From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8399, 莙
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8399

[U+8398]
CJK Unified Ideographs
[U+839A]

Translingual

[edit]

Han character

[edit]

(Kangxi radical 140, +7, 13 strokes, cangjie input 廿尸大口 (TSKR), four-corner 44607, composition )

Derived characters

[edit]

References

[edit]
  • Kangxi Dictionary: page 1034, character 14
  • Dai Kanwa Jiten: character 31057
  • Dae Jaweon: page 1493, character 18
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3225, character 12
  • Unihan data for U+8399

Chinese

[edit]
trad.
simp. #

Pronunciation

[edit]


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (28) (28) (30)
Final () (45) (59) (45)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Closed Closed Closed
Division () III III III
Fanqie
Baxter kwin kjun gwinX
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kˠiuɪn/ /kɨun/ /ɡˠiuɪnX/
Pan
Wuyun
/kʷᵚin/ /kiun/ /ɡʷᵚinX/
Shao
Rongfen
/kiuen/ /kiuən/ /ɡiuenX/
Edwin
Pulleyblank
/kjin/ /kun/ /gjinX/
Li
Rong
/kjuĕn/ /kiuən/ /ɡjuĕnX/
Wang
Li
/kǐĕn/ /kĭuən/ /ɡǐĕnX/
Bernard
Karlgren
/ki̯ĕn/ /ki̯uən/ /gi̯ĕnX/
Expected
Mandarin
Reflex
jūn jūn jùn
Expected
Cantonese
Reflex
gwan1 gwan1 gwan6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 7281 7287 7291
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*krun/ /*ɡrunʔ/ /*klun/
Notes

Definitions

[edit]

  1. species of water plant

Compounds

[edit]

Japanese

[edit]

Kanji

[edit]

(Hyōgai kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings

[edit]

Vietnamese

[edit]

Han character

[edit]

: Hán Nôm readings: quân

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.