Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 75 +14, 18 strokes, cangjie input 木廿月人 (DTBO), four-corner 44932, composition)

 1. type of locust or acacia

References[edit]

 • KangXi: page 558, character 12
 • Dai Kanwa Jiten: character 15710
 • Dae Jaweon: page 947, character 13
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1299, character 9
 • Unihan data for U+6AAC

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Jyutping mung1, Yale mung1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin dǎo (dao3), méng (meng2), Wade-Giles tao3, meng2)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(mông, muồng, môm, muỗm)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999