Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9DA8, 鶨
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA8

[U+9DA7]
CJK Unified Ideographs
[U+9DA9]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 196, +9, 20 strokes, cangjie input 女人竹日火 (VOHAF), four-corner 27227, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1495, character 19
  • Dai Kanwa Jiten: character 47140
  • Dae Jaweon: page 2025, character 15
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4649, character 2
  • Unihan data for U+9DA8

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*reːlʔ, *rel, *roːl
*reːlʔ, *reːl
*l̥ʰjelʔ, *hljelʔ, *l̥ʰoːns
*l'els
*hlods, *l̥ʰjods
*hlods
*ʔslon, *l̥ʰon
*l̥ʰon, *l̥ʰons
*l̥ʰons, *l'uːns
*l'on
*l'onʔ
*l'onʔ
*l'onʔ
*lon
*lon, *lons
*lon
*lons
*l̥ʰoːns
*l̥ʰoːns

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (7) (10)
Final () (55) (80)
Tone (調) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed
Division () I Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/duənH/ /ʈʰˠiuᴇnH/
Pan
Wuyun
/duonH/ /ʈʰʷᵚiɛnH/
Shao
Rongfen
/duənH/ /ȶʰiuænH/
Edwin
Pulleyblank
/dwənH/ /ʈʰwianH/
Li
Rong
/duənH/ /ȶʰjuɛnH/
Wang
Li
/duənH/ /ȶʰĭwɛnH/
Bernard
Karlgren
/dʱuənH/ /ȶʰi̯wɛnH/
Expected
Mandarin
Reflex
dùn chuàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 12521 12534
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*l̥ʰons/ /*l'uːns/

Definitions[edit]

  1. a kind of bird with a curved beak