Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+87E6, 蟦
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E6

[U+87E5]
CJK Unified Ideographs
[U+87E7]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 142 +12, 18 strokes, cangjie input 中戈十廿金 (LIJTC), four-corner 54186, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1097, character 16
  • Dai Kanwa Jiten: character 33601
  • Dae Jaweon: page 1561, character 38
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2889, character 8
  • Unihan data for U+87E6

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*prals, *bɯl, *pɯːn, *bɯn
*bɯl, *bɯlʔ, *bɯls
*bɯlʔ, *bɯnʔ
*bɯlʔ, *bɯn
*pɯːn, *pɯːns
*pɯːn
*pʰɯːn, *pʰɯːns, *pɯns
*pʰɯːn, *bɯn
*pʰɯːn, *pʰɯːns
*bɯːnʔ
*pɯn
*pɯn
*pɯns
*bɯn, *bɯnʔ
*bɯn
*bɯn
*bɯn
*bɯn
*bɯn, *hmɯns
*bɯn
*bɯn, *bɯnʔ
*bɯn
*bɯnʔ
*bɯnʔ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (3) (3) (3)
Final () (21) (21) (21)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed Closed
Division () III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/bʉi/ /bʉiX/ /bʉiH/
Pan
Wuyun
/bʷɨi/ /bʷɨiX/ /bʷɨiH/
Shao
Rongfen
/biuəi/ /biuəiX/ /biuəiH/
Edwin
Pulleyblank
/buj/ /bujX/ /bujH/
Li
Rong
/biuəi/ /biuəiX/ /biuəiH/
Wang
Li
/bĭwəi/ /bĭwəiX/ /bĭwəiH/
Bernard
Karlgren
/bʱwe̯i/ /bʱwe̯iX/ /bʱwe̯iH/
Expected
Mandarin
Reflex
féi fèi fèi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 434 438 439
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
𥝋
Old
Chinese
/*bɯl/ /*bɯlʔ/ /*bɯls/

Definitions[edit]

  1. scarab larvae