Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9DF7, 鷷
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF7

[U+9DF6]
CJK Unified Ideographs
[U+9DF8]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 196, +12, 23 strokes, cangjie input 廿戈竹日火 (TIHAF), four-corner 87327, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1501, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 47358
  • Dae Jaweon: page 2031, character 12
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4661, character 17
  • Unihan data for U+9DF7

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Phono-semantic compound (形聲, OC *ʔsun, *zun): phonetic  (OC *ʔsuːn) + semantic  (bird)

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (13) (15)
Final () (47) (47)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡siuɪn/ /d͡ziuɪn/
Pan
Wuyun
/t͡sʷin/ /d͡zʷin/
Shao
Rongfen
/t͡sjuen/ /d͡zjuen/
Edwin
Pulleyblank
/t͡swin/ /d͡zwin/
Li
Rong
/t͡siuĕn/ /d͡ziuĕn/
Wang
Li
/t͡sĭuĕn/ /d͡zĭuĕn/
Bernard
Karlgren
/t͡si̯uĕn/ /d͡zʱi̯uĕn/
Expected
Mandarin
Reflex
jūn qún
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 17999 18002
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔsun/ /*zun/
Notes

Definitions[edit]

  1. pheasant