Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85 +9, 12 strokes, cangjie input 水田月 (EWB), four-corner 36127)

References[edit]

 • KangXi: page 635, character 2
 • Dai Kanwa Jiten: character 17781
 • Dae Jaweon: page 1041, character 13
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1677, character 3
 • Unihan data for U+6E2D

Chinese[edit]

-
simp. and trad.

Pronunciation[edit]

Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (渭), Pronunciation 1/1

Initial: 云 (35)
Final: 微
Division: III

Openness: Closed
Tone: Departing (H)

Fanqie: 于貴切
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ɦʉiH/ /we̯iH/ /ɣiuəiH/ /ɦʷɨiH/ /ɦujH/ /ɣĭwəiH/ /ɣiuəiH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
12946 2 /*ɢuds/

Definitions[edit]

 1. Only used in 渭河 (“Wei River”)

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(wi) (hangeul , revised wi, McCune-Reischauer wi, Yale wi)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(vị)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm:vây, vấy, vị, vơi

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999