Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 75 +8, 12 strokes, cangjie input 木月月 (DBB), four-corner 47920, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 533, character 2
 • Dai Kanwa Jiten: character 14941
 • Dae Jaweon: page 921, character 3
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1235, character 12
 • Unihan data for U+68DA

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /pʰəŋ³⁵/
Harbin /pʰəŋ²⁴/
Tianjin /pʰəŋ⁴⁵/
Jinan /pʰəŋ⁴²/
Qingdao /pʰəŋ⁴²/
Zhengzhou /pʰəŋ⁴²/
Xi'an /pʰəŋ²⁴/
Xining /pʰə̃²⁴/
Yinchuan /pʰəŋ⁵³/
Lanzhou /pʰə̃n⁵³/
Ürümqi /pʰɤŋ⁵¹/
Wuhan /pʰoŋ²¹³/
Chengdu /pʰoŋ³¹/
Guiyang /pʰoŋ²¹/
Kunming /pʰoŋ¹/
Nanjing /pʰən²⁴/
Hefei /pʰəŋ⁵⁵/
Jin Taiyuan /pʰəŋ¹¹/
Pingyao /pʰəŋ¹³/
/pie̞¹³/ ~子
Hohhot /pʰə̃ŋ³¹/
Wu Shanghai /bã¹³/
Suzhou /bɑ̃¹³/
Hangzhou /boŋ²¹³/
Wenzhou /biɛ³¹/
Hui Shexian /pʰʌ̃⁴⁴/
Tunxi /pʰan⁴⁴/
Xiang Changsha /poŋ¹³/
Xiangtan /bən¹²/
Gan Nanchang /pʰɑŋ²⁴/ 瓜~
Hakka Meixian /pʰaŋ¹¹/
Taoyuan /pʰɑŋ¹¹/
Cantonese Guangzhou /pʰaŋ²¹/
Nanning /pʰaŋ²¹/
Hong Kong /pʰaŋ²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /pʰiŋ³⁵/
/pĩ³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /paŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /paŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /pẽ⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /foŋ³¹/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/3

Initial: (3)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/bɣæŋ/ /bʱɐŋ/ /bɐŋ/ /bɯaŋ/ /baɨjŋ/ /bɐŋ/ /baŋ/
Character (), Pronunciation 2/3

Initial: (3)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/bɣɛŋ/ /bʱæŋ/ /bɛŋ/ /bɯæŋ/ /bəɨjŋ/ /bæŋ/ /bɐŋ/
Character (), Pronunciation 3/3

Initial: (3)
Final:
Division: I

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/bəŋ/ /bʱəŋ/ /bəŋ/ /bəŋ/ /bəŋ/ /bəŋ/ /bəŋ/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
9666 0 /*bɯːŋ/
9672 0 /*brɯːŋ/
9677 0 /*brɯːŋ/

Definitions[edit]

 1. tent, awning
 2. booth
 3. shed

Compounds[edit]

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. Shelf

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(bung) (hangeul , revised bung, McCune-Reischauer pung, Yale pung)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(bằng)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.