From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8144, 腄
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8144

[U+8143]
CJK Unified Ideographs
[U+8145]

Translingual

[edit]

Han character

[edit]

(Kangxi radical 130, +8, 12 strokes, cangjie input 月竹十一 (BHJM), four-corner 72214, composition )

References

[edit]
  • Kangxi Dictionary: page 986, character 5
  • Dai Kanwa Jiten: character 29593
  • Dae Jaweon: page 1438, character 28
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 2088, character 7
  • Unihan data for U+8144

Chinese

[edit]
trad.
simp. #

Glyph origin

[edit]
Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script

Pronunciation

[edit]


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (9) (35) (11)
Final () (14) (136) (14)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Open Closed
Division () III III III
Fanqie
Baxter trjwe hjuw drjweH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiuᴇ/ /ɦɨu/ /ɖˠiuᴇH/
Pan
Wuyun
/ʈʷᵚiɛ/ /ɦiu/ /ɖʷᵚiɛH/
Shao
Rongfen
/ȶiuɛ/ /ɣiəu/ /ȡiuɛH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjwiə̆/ /ɦuw/ /ɖjwiə̆H/
Li
Rong
/ȶjue/ /ɣiu/ /ȡjueH/
Wang
Li
/ȶǐwe/ /ɣĭəu/ /ȡǐweH/
Bernard
Karlgren
/ȶwie̯/ /i̯ə̯u/ /ȡʱwie̯H/
Expected
Mandarin
Reflex
zhuī yóu zhuì
Expected
Cantonese
Reflex
zeoi1 jau4 zeoi6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 1664 1671 15587
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tol/ /*dols/ /*ɢʷɯ/
Notes

Definitions

[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References

[edit]