Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+5F38, 弸
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F38

[U+5F37]
CJK Unified Ideographs
[U+5F39]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 57, +8, 11 strokes, cangjie input 弓月月 (NBB), four-corner 17220, composition)

 1. a bow stretched to its furthest extent
 2. tensely drawn

References[edit]

 • KangXi: page 360, character 2
 • Dai Kanwa Jiten: character 9817
 • Dae Jaweon: page 676, character 5
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 998, character 13
 • Unihan data for U+5F38

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*pɯːŋ
*pɯːŋs, *pʰɯːŋ, *bɯːŋ
*pʰɯːŋ
*pʰɯːŋʔ, *bɯːŋ, *bɯːŋs
*bɯːŋ
*bɯːŋ
*bɯːŋ, *brɯːŋ, *brɯːŋ
*bɯːŋ
*pɯŋ
*bɯŋ
*brɯːŋ, *brɯːŋ
*prɯːŋ, *prɯːŋ
*pʰrɯːŋ, *brɯːŋ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (2) (3)
Final () (117) (117)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pʰˠɛŋ/ /bˠɛŋ/
Pan
Wuyun
/pʰᵚæŋ/ /bᵚæŋ/
Shao
Rongfen
/pʰɐŋ/ /bɐŋ/
Edwin
Pulleyblank
/pʰəɨjŋ/ /bəɨjŋ/
Li
Rong
/pʰɛŋ/ /bɛŋ/
Wang
Li
/pʰæŋ/ /bæŋ/
Bernard
Karlgren
/pʰæŋ/ /bʱæŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
pēng péng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 9675 9678
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*pʰrɯːŋ/ /*brɯːŋ/
Notes

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Compounds[edit]

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

 • On (unclassified): ほう (); ひょう (hyō)
 • Kun: みちる (michiru)