Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: 𫐎
U+8F22, 輢
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F22

[U+8F21]
CJK Unified Ideographs
[U+8F23]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 159, +8, 15 strokes, cangjie input 十十大一口 (JJKMR), composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1245, character 6
  • Dai Kanwa Jiten: character 38386
  • Dae Jaweon: page 1722, character 4
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3537, character 9
  • Unihan data for U+8F22

Chinese[edit]

trad.
simp. 𫐎

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (34) (30) (34)
Final () (13) (13) (13)
Tone (調) Rising (X) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open
Division () Chongniu III Chongniu III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔˠiᴇX/ /ɡˠiᴇH/ /ʔˠiᴇH/
Pan
Wuyun
/ʔᵚiɛX/ /ɡᵚiɛH/ /ʔᵚiɛH/
Shao
Rongfen
/ʔiɛX/ /ɡiɛH/ /ʔiɛH/
Edwin
Pulleyblank
/ʔjiə̆X/ /gjiə̆H/ /ʔjiə̆H/
Li
Rong
/ʔjeX/ /ɡjeH/ /ʔjeH/
Wang
Li
/ǐeX/ /ɡǐeH/ /ǐeH/
Bernard
Karlgren
/ʔie̯X/ /gie̯H/ /ʔie̯H/
Expected
Mandarin
Reflex
Expected
Cantonese
Reflex
ji2 gei6 ji3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 10006 10021 10023
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡrals/ /*qralʔ/ /*qrals/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.