Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+78CD, 磍
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78CD

[U+78CC]
CJK Unified Ideographs
[U+78CE]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 112, +10, 15 strokes, cangjie input 一口十手口 (MRJQR), four-corner 13661, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 834, character 30
  • Dai Kanwa Jiten: character 24398
  • Dae Jaweon: page 1252, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2450, character 1
  • Unihan data for U+78CD

Chinese[edit]

trad.
simp. #

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰaːds, *ɡraːd
*ɡaːds
*kraːds
*qʰanʔ
*qʰanʔ
*hŋans
*qʰans
*kaːd
*kreːd, *kʰraːd
*qʰraːd
*ɡraːd
*ɡraːd
*ɡraːd
*qʰʷaːd

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (28) (29)
Final () (75) (71)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kˠɛt̚/ /kʰˠat̚/
Pan
Wuyun
/kᵚæt̚/ /kʰᵚat̚/
Shao
Rongfen
/kæt̚/ /kʰɐt̚/
Edwin
Pulleyblank
/kəɨt̚/ /kʰaɨt̚/
Li
Rong
/kɛt̚/ /kʰat̚/
Wang
Li
/kæt̚/ /kʰat̚/
Bernard
Karlgren
/kat̚/ /kʰăt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
jia qia
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 4852 4853
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 1
Corresponding
MC rime
𥴭
Old
Chinese
/*kreːd/ /*kʰraːd/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.