Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:
U+8AC7, 談
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC7

[U+8AC6]
CJK Unified Ideographs
[U+8AC8]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 149 +8, 15 strokes, cangjie input 卜口火火 (YRFF), four-corner 09689, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 1167, character 11
 • Dai Kanwa Jiten: character 35633
 • Dae Jaweon: page 1632, character 22
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3992, character 7
 • Unihan data for U+8AC7

Chinese[edit]

trad.
simp.
alt. forms

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*l'oːmʔ, *l'aːm, *l'aːms
*l̥ʰaːm, *l̥ʰaːmʔ, *l̥ʰjam
*l̥ʰaːmʔ
*l̥ʰaːmʔ
*l̥ʰaːmʔ, *l̥ʰjam, *l̥ʰjams
*l̥ʰaːms
*l̥ʰaːms, *hljamʔ
*l̥ʰaːms
*l'aːm
*l'aːm
*l'aːm, *l'aːmʔ, *l'aːms
*l'aːm
*l'aːm, *l'aːmʔ, *l'aːms, *lamʔ
*l'aːm
*l'aːm
*l'aːmʔ, *l'aːms
*l'aːms
*ɦljamʔ, *lamʔ
*hljamʔ
*hljams
*ɦlam
*lamʔ
*lamʔ
*lamʔ

Phono-semantic compound (形聲, OC *l'aːm): semantic  (speech) + phonetic  (OC *ɦlam).

Etymology[edit]

From Proto-Sino-Tibetan *g-tam ~ g-dam.

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /tʰan³⁵/
Harbin /tʰan²⁴/
Tianjin /tʰan⁴⁵/
Jinan /tʰã⁴²/
Qingdao /tʰã⁴²/
Zhengzhou /tʰan⁴²/
Xi'an /tʰã²⁴/
Xining /tʰã²⁴/
Yinchuan /tʰan⁵³/
Lanzhou /tʰɛ̃n⁵³/
Ürümqi /tʰan⁵¹/
Wuhan /tʰan²¹³/
Chengdu /tʰan³¹/
Guiyang /tʰan²¹/
Kunming /tʰã̠³¹/
Nanjing /tʰʰaŋ²⁴/
Hefei /tʰæ̃⁵⁵/
Jin Taiyuan /tʰæ̃¹¹/
Pingyao /tʰɑŋ¹³/
Hohhot /tʰæ̃³¹/
Wu Shanghai /de²³/
Suzhou /de̞¹³/
Hangzhou /dẽ̞²¹³/
Wenzhou /da³¹/
Hui Shexian /tʰɛ⁴⁴/
Tunxi /tʰɔ⁴⁴/
Xiang Changsha /tan¹³/
Xiangtan /dan¹²/
Gan Nanchang /tʰan²⁴/
Hakka Meixian /tʰam¹¹/
Taoyuan /tʰɑm¹¹/
Cantonese Guangzhou /tʰam²¹/
Nanning /tʰam²¹/
Hong Kong /tʰam²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /tam³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /taŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /tʰaŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /tʰam⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /ham³¹/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (7)
Final () (143)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/dɑm/
Pan
Wuyun
/dɑm/
Shao
Rongfen
/dɑm/
Edwin
Pulleyblank
/dam/
Li
Rong
/dɑm/
Wang
Li
/dɑm/
Bernard
Karlgren
/dʱɑm/
Expected
Mandarin
Reflex
tán
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 14292
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*l'aːm/

Definitions[edit]

 1. to talk; to converse
 2. to discuss; to chat
 3. remark
 4. conversation
 5. A surname​.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 3 “Kyōiku” kanji)

 1. story
 2. talk, conversation

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(dam) (hangeul , revised dam, McCune-Reischauer tam, Yale tam)

 1. conversation

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(đàm, giạm)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.