τοιοῦτος

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

A compound of τοῖος (toîos, of this sort) and οὗτος (hoûtos, this).

Pronunciation[edit]

 

Pronoun[edit]

τοιοῦτος (toioûtos)

 1. (demonstrative, medial, of quality) of this sort or kind, such
  1. (τοιοῦτος τις) such a one
  2. such a proceeding
  3. (in prose narrative) what goes before
  4. (absolute) such-like
  5. (adverbial) in such wise
  6. (referring to a previously mentioned adjective or adjectives)
   • 386 BCE – 367 BCE, Plato, Meno 92e
    πότερον δὲ οὗτοι οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἐγένοντο τοιοῦτοι, παρ᾽ οὐδενὸς μαθόντες ὅμως μέντοι ἄλλους διδάσκειν οἷοί τε ὄντες ταῦτα ἃ αὐτοὶ οὐκ ἔμαθον;
    póteron dè hoûtoi hoi kaloì kagathoì apò toû automátou egénonto toioûtoi, par oudenòs mathóntes hómōs méntoi állous didáskein hoîoí te óntes taûta hà autoì ouk émathon?
    And did these beautiful and good men become this way [i.e., beautiful and good] by accident, not learning it from anyone, nevertheless able in your opinion to teach others what they did not learn themselves?

See also[edit]

References[edit]