người

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: ngươi and Người

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Vietic *ŋaːj, from Proto-Mon-Khmer *(m)ŋaaj (human being; person); cognate with Muong ngài, Bahnar bơngai (people, human being) and Pacoh ngai (they; them; their; others).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

(classifier con) người (, 𠊚, 𠊛)

 1. a human being
 2. human character
  Người gì mà nóng tính thế!
  You're so easily triggered! You know that?
 3. human physical state; body
  Thấy trong người sao?
  Are you feeling OK inside?
  Sao người nó còm nhom vậy?
  Why is she so bony?

Usage notes[edit]

 • The sense of "body" could also be applied to non-human animals, and usually used with topic-comment structure.
 • The word người (all senses) is sometimes spelled with the Chinese character (nhân) in informal hand-writing.

Derived terms[edit]

Derived terms

Related terms[edit]

Classifier[edit]

người (, 𠊚, 𠊛)

 1. indicates people, except infants
  người đàn ông
  a man
  người đàn bà/phụ nữ
  a woman

Pronoun[edit]

người (, 𠊚, 𠊛)

 1. (literary, respectful) you
 2. (literary, respectful) he/him; she/her
  • 1983, Ô-đi-xê [The Oddyssey], translated by Phan Thị Miến:
   Nhũ mẫu Ơ-ri-clê hiền thảo đáp :
   — Con ơi ! Sao con dám hé răng nói vậy ? Chồng con đang ở đây, ngay tại nhà này, mà con lại không tin, nói rằng người sẽ không bao giờ về nữa ! Vậy để già nói cho con biết một dấu hiệu khác nhé, một dấu hiệu không sao cãi được : đó là cái sẹo do răng nanh trắng của một con lợn lòi húc người ngày xưa để lại. Khi già rửa chân cho người, già chợt nhận ra cái sẹo đó. Già đã toan mách bảo con, nhưng người đưa tay bịt miệng già lại, cấm nói, vì người đang có trong đầu óc một ý nghĩ rất khôn. Vậy con cứ đi với già. Già đem tính mệnh ra đánh cuộc với con : nếu già lừa dối con thì con cứ đem giết già bằng cách nào tàn ác nhất.
   The devoted nurse Eurycleia replied:
   — My child! How dare you let that slip through your teeth? Your husband is here, at this home, yet you don’t believe that, and said he would never return! In that case, let me tell you about another sign, an indisputable sign that is: that scar left by a boar’s white tusks when it stabbed him years ago. When I was washing his feet, I recognized that scar. I was going to tell you, but he clamped his hand on my mouth, stopped me from telling, because he had a bright idea in mind. So you just come with me. I bet you my life: if I were lying to you, you go ahead and kill me by the cruelest means you can think of.

Derived terms[edit]