Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9B07, 鬇
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B07

[U+9B06]
CJK Unified Ideographs
[U+9B08]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 190, +6, 16 strokes, cangjie input 尸竹月尸木 (SHBSD) or 尸竹弓尸木 (SHNSD), composition(G) or ⿱(TK))

References[edit]

  • KangXi: page 1455, character 10
  • Dai Kanwa Jiten: character 45489
  • Dae Jaweon: page 1986, character 8
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4524, character 15
  • Unihan data for U+9B07

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*sʰraːŋ, *sʰreːŋ
*zraːŋ, *zreːŋ
*zraːŋ, *zreːŋ
*ʔsreːŋ
*ʔsreːŋ
*ʔsreːŋ, *zeŋʔ
*ʔsreːŋ, *zreːŋ
*ʔsreːŋs
*sʰreːŋ
*sʰreːŋ
*sʰreːŋ
*zreŋʔ
*zeŋʔ
*zeŋs

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (20) (20)
Final () (109) (117)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʒˠæŋ/ /d͡ʒˠɛŋ/
Pan
Wuyun
/ɖ͡ʐᵚaŋ/ /ɖ͡ʐᵚæŋ/
Shao
Rongfen
/d͡ʒaŋ/ /d͡ʒɐŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ɖ͡ʐaɨjŋ/ /ɖ͡ʐəɨjŋ/
Li
Rong
/d͡ʒɐŋ/ /d͡ʒɛŋ/
Wang
Li
/d͡ʒɐŋ/ /d͡ʒæŋ/
Bernard
Karlgren
/ɖ͡ʐʱɐŋ/ /ɖ͡ʐʱæŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
chéng chéng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 17141 17153
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zraːŋ/ /*zreːŋ/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.