vahvistaa

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

vahva (strong) +‎ -istaa (factitive aspect)

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈʋɑhʋistɑːˣ/, [ˈʋɑ̝xʋis̠tɑ̝ː(ʔ)]
 • Rhymes: -ɑhʋistɑː
 • Syllabification(key): vah‧vis‧taa

Verb[edit]

vahvistaa

 1. (transitive) to strengthen, harden, fortify; reinforce, to build/prop/shore up
  Synonym: vahventaa
  vahvistaa taitojaanto improve one's skills
  vahvistaa muistiaanto refresh one's memory
  Tämän pitäisi vahvistaa lihaksiasi.
  This should strengthen your muscles.
 2. (transitive) to amplify
  Voisitko vahvistaa radion ääntä?
  Could you please amplify the radio?
 3. (transitive) to confirm (having done = active past participle in genitive + possessive suffix), verify, corroborate, substantiate, validate, prove
  Synonyms: todentaa (verify), varmentaa (verify), tukea (to corroborate), lujittaa (to substantiate)
  vahvistaa kauppato close a deal
  Hän ei vahvista tehneensä mitään, mitä sinä sanoit.
  He doesn't confirm having done anything that you said.
  Uuden todistajan todistus vahvisti syytetyn kertomuksen.
  The new witness's testimony corroborated the story of the accused.
  Onko sinulla mitään, mikä vahvistaisi syytöksesi?
  Do you have anything that would substantiate your allegations?
  Noin epämääräisissä olosuhteissa tehtyä sopimusta ei voi vahvistaa.
  A contract made in such vague conditions cannot be validated.
  Poikkeus vahvistaa säännön.
  An exception proves the rule.
 4. (transitive, law) to ratify
  Synonym: ratifioida
  Suomi ei ole vielä vahvistanut tätä sopimusta.
  Finland has not yet ratified this convention.
 5. (transitive) to probate (a will)
 6. (databases) to commit
  Synonym: tallettaa

Conjugation[edit]

Inflection of vahvistaa (Kotus type 53/muistaa, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vahvistan en vahvista 1st sing. olen vahvistanut en ole vahvistanut
2nd sing. vahvistat et vahvista 2nd sing. olet vahvistanut et ole vahvistanut
3rd sing. vahvistaa ei vahvista 3rd sing. on vahvistanut ei ole vahvistanut
1st plur. vahvistamme emme vahvista 1st plur. olemme vahvistaneet emme ole vahvistaneet
2nd plur. vahvistatte ette vahvista 2nd plur. olette vahvistaneet ette ole vahvistaneet
3rd plur. vahvistavat eivät vahvista 3rd plur. ovat vahvistaneet eivät ole vahvistaneet
passive vahvistetaan ei vahvisteta passive on vahvistettu ei ole vahvistettu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vahvistin en vahvistanut 1st sing. olin vahvistanut en ollut vahvistanut
2nd sing. vahvistit et vahvistanut 2nd sing. olit vahvistanut et ollut vahvistanut
3rd sing. vahvisti ei vahvistanut 3rd sing. oli vahvistanut ei ollut vahvistanut
1st plur. vahvistimme emme vahvistaneet 1st plur. olimme vahvistaneet emme olleet vahvistaneet
2nd plur. vahvistitte ette vahvistaneet 2nd plur. olitte vahvistaneet ette olleet vahvistaneet
