nước

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Vietic *ɗaːk (water), from Proto-Austroasiatic *ɗaːk (water). Cognates within Mon-Khmer include Nghệ An/Hà Tĩnh dialects nác, Muong đác, Khmer ទឹក (tik), Bahnar đak, Eastern Mnong dak, Central Nicobarese râk/dâk; cognates outside MK include Santali ᱫᱟᱜ (dak’).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

nước (, , 𫭔)

 1. water
  • 2016 June 15, “Nước bẩn lấy máu mà rửa!”, in (Please provide the book title or journal name)[1]:
   Vua hỏi: tay bẩn thì lấy nước để rửa, rứa nước bẩn lấy chi mà rửa? Ông quan thị vệ hoảng hốt, không biết trả lời thế nào. Vua liền nhấn giọng: “Nước bẩn thì lấy máu mà rửa!”.
   The emperor (Duy Tân) asked: “If your hands are dirty, you would wash them with water. But if the water (= country) is dirty, what would you wash it with?” The flustered court officials could not answer. The emperor then raised his voice: “If the water / country is dirty, you should wash it with blood!”
 2. liquid; fluid
  nước camorange juice
  nước chanhlime juice
  nước dừacoconut water
  nước mắttear
  nước mũimucus
  nước đáipee; piss
  nước tiểuurine
  • (Can we date this quote?), Hoài An (lyrics and music), “Dòng sông băng [Icy River]”:
   Nếu có nước mắt, nếu có yêu thương,
   Mênh mông dòng sông thì thầm cùng em.
   If there are tears, if there’s love,
   The vast river will whisper with you.
 3. the liquid part of a broth
  Synonyms: nước dùng, nước lèo
 4. Short for đất nước (country; polity).
  nước Mỹthe United States

Derived terms[edit]

Derived terms

See also[edit]

Further reading[edit]