δέω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Pronunciation[edit]

 

Etymology 1[edit]

From Proto-Indo-European *deh₁-. Cognates include Sanskrit द्यति ‎(dyati), Avestan 𐬥𐬍𐬛𐬫𐬁𐬙𐬄𐬨 ‎(nīdyātąm) and Albanian duaj.

Alternative forms[edit]

Verb[edit]

δέω ‎(déō)

 1. I bind, tie, fasten, fetter
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 10.443
   ἠέ με δήσαντες λίπετ᾽ αὐτόθι νηλέϊ δεσμῷ
   or bind me with a cruel bond and leave me here
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 10.475
   ὠκέες ἵπποι ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο
   his swift horses were tethered by the reins to the topmost rim of the chariot
  1. (figuratively)
   • 522 BCE – 443 BCE, Pindar, Pythian Ode 3.54
    ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται.
    But even skill is enthralled by the love of gain.
  2. (middle voice) I tie onto myself
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 2.44
    ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
    and beneath his shining feet he bound his fair sandals
  3. (with genitive) I hinder from
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 4.380
    λλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ [...] ὅς τίς μ᾽ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου
    But do thou tell me [...] who of the immortals fetters me here, and has hindered me from my path
  4. (medicine) I brace
Inflection[edit]
Derived terms[edit]
Related terms[edit]
Antonyms[edit]
References[edit]

Etymology 2[edit]

Uncertain. Either from Proto-Hellenic *dew- or Proto-Indo-European *dews-. If the latter, then cognate with Sanskrit दोष ‎(doṣa).

Alternative forms[edit]

Verb[edit]

δέω ‎(déō)

 1. To lack, need, require [+genitive = something, someone]
  • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Stat. 277.d
   αὖ μοι καὶ τὸ παράδειγμα αὐτὸ δεδέηκεν.
   The very example I employ requires another example.
  1. with πολλοῦ ‎(polloû) To be far from being able to do [+infinitive = something]
   • 400 BCE – 387 BCE, Plato, Apology 30.d
    πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι
    I am far from giving a defense for myself
  2. participle δέων ‎(déōn)
   1. modifying a noun, with genitive of the number by which something is less than another thing: lacking a number: a number less than something, something minus a number; often used to express numbers ending in 8 or 9
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.14.1
     δυῶν δέοντα τεσσεράκοντα ἔτεα
     thirty minus two years; two less than thirty years [= 38 years]
   2. with both the participle and the number in the genitive: genitive absolute: with a number lacking, a number less than
    • 3rd century AD, Diogenes Laertius, 5 27
     πόλεων δυοῖν δεούσαιν ἑξήκοντα
     sixty cities with two lacking or two less than sixty [= 58 cities]
 2. (middle voice, never impersonal, transitive) To lack, not have, or need [+genitive = something]
  • 429 BCE, Sophocles, Oedipus the King 1148
   ἐπεὶ τὰ σὰ δεῖται κολαστοῦ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη.
   Your words need rebuking more than his.
  1. (intransitive) to need [+infinitive = to do something]
   • 380 BCE, Plato, The Republic 392.d
    ἔτι δέομαι σαφέστερον μαθεῖν
    I still need to understand more plainly.
  2. (intransitive) To be in need
   οἱ δεόμενοι
   hoi deómenoi
   the needy
  3. (transitive) To beg [+two genitives = something from someone]; [+genitive and infinitive = someone to do something]
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.157.1
    ἐπιτρέπεσθαι ἕτοιμοι ἦσαν τῶν ἐδέετο σφέων
    they were ready to entrust to him all that he asked from them
Usage notes[edit]

The third person and non-finite forms are also used impersonally: see δεῖ ‎(deî).

Other forms: δεοῦμαι ‎(deoûmai) for δεήσομαι ‎(deḗsomai) (Doric, Epich.120).

Inflection[edit]
Derived terms[edit]
Related terms[edit]

References[edit]

Etymology 3[edit]

Verb[edit]

δέω ‎(déō)

 1. Alternative form of δήω ‎(dḗō)