Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85 +9, 12 strokes, cangjie input 水田月 (EWB), four-corner 36127)

 1. name of a river in Shanxi

References[edit]

 • KangXi: page 635, character 2
 • Dai Kanwa Jiten: character 17781
 • Dae Jaweon: page 1041, character 13
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1677, character 3
 • Unihan data for U+6E2D

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(Jyutping wai6, Yale wai6)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(wi) (hangeul , revised wi, McCune-Reischauer wi, Yale wi)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(Pinyin wèi (wei4), Wade-Giles wei4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Middle Chinese[edit]

Han character[edit]

(*hiuə̀i)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(vị)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm:vây, vấy, vị, vơi

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999