Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+5F3D, 弽
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F3D

[U+5F3C]
CJK Unified Ideographs
[U+5F3E]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 57 +9, 12 strokes, cangjie input 弓心廿木 (NPTD), composition)

  1. (archaic variant of ) archer's thumb ring

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɦljebs, *hljebs
*l̥ʰebs, *lebs
*ʔljebs
*hljebs
*lebs, *sled
*lebs
*lebs
*lebs
*lebs
*lebs, *led
*lebs
*lebs, *libs
*l̥ʰeːbs
*l̥ʰaːb, *l'eːb
*zreːb, *sled
*zreːb, *l̥ʰeb, *leb
*rlaːb, *ʔl'eːb, *l'eːb
*rlaːb, *sleːb
*l'eb, *leb, *lab
*hljeb, *leb
*hljeb, *hleːb
*hljeb, *sleːb
*leb
*leb
*leb, *l'eːb, *ɦljed
*leb
*leb, *hleːb
*l̥ʰeːb, *l'eːb
*l'eːb
*l'eːb
*l'eːb
*l'eːb
*l'eːb
*l'eːb
*l'eːb
*l'eːb
*sleːb
*sleːb
*sled
*sled
*sled
*sled
*sled

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (26) (32)
Final () (155) (158)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɕiᴇp̚/ /hep̚/
Pan
Wuyun
/ɕiɛp̚/ /hep̚/
Shao
Rongfen
/ɕjæp̚/ /xɛp̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɕiap̚/ /hɛp̚/
Li
Rong
/ɕiɛp̚/ /xep̚/
Wang
Li
/ɕĭɛp̚/ /xiep̚/
Bernard
Karlgren
/ɕi̯ɛp̚/ /xiep̚/
Expected
Mandarin
Reflex
she xie
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 11558 11587
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*hljeb/ /*hleːb/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]