Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+7CEA, 糪
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7CEA

[U+7CE9]
CJK Unified Ideographs
[U+7CEB]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 119 +13, 19 strokes, cangjie input 尸十火木 (SJFD), four-corner 70904, composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*peːɡs
*beːɡs, *preːɡ
*beːɡs
*peɡs
*pʰeɡs
*beɡs
*preːɡ
*preːɡ
*preːɡ, *pʰreːɡ
*preːɡ
*breːɡ, *peːɡ
*peɡ, *pʰeɡ, *beɡ
*peɡ
*peɡ
*peɡ
*peɡ
*pʰeɡ, *pʰeːɡ
*pʰeɡ, *pʰeːɡ
*pʰeɡ, *peːɡ
*beɡ
*beɡ
*beɡ
*peːɡ
*peːɡ
*pʰeːɡ
*pʰeːɡ
*pʰeːɡ
*pʰeːɡ
*beːɡ
鷿 *beːɡ
*mbeːɡ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (1) (2)
Final () (119) (119)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pˠɛk̚/ /pʰˠɛk̚/
Pan
Wuyun
/pᵚæk̚/ /pʰᵚæk̚/
Shao
Rongfen
/pɐk̚/ /pʰɐk̚/
Edwin
Pulleyblank
/pəɨjk̚/ /pʰəɨjk̚/
Li
Rong
/pɛk̚/ /pʰɛk̚/
Wang
Li
/pæk̚/ /pʰæk̚/
Bernard
Karlgren
/pæk̚/ /pʰæk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
bo po
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 671 673
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
𢶉
Old
Chinese
/*preːɡ/ /*pʰreːɡ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.