Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+7D11, 紑
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D11

[U+7D10]
CJK Unified Ideographs
[U+7D12]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 120, +4, 10 strokes, cangjie input 女火一火 (VFMF), four-corner 21990, composition)

  1. fresh

References[edit]

  • KangXi: page 917, character 2
  • Dai Kanwa Jiten: character 27273
  • Dae Jaweon: page 1346, character 8
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3370, character 4
  • Unihan data for U+7D11

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*pʰlɯː, *pʰɯ, *pʰlɯː
*pʰɯːʔ
*prɯʔ
*prɯʔ, *brɯʔ, *pɯʔ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ, *pʰrɯʔ, *pʰɯ, *pʰɯʔ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ
*pʰrɯ, *brɯ
*pʰrɯ, *brɯ
*pʰrɯʔ
*brɯ
*brɯ
*brɯʔ, *pɯʔ
*bɯ, *pʰlɯː
*pɯ, *pɯʔ, *pɯ'
*pɯ, *pʰɯ, *pʰɯʔ
*pɯ, *pɯʔ
*pʰɯ, *pʰlɯː
*bɯ
*bɯ
*plɯː
*plɯː
*pɯː
*pʰɯː
*pʰɯː

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (2) (1) (2)
Final () (136) (136) (136)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pʰɨu/ /pɨu/ /pʰɨuX/
Pan
Wuyun
/pʰiu/ /piu/ /pʰiuX/
Shao
Rongfen
/pʰiəu/ /piəu/ /pʰiəuX/
Edwin
Pulleyblank
/pʰuw/ /puw/ /pʰuwX/
Li
Rong
/pʰiu/ /piu/ /pʰiuX/
Wang
Li
/pʰĭəu/ /pĭəu/ /pʰĭəuX/
Bernard
Karlgren
/pʰi̯ə̯u/ /pi̯ə̯u/ /pʰi̯ə̯uX/
Expected
Mandarin
Reflex
fōu fōu fǒu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 1026 1034 1037
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*pɯ/ /*pʰɯ/ /*pʰɯʔ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. fresh

Readings[edit]