Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+6B9C, 殜
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B9C

[U+6B9B]
CJK Unified Ideographs
[U+6B9D]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 78, +9, 13 strokes, cangjie input 一弓心廿木 (MNPTD), composition)

  1. half-sitting, half-reclining

References[edit]

  • KangXi: page 582, character 14
  • Dai Kanwa Jiten: character 16523
  • Dae Jaweon: page 975, character 13
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 2, page 1391, character 4
  • Unihan data for U+6B9C

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (36) (11) (36)
Final () (155) (156) (147)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/jiᴇp̚/ /ɖˠiᴇp̚/ /jɨɐp̚/
Pan
Wuyun
/jiɛp̚/ /ɖᵚiɛp̚/ /jiɐp̚/
Shao
Rongfen
/jæp̚/ /ȡiæp̚/ /iɐp̚/
Edwin
Pulleyblank
/jiap̚/ /ɖjiap̚/ /jɨap̚/
Li
Rong
/iɛp̚/ /ȡjɛp̚/ /iap̚/
Wang
Li
/jĭɛp̚/ /ȡĭɛp̚/ /jĭɐp̚/
Bernard
Karlgren
/i̯ɛp̚/ /ȡʱi̯ɛp̚/ /i̯ɐp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhé
Expected
Cantonese
Reflex
jip6 zip6 jip6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 11556 11567 11568
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*l'eb/ /*leb/ /*lab/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]