3rd plur. vahvistivat eivät vahvistaneet 3rd plur. olivat vahvistaneet eivät olleet vahvistaneet
passive vahvistettiin ei vahvistettu passive oli vahvistettu ei ollut vahvistettu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vahvistaisin en vahvistaisi 1st sing. olisin vahvistanut en olisi vahvistanut
2nd sing. vahvistaisit et vahvistaisi 2nd sing. olisit vahvistanut et olisi vahvistanut
3rd sing. vahvistaisi ei vahvistaisi 3rd sing. olisi vahvistanut ei olisi vahvistanut
1st plur. vahvistaisimme emme vahvistaisi 1st plur. olisimme vahvistaneet emme olisi vahvistaneet
2nd plur. vahvistaisitte ette vahvistaisi 2nd plur. olisitte vahvistaneet ette olisi vahvistaneet
3rd plur. vahvistaisivat eivät vahvistaisi 3rd plur. olisivat vahvistaneet eivät olisi vahvistaneet
passive vahvistettaisiin ei vahvistettaisi passive olisi vahvistettu ei olisi vahvistettu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. vahvista älä vahvista 2nd sing. ole vahvistanut älä ole vahvistanut
3rd sing. vahvistakoon älköön vahvistako 3rd sing. olkoon vahvistanut älköön olko vahvistanut
1st plur. vahvistakaamme älkäämme vahvistako 1st plur. olkaamme vahvistaneet älkäämme olko vahvistaneet
2nd plur. vahvistakaa älkää vahvistako 2nd plur. olkaa vahvistaneet älkää olko vahvistaneet
3rd plur. vahvistakoot älkööt vahvistako 3rd plur. olkoot vahvistaneet älkööt olko vahvistaneet
passive vahvistettakoon älköön vahvistettako passive olkoon vahvistettu älköön olko vahvistettu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vahvistanen en vahvistane 1st sing. lienen vahvistanut en liene vahvistanut
2nd sing. vahvistanet et vahvistane 2nd sing. lienet vahvistanut et liene vahvistanut
3rd sing. vahvistanee ei vahvistane 3rd sing. lienee vahvistanut ei liene vahvistanut
1st plur. vahvistanemme emme vahvistane 1st plur. lienemme vahvistaneet emme liene vahvistaneet
2nd plur. vahvistanette ette vahvistane 2nd plur. lienette vahvistaneet ette liene vahvistaneet
3rd plur. vahvistanevat eivät vahvistane 3rd plur. lienevät vahvistaneet eivät liene vahvistaneet
passive vahvistettaneen ei vahvistettane passive lienee vahvistettu ei liene vahvistettu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st vahvistaa present vahvistava vahvistettava
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st vahvistaakseni vahvistaaksemme
2nd vahvistaaksesi vahvistaaksenne
3rd vahvistaakseen
vahvistaaksensa
past vahvistanut vahvistettu
2nd inessive2 vahvistaessa vahvistettaessa agent3 vahvistama
Possessive forms
Person sing. plur.
1st vahvistaessani vahvistaessamme
2nd vahvistaessasi vahvistaessanne
3rd vahvistaessaan
vahvistaessansa
negative vahvistamaton
instructive vahvistaen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix or the third infinitives.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).

3rd inessive vahvistamassa
elative vahvistamasta
illative vahvistamaan
adessive vahvistamalla
abessive vahvistamatta
instructive vahvistaman vahvistettaman
4th4 verbal noun vahvistaminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st vahvistamaisillani vahvistamaisillamme
2nd vahvistamaisillasi vahvistamaisillanne
3rd vahvistamaisillaan
vahvistamaisillansa

Derived terms[edit]

Further reading[edit]

Ingrian[edit]

Etymology[edit]

From vahva (strong) +‎ -istaa.

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

vahvistaa

 1. (transitive) to strengthen
 2. (transitive) to verify, validate
  • 1936, L. G. Terehova, V. G. Erdeli, translated by Mihailov and P. I. Maksimov, Geografia: oppikirja iƶoroin alkușkoulun kolmatta klaassaa vart (ensimäine osa), Leningrad: Riikin Ucebno-Pedagogiceskoi Izdateljstva, page 1:
   Iƶoran keelen käännös ono vahvissettu oblonos.
   The Ingrian language translation is validated in the oblono.

Conjugation[edit]

Conjugation of vahvistaa (type 2/kirjuttaa, st-ss gradation)
Indikativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular vahvissan en vahvissa 1st singular oon vahvistant, oon vahvistanut en oo vahvistant, en oo vahvistanut
2nd singular vahvissat et vahvissa 2nd singular oot vahvistant, oot vahvistanut et oo vahvistant, et oo vahvistanut
3rd singular vahvistaa ei vahvissa 3rd singular ono vahvistant, ono vahvistanut ei oo vahvistant, ei oo vahvistanut
1st plural vahvissamma emmä vahvissa 1st plural oomma vahvistanneet emmä oo vahvistanneet
2nd plural vahvissatta että vahvissa 2nd plural ootta vahvistanneet että oo vahvistanneet
3rd plural vahvistaat1), vahvistavat2), vahvissettaa evät vahvissa 3rd plural ovat vahvistanneet evät oo vahvistanneet
impersonal vahvissettaa ei vahvisseta impersonal ono vahvissettu ei oo vahvissettu
Imperfekta Pluskvamperfekta
positive negative positive negative
1st singular vahvissin en vahvistant, en vahvistanut 1st singular olin vahvistant, olin vahvistanut en olt vahvistant, en olt vahvistanut
2nd singular vahvissit et vahvistant, et vahvistanut 2nd singular olit vahvistant, olit vahvistanut et olt vahvistant, et olt vahvistanut
3rd singular vahvisti ei vahvistant, ei vahvistanut 3rd singular oli vahvistant, oli vahvistanut ei olt vahvistant, ei olt vahvistanut
1st plural vahvissimma emmä vahvistanneet 1st plural olimma vahvistanneet emmä olleet vahvistanneet
2nd plural vahvissitta että vahvistanneet 2nd plural olitta vahvistanneet että olleet vahvistanneet
3rd plural vahvistiit1), vahvistivat2), vahvissettii evät vahvistanneet 3rd plural olivat vahvistanneet evät olleet vahvistanneet
impersonal vahvissettii ei vahvissettu impersonal oli vahvissettu ei olt vahvissettu
Konditsionala
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular vahvistaisin en vahvistais 1st singular olisin vahvistant, olisin vahvistanut en olis vahvistant, en olis vahvistanut
2nd singular vahvistaisit, vahvistaist1) et vahvistais 2nd singular olisit vahvistant, olisit vahvistanut et olis vahvistant, et olis vahvistanut
3rd singular vahvistais ei vahvistais 3rd singular olis vahvistant, olis vahvistanut ei olis vahvistant, ei olis vahvistanut
1st plural vahvistaisimma emmä vahvistais 1st plural olisimma vahvistanneet emmä olis vahvistanneet
2nd plural vahvistaisitta että vahvistais 2nd plural olisitta vahvistanneet että olis vahvistanneet
3rd plural vahvistaisiit1), vahvistaisivat2), vahvissettais evät vahvistais 3rd plural olisivat vahvistanneet evät olis vahvistanneet
impersonal vahvissettais ei vahvissettais impersonal olis vahvissettu ei olis vahvissettu
Imperativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular 1st singular
2nd singular vahvissa elä vahvissa 2nd singular oo vahvistant, oo vahvistanut elä oo vahvistant, elä oo vahvistanut
3rd singular vahvistakkoo elköö vahvistako 3rd singular olkoo vahvistant, olkoo vahvistanut elköö olko vahvistant, elköö olko vahvistanut
1st plural 1st plural
2nd plural vahvistakkaa elkää vahvistako 2nd plural olkaa vahvistanneet elkää olko vahvistanneet
3rd plural vahvistakkoot elkööt vahvistako 3rd plural olkoot vahvistanneet elkööt olko vahvistanneet
impersonal vahvissettakoo elköö vahvissettako impersonal olkoo vahvissettu elköö olko vahvissettu
Potentsiala
Preesens
positive negative
1st singular vahvistanen en vahvistane
2nd singular vahvistanet et vahvistane
3rd singular vahvistannoo ei vahvistane
1st plural vahvistanemma emmä vahvistane
2nd plural vahvistanetta että vahvistane
3rd plural vahvistannoot evät vahvistane
impersonal vahvissettanoo ei vahvissettane
Nominal forms
Infinitivat Partisipat
active passive
1st vahvistaa present vahvistava vahvissettava
2nd inessive vahvistaes past vahvistant, vahvistanut vahvissettu
instructive vahvistaen 1) Chiefly in the Soikkola dialect.
2) Chiefly in the Ala-Laukaa dialect.
*) For the imperative, the 2nd plural (vahvistakkaa) may be used for the 3rd person as well.
**) The interrogative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) to the indicative, or -kse to the potential.
***) In folk poetry, a long first infinitive can be formed by adding the suffix -kse, followed by possessive suffixes, to the first infinitive. Note that sometimes gemination may be undone by this addition.
3rd illative vahvistammaa
inessive vahvistamas
elative vahvistamast
abessive vahvistamata
4th nominative vahvistammiin
partitive vahvistamista, vahvistamist

References[edit]

 • Ruben E. Nirvi (1971) Inkeroismurteiden Sanakirja, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, page 630