Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9E00, 鸀
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E00
鷿
[U+9DFF]
CJK Unified Ideographs
[U+9E01]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 196, +13, 24 strokes, cangjie input 田戈竹日火 (WIHAF), four-corner 67127, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1502, character 23
  • Dai Kanwa Jiten: character 47390
  • Dae Jaweon: page 2032, character 6
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4664, character 17
  • Unihan data for U+9E00

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*toːʔ, *toːɡs, *doːʔ, *doːɡ, *djoɡ
*toːɡs, *tuɡs, *rtoːɡ, *tjoɡ
*toːɡs
*sdoːmʔ, *tʰjoɡ
*rtoːɡ
*rtoːɡ, *toɡ
*rdoːɡ
*rdoːɡ, *zroːɡ, *djoɡ
*rdoːɡ, *tjoɡ
*sʰroːɡ
*doːɡ
*doːɡ
*doːɡ, *tjoɡ, *djoɡ
*toɡ
*toɡ
*toɡ
*doɡ
*doɡ, *tjoɡ
*tjoɡ
*tjoɡ
*tjoɡ
*tjoɡ, *djoɡ
*tjoɡ, *djoɡ
*tjoɡ, *djoɡ
*tʰjoɡ
*tʰjoɡ
*sʰlaː, *zlaːʔ, *tʰjoɡ
*djoɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (23) (11)
Final () (8) (10)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ɕɨok̚/ /ɖˠʌk̚/
Pan
Wuyun
/t͡ɕiok̚/ /ɖᵚɔk̚/
Shao
Rongfen
/t͡ɕiok̚/ /ȡɔk̚/
Edwin
Pulleyblank
/cuawk̚/ /ɖaɨwk̚/
Li
Rong
/t͡ɕiok̚/ /ȡɔk̚/
Wang
Li
/t͡ɕĭwok̚/ /ȡɔk̚/
Bernard
Karlgren
/t͡ɕi̯wok̚/ /ȡʱɔk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhu zhuó
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 11815 11833
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rdoːɡ/ /*tjoɡ/

Definitions[edit]

  1. Only used in 鸀鳿.