δέω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Pronunciation[edit]

 

Etymology 1[edit]

From Proto-Indo-European *deh₁-. Cognates include Sanskrit द्यति (dyati), Avestan 𐬥𐬍𐬛𐬫𐬁𐬙𐬄𐬨 (nīdyātąm) and Albanian duaj.

Alternative forms[edit]

Verb[edit]

δέω (déō)

 1. I bind, tie, fasten, fetter
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 10.443
   ἠέ με δήσαντες λίπετ᾽ αὐτόθι νηλέϊ δεσμῷ
   ēé me dḗsantes lípet autóthi nēléï desmôi
   or bind me with a cruel bond and leave me here
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 10.475
   ὠκέες ἵπποι ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο
   ōkées híppoi ex epidiphriádos pumátēs himâsi dédento
   his swift horses were tethered by the reins to the topmost rim of the chariot
  1. (figuratively)
   • 522 BCE – 443 BCE, Pindar, Pythian Ode 3.54
    ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται.
    allà kérdei kaì sophía dédetai.
    But even skill is enthralled by the love of gain.
  2. (middle) I tie onto myself
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 2.44
    ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
    possì d hupò liparoîsin edḗsato kalà pédila
    and beneath his shining feet he bound his fair sandals
  3. (with genitive) I hinder from
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 4.380
    ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ [] ὅς τίς μ᾽ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου
    allà sú pér moi eipé [] hós tís m athanátōn pedáāi kaì édēse keleúthou
    But do thou tell me [] who of the immortals fetters me here, and has hindered me from my path
  4. (medicine) I brace
Inflection[edit]
Derived terms[edit]
Related terms[edit]
Antonyms[edit]
References[edit]

Etymology 2[edit]

Uncertain. Either from Proto-Hellenic *dew- or Proto-Indo-European *dews-. If the latter, then cognate with Sanskrit दोष (doṣa).

Alternative forms[edit]

Verb[edit]

δέω (déō)

 1. To lack, need, require [+genitive = something, someone]
  • 428 BCE – 347 BCE, Plato, The Statesman 277d
   παραδείγματος [] αὖ μοι καὶ τὸ παράδειγμα αὐτὸ δεδέηκεν.
   paradeígmatos [] aû moi kaì tò parádeigma autò dedéēken.
   The very example I employ requires another example.
  1. with πολλοῦ (polloû) To be far from being able to do [+infinitive = something]
   • 400 BCE – 387 BCE, Plato, Apology 30d
    πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι
    polloû déō egṑ hupèr emautoû apologeîsthai
    I am far from giving a defense for myself
  2. participle δέων (déōn)
   1. modifying a noun, with genitive of the number by which something is less than another thing: lacking a number: a number less than something, something minus a number; often used to express numbers ending in 8 or 9
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.14.1
     δυῶν δέοντα τεσσεράκοντα ἔτεα
     duôn déonta tesserákonta étea
     forty minus two years; two less than forty years [= 38 years]
   2. with both the participle and the number in the genitive: genitive absolute: with a number lacking, a number less than
 2. (middle, never impersonal, transitive) To lack, not have, or need [+genitive = something]
  • 429 BCE, Sophocles, Oedipus the King 1148
   ἐπεὶ τὰ σὰ δεῖται κολαστοῦ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη.
   epeì tà sà deîtai kolastoû mâllon ḕ tà toûd épē.
   Your words need rebuking more than his.
  1. (intransitive) to need [+infinitive = to do something]
   • 380 BCE, Plato, The Republic 392d
    ἔτι δέομαι σαφέστερον μαθεῖν
    éti déomai saphésteron matheîn
    I still need to understand more plainly.
  2. (intransitive) To be in need
   οἱ δεόμενοι
   hoi deómenoi
   the needy
  3. (transitive) To beg [+two genitives = something from someone]; [+genitive and infinitive = someone to do something]
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.157.1
    ἐπιτρέπεσθαι ἕτοιμοι ἦσαν τῶν ἐδέετο σφέων
    epitrépesthai hétoimoi êsan tôn edéeto sphéōn
    they were ready to entrust to him all that he asked from them
Usage notes[edit]

The third person and non-finite forms are also used impersonally: see δεῖ (deî).

Other forms: δεοῦμαι (deoûmai) for δεήσομαι (deḗsomai) (Doric: Epicharmus, Collected Works 120).

Inflection[edit]
Derived terms[edit]
Related terms[edit]

References[edit]

Etymology 3[edit]

Verb[edit]

δέω (déō)

 1. Alternative form of δήω (dḗō)