Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 96 +10, 14 strokes, cangjie input 一土月人山 (MGBOU), four-corner 17172)

 1. precious jade
 2. Yao (Mien) people

References[edit]

 • KangXi: page 739, character 1
 • Dae Jaweon: page 1149, character 8
 • Hanyu Da Zidian: not present, would follow volume 2, page 1132, character 3
 • Unihan data for U+7464

Chinese[edit]

trad.
simp.

Pronunciation[edit]

Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/1

Initial: (36)
Final: (91)
Tone: Level (Ø)

Openness: Open
Division: III
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: yáo
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/jiᴇu/ /jiɛu/ /jæu/ /jiaw/ /iɛu/ /jĭɛu/ /i̯ɛu/

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(yo) (hangeul , revised yo, McCune-Reischauer yo, Yale yo)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(dao)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.
 • Nôm: dao

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999