Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+7C0E, 簎
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7C0E

[U+7C0D]
CJK Unified Ideographs
[U+7C0F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 118, +11, 17 strokes, cangjie input 竹手廿日 (HQTA), four-corner 88561, composition𥫗)

References[edit]

  • KangXi: page 897, character 38
  • Dai Kanwa Jiten: character 26457
  • Dae Jaweon: page 1324, character 8
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3006, character 3
  • Unihan data for U+7C0E

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (20) (19) (15)
Final () (10) (115) (123)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () II III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʒˠʌk̚/ /t͡ʃʰˠiæk̚/ /d͡ziᴇk̚/
Pan
Wuyun
/ɖ͡ʐᵚɔk̚/ /ʈ͡ʂʰᵚiak̚/ /d͡ziɛk̚/
Shao
Rongfen
/d͡ʒɔk̚/ /t͡ʃʰiak̚/ /d͡ziæk̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɖ͡ʐaɨwk̚/ /ʈ͡ʂʰiajk̚/ /d͡ziajk̚/
Li
Rong
/d͡ʒɔk̚/ /t͡ʃʰiɐk̚/ /d͡ziɛk̚/
Wang
Li
/d͡ʒɔk̚/ /t͡ʃʰĭɐk̚/ /d͡zĭɛk̚/
Bernard
Karlgren
/ɖ͡ʐʱɔk̚/ /ʈ͡ʂʰiɐk̚/ /d͡zʱi̯ɛk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhuó chi
Expected
Cantonese
Reflex
zoek6 cik1 zik6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 13292 13294 13308
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zraːwɢ/ /*sʰraːɡ/ /*zjaːɡ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

  • On (unclassified): さく (saku), しゃく (shaku), せき (seki)
  • Kun: やす (yasu)