Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+87B7, 螷
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B7

[U+87B6]
CJK Unified Ideographs
[U+87B8]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 142, +11, 17 strokes, cangjie input 戈竹十戈 (IHJI), four-corner 00236, composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*preːʔ
*breː, *breː
*breː, *bre, *be
*breː, *be, *breːŋʔ
*breːʔ, *breː
*breːs
*breːs
𥱼 *breː
*peː
*peː, *pe, *peʔ
*pʰeː, *pe
*pʰeːs
*pʰeːs, *pe
*beː
*beː, *pe, *peʔ, *peːŋʔ
*beː, *pe, *beɡ, *beːɡ
*beː, *peʔ
*beːʔ, *peʔ, *piʔ
*pe
*pe, *pʰiɡ
*pe, *be
*pe
*pre
*peʔ, *beʔ
*pʰeʔ
*be
*be
*be
*be, *mbew
*be
*be, *breːŋʔ
*beʔ
*biːŋ
*beɡ, *slɯʔ
*biɡ, *peːɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (3) (3)
Final () (11) (117)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/biᴇ/ /bˠɛŋX/
Pan
Wuyun
/biɛ/ /bᵚæŋX/
Shao
Rongfen
/bjɛ/ /bɐŋX/
Edwin
Pulleyblank
/biə̆/ /bəɨjŋX/
Li
Rong
/bie/ /bɛŋX/
Wang
Li
/bǐe/ /bæŋX/
Bernard
Karlgren
/bʱie̯/ /bʱæŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
bèng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 392 400
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
𠊧
Old
Chinese
/*be/ /*breːŋʔ/
Notes 𩶁

Definitions[edit]

  1. a long and narrow mollusc