Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+7FDC, 翜
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FDC

[U+7FDB]
CJK Unified Ideographs
[U+7FDD]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 124, +7, 13 strokes, cangjie input 尸一大人人 (SMKOO), four-corner 17438, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 957, character 22
  • Dai Kanwa Jiten: character 28716
  • Dae Jaweon: page 1403, character 8
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3348, character 16
  • Unihan data for U+7FDC

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (21) (21)
Final () (142) (150)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʃˠiɪp̚/ /ʃˠap̚/
Pan
Wuyun
/ʃᵚip̚/ /ʃᵚap̚/
Shao
Rongfen
/ʃiep̚/ /ʃap̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʂjip̚/ /ʂaɨp̚/
Li
Rong
/ʃjəp̚/ /ʃap̚/
Wang
Li
/ʃĭĕp̚/ /ʃap̚/
Bernard
Karlgren
/ʂi̯əp̚/ /ʂap̚/
Expected
Mandarin
Reflex
she sha
Expected
Cantonese
Reflex
sap1 saap3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 5901 5918
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sraːb/ /*srɯːb/

Definitions[edit]

  1. fast; rapid