Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+883E, 蠾
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-883E

[U+883D]
CJK Unified Ideographs
[U+883F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 142, +21, 27 strokes, cangjie input 中戈尸水戈 (LISEI), four-corner 57127, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1105, character 4
  • Dai Kanwa Jiten: character 33936
  • Dae Jaweon: page 1568, character 6
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2911, character 4
  • Unihan data for U+883E

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*toːʔ, *toːɡs, *doːʔ, *doːɡ, *djoɡ
*toːɡs, *tuɡs, *rtoːɡ, *tjoɡ
*toːɡs
*sdoːmʔ, *tʰjoɡ
*rtoːɡ
*rtoːɡ, *toɡ
*rdoːɡ
*rdoːɡ, *zroːɡ, *djoɡ
*rdoːɡ, *tjoɡ
*sʰroːɡ
*doːɡ
*doːɡ
*doːɡ, *tjoɡ, *djoɡ
*toɡ
*toɡ
*toɡ
*doɡ
*doɡ, *tjoɡ
*tjoɡ
*tjoɡ
*tjoɡ
*tjoɡ, *djoɡ
*tjoɡ, *djoɡ
*tjoɡ, *djoɡ
*tʰjoɡ
*tʰjoɡ
*sʰlaː, *zlaːʔ, *tʰjoɡ
*djoɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (23) (25) (11)
Final () (8) (8) (8)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ɕɨok̚/ /d͡ʑɨok̚/ /ɖɨok̚/
Pan
Wuyun
/t͡ɕiok̚/ /d͡ʑiok̚/ /ɖiok̚/
Shao
Rongfen
/t͡ɕiok̚/ /d͡ʑiok̚/ /ȡiok̚/
Edwin
Pulleyblank
/cuawk̚/ /d͡ʑuawk̚/ /ɖuawk̚/
Li
Rong
/t͡ɕiok̚/ /ʑiok̚/ /ȡiok̚/
Wang
Li
/t͡ɕĭwok̚/ /ʑĭwok̚/ /ȡĭwok̚/
Bernard
Karlgren
/t͡ɕi̯wok̚/ /ʑi̯wok̚/ /ȡʱi̯wok̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhu shú zhú
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 11835 11846
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tjoɡ/ /*djoɡ/

Definitions[edit]

  1. flea
  2. () spider
  3. Alternative form of (caterpillar).