Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9D00, 鴀
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D00
鳿
[U+9CFF]
CJK Unified Ideographs
[U+9D01]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 196, +4, 15 strokes, cangjie input 一火竹日火 (MFHAF), four-corner 17927, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1483, character 34
  • Dai Kanwa Jiten: character 46719
  • Dae Jaweon: page 2015, character 33
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4618, character 2
  • Unihan data for U+9D00

Chinese[edit]

trad.
simp. 𫛜

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*pʰlɯː, *pʰɯ, *pʰlɯː
*pʰɯːʔ
*prɯʔ
*prɯʔ, *brɯʔ, *pɯʔ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ, *pʰrɯʔ, *pʰɯ, *pʰɯʔ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ, *brɯ
*pʰrɯ, *brɯ
*pʰrɯʔ
*brɯ
*brɯ
*brɯʔ, *pɯʔ
*bɯ, *pʰlɯː
*pɯ, *pɯʔ, *pɯ'
*pɯ, *pʰɯ, *pʰɯʔ
*pɯ, *pɯʔ
*pʰɯ, *pʰlɯː
*bɯ
*bɯ
*plɯː
*plɯː
*pɯː
*pʰɯː
*pʰɯː

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (1) (1)
Final () (136) (136)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pɨu/ /pɨuX/
Pan
Wuyun
/piu/ /piuX/
Shao
Rongfen
/piəu/ /piəuX/
Edwin
Pulleyblank
/puw/ /puwX/
Li
Rong
/piu/ /piuX/
Wang
Li
/pĭəu/ /pĭəuX/
Bernard
Karlgren
/pi̯ə̯u/ /pi̯ə̯uX/
Expected
Mandarin
Reflex
fōu fǒu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 1027 1030
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*pɯ/ /*pɯʔ/

Definitions[edit]

  1. Only used in 鳺鴀.