prowadzić

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Old Polish[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Old Czech *prováděti (modern Czech provádět, from pro- + Proto-Slavic *voditi. First attested in 1412.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): (10th–15th CE) /prɔvad͡ʑit͡ɕ/
 • IPA(key): (15th CE) /prɔvad͡ʑit͡ɕ/

Verb[edit]

prowadzić impf

 1. to lead (to bring someone to a designated destiation)
  • 1882 [End of the fifteenth century], Emil Kałużniacki, editor, Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften des XV. und des Anfangs des XVI. Jahrhunderts[2], page 290:
   O panye Ihu Kriszczye, kthorysz na sząd godzyny szoszthy byl provadzon
   [O panie Jezu Kryście, ktoryś na sąd godziny szosty był prowadzon]
  • c. 1500, Wokabularz lubiński, inkunabuł Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, sygn. Inc. 78d., page 43r:
   Ducere leyten oder furen vyescz vel provądzycz
   [Ducere leyten oder furen wieść vel prowadzić]
 2. to lead into
  • 1868 [1448], Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej : z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego[3], volume XIV, page 260:
   Nobilis Paschko... restituere debet hominem Chacz fugittivum nobili Johanni..., qui (sc. Chacz) fugit ab eo... Hominem ad terciam diem restituat (sc. Paschko) et in duabus septimanis prowadzyczz
   [Nobilis Paszko... restituere debet hominem Hacz fugittivum nobili Johanni..., qui (sc. Hacz) fugit ab eo... Hominem ad terciam diem restituat (sc. Paszko) et in duabus septimanis prowadzić]
 3. (reflexive with się) to leave some place
  • 1960 [1412], Henryk Kowalewicz, Władysław Kuraszkiewicz, editors, Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, Roty pyzdrskie, volume II, number 357, Pyzdry:
   Jaco Potr[t] bil Micolaiewim... soltissem y posedl, y prowadzil sø s gego dzedziny
   [Jako Piotr[t] był Mikołajewym... sołtyszem i poszedł, i prowadził się s jego dziedziny]

Derived terms[edit]

nouns
verbs

Related terms[edit]

verbs

Descendants[edit]

References[edit]

Polish[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Old Polish prowadzić.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /prɔˈva.d͡ʑit͡ɕ/
 • (Middle Polish) IPA(key): /prɔˈva.d͡ʑit͡ɕ/
 • (file)
 • (file)
 • Rhymes: -ad͡ʑit͡ɕ
 • Syllabification: pro‧wa‧dzić

Verb[edit]

prowadzić impf (frequentative prowadzać)

 1. (transitive) to lead (to guide a person or animal)
  Synonyms: przeprowadzać, wieść
 2. (transitive) to drive (to be the conductor of a vehicle)
  Synonym: kierować
 3. (transitive, dance) to lead (to guide or conduct a dance with a partner) [+ w (locative) = in what dance]
  Synonym: kierować
 4. (transitive) to lead, to guide (to give motion to a particular object) [+instrumental = with what]
 5. (transitive, of doors or paths, etc.) to lead (to constitute an access or passage to some place or in some direction)
  Synonyms: