Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Phono-semantic compound (形聲): semantic  + phonetic 

Han character[edit]

(radical 94 +10, 13 strokes, cangjie input 大竹土口女 (KHGRV), four-corner 44232, composition)

 1. ape, monkey

References[edit]

 • KangXi: page 716, character 19
 • Dai Kanwa Jiten: character 20584
 • Dae Jaweon: page 1128, character 9
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1361, character 15
 • Unihan data for U+733F

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Jyutping jyun4, Yale yun4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. monkey

Readings[edit]

Compounds[edit]

Noun[edit]

(hiragana さる, romaji saru)

 1. monkey
  • 1079, Konkōmyō Saishōōkyō Ongi (page 10 (back))
   猕猴 二字合訓佐流

Derived terms[edit]

Noun[edit]

(hiragana まし, romaji mashi)

 1. (archaic) monkey

Noun[edit]

(hiragana ましら, romaji mashira)

 1. (archaic) monkey

References[edit]

 • 1979 [1079], Hiroshi Tsukishima, Kojisho Ongi Shūsei 12: Konkōmyō Saishōōkyō Ongi (in Japanese), Tōkyō: Kyūko Shoin, ISBN 4-7629-3099-7:

Korean[edit]

Hanja[edit]

(won) (hangeul , revised won, McCune-Reischauer wŏn, Yale wen)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin yuán (yuan2), Wade-Giles yüan2)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Compounds[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(viên, vượn, ươi)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: viên, vượn

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville