Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+882F, 蠯
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-882F

[U+882E]
CJK Unified Ideographs
[U+8830]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 142, +17, 23 strokes, cangjie input 戈竹十戈 (IHJI) or X戈竹十戈 (XIHJI), four-corner 00236, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1103, character 4
  • Dai Kanwa Jiten: character 33859
  • Dae Jaweon: page 1566, character 14
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2907, character 13
  • Unihan data for U+882F

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*preːʔ
*breː, *breː
*breː, *bre, *be
*breː, *be, *breːŋʔ
*breːʔ, *breː
*breːs
*breːs
𥱼 *breː
*peː
*peː, *pe, *peʔ
*pʰeː, *pe
*pʰeːs
*pʰeːs, *pe
*beː
*beː, *pe, *peʔ, *peːŋʔ
*beː, *pe, *beɡ, *beːɡ
*beː, *peʔ
*beːʔ, *peʔ, *piʔ
*pe
*pe, *pʰiɡ
*pe, *be
*pe
*pre
*peʔ, *beʔ
*pʰeʔ
*be
*be
*be
*be, *mbew
*be
*be, *breːŋʔ
*beʔ
*biːŋ
*beɡ, *slɯʔ
*biɡ, *peːɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (3) (3) (3)
Final () (11) (31) (117)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/biᴇ/ /bˠɛ/ /bˠɛŋX/
Pan
Wuyun
/biɛ/ /bᵚæ/ /bᵚæŋX/
Shao
Rongfen
/bjɛ/ /bæi/ /bɐŋX/
Edwin
Pulleyblank
/biə̆/ /baɨj/ /bəɨjŋX/
Li
Rong
/bie/ /bɛ/ /bɛŋX/
Wang
Li
/bǐe/ /bai/ /bæŋX/
Bernard
Karlgren
/bʱie̯/ /bʱai/ /bʱæŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
pái bèng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 351 393 399
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
𠊧
Old
Chinese
/*breː/ /*be/ /*breːŋʔ/
Notes 𩶁

Definitions[edit]

  1. Alternative form of ().