Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+7160, 煠
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7160

[U+715F]
CJK Unified Ideographs
[U+7161]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 86, +9, 13 strokes, cangjie input 火心廿木 (FPTD), four-corner 94894, composition)

 1. to boil
 2. to fry in fat or oil
 3. scald
 4. seethe

References[edit]

 • KangXi: page 677, character 21
 • Dai Kanwa Jiten: character 19213
 • Dae Jaweon: page 1088, character 8
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 2215, character 4
 • Unihan data for U+7160

Chinese[edit]

simp. and trad.
alternative forms Cantonese
Cantonese
Wikipedia has an article on:
 • (Cantonese)

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (36) (10) (20)
Final () (155) (156) (152)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III Chongniu III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/jiᴇp̚/ /ʈʰˠiᴇp̚/ /d͡ʒˠɛp̚/
Pan
Wuyun
/jiɛp̚/ /ʈʰᵚiɛp̚/ /ɖ͡ʐᵚæp̚/
Shao
Rongfen
/jæp̚/ /ȶʰiæp̚/ /d͡ʒɐp̚/
Edwin
Pulleyblank
/jiap̚/ /ʈʰjiap̚/ /ɖ͡ʐəɨp̚/
Li
Rong
/iɛp̚/ /ȶʰjɛp̚/ /d͡ʒɐp̚/
Wang
Li
/jĭɛp̚/ /ȶʰĭɛp̚/ /d͡ʒɐp̚/
Bernard
Karlgren
/i̯ɛp̚/ /ȶʰi̯ɛp̚/ /ɖ͡ʐʱăp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
che zhá
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 11552 11555 11566
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2 2
Corresponding
MC rime
𥯦
Old
Chinese
/*zreːb/ /*l̥ʰeb/ /*leb/

Definitions[edit]

 1. Alternative form of (zhà).
 2. (dialectal, including Cantonese, Min Nan, cooking) to boil, to blanch

Synonyms[edit]

 • (boil): (chāo)

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. to fry in fat or oil
 2. to scald
 3. to seethe
 4. to boil

Readings[edit]

 • On (unclassified): よう (yō), ちょう (chō), そう (sō), じょう (jō)
 • Kun: やく (yaku)

Korean[edit]

Hanja[edit]

(jap) (hangeul , revised jap, McCune–Reischauer chap)

 1. to fry in fat or oil
 2. to boil