Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+6E6B, 湫
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E6B

[U+6E6A]
CJK Unified Ideographs
[U+6E6C]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85 +9, 12 strokes, cangjie input 水竹木火 (EHDF), four-corner 39180, composition)

  1. small pond
  2. damp and narrow place

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Etymology 1[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (14) (13) (13) (15)
Final () (136) (136) (93) (136)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () III III IV III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡sʰɨu/ /t͡sɨu/ /t͡seuX/ /d͡zɨuX/
Pan
Wuyun
/t͡sʰiu/ /t͡siu/ /t͡seuX/ /d͡ziuX/
Shao
Rongfen
/t͡sʰiəu/ /t͡siəu/ /t͡seuX/ /d͡ziəuX/
Edwin
Pulleyblank
/t͡sʰuw/ /t͡suw/ /t͡sɛwX/ /d͡zuwX/
Li
Rong
/t͡sʰiu/ /t͡siu/ /t͡seuX/ /d͡ziuX/
Wang
Li
/t͡sʰĭəu/ /t͡sĭəu/ /t͡sieuX/ /d͡zĭəuX/
Bernard
Karlgren
/t͡sʰi̯ə̯u/ /t͡si̯ə̯u/ /t͡sieuX/ /d͡zʱi̯ə̯uX/
Expected
Mandarin
Reflex
qiū jiū jiǎo jiù
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 10531 10536 10538 10546
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 2 2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔsliwʔ/ /*ʔsɯw/ /*sʰɯw/ /*zɯwʔ/

Definitions[edit]

  1. small pond, pool
  2. puddle
  3. cool, cold

Etymology 2[edit]

Pronunciation[edit]


Definitions[edit]

  1. low-lying

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(chu) (hangeul , revised chu, McCune-Reischauer ch'u, Yale chwu)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]