From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+56B5, 嚵
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B5

[U+56B4]
CJK Unified Ideographs
[U+56B6]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(Kangxi radical 30, +17, 20 strokes, cangjie input 口弓口戈 (RNRI), four-corner 67013, composition )

 1. gluttonous
 2. greedy

References[edit]

 • Kangxi Dictionary: page 214, character 10
 • Dai Kanwa Jiten: character 4591
 • Dae Jaweon: page 437, character 1
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 1, page 704, character 9
 • Unihan data for U+56B5

Chinese[edit]

trad.
simp. #
alternative forms 𡅛
𡁅

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (20) (15) (19)
Final () (149) (153) (149)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open
Division () II III II
Fanqie
Baxter dzraem dzjemX tsrhaemH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʒˠam/ /d͡ziᴇmX/ /t͡ʃʰˠamH/
Pan
Wuyun
/ɖ͡ʐᵚam/ /d͡ziɛmX/ /ʈ͡ʂʰᵚamH/
Shao
Rongfen
/d͡ʒam/ /d͡zjæmX/ /t͡ʃʰamH/
Edwin
Pulleyblank
/ɖ͡ʐaɨm/ /d͡ziamX/ /ʈ͡ʂʰaɨmH/
Li
Rong
/d͡ʒam/ /d͡ziɛmX/ /t͡ʃʰamH/
Wang
Li
/d͡ʒam/ /d͡zĭɛmX/ /t͡ʃʰamH/
Bernard
Karlgren
/ɖ͡ʐʱam/ /d͡zʱi̯ɛmX/ /ʈ͡ʂʰamH/
Expected
Mandarin
Reflex
chán jiàn chàn
Expected
Cantonese
Reflex
caam4 zim6 caam3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 1232 1238 1245
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sʰraːms/ /*zraːm/ /*zlamʔ/

Definitions[edit]

 1. (literary, of an animal) mouth; beak
 2. (literary) to taste; to try
 3. Alternative form of (chán, gluttonous; greedy)

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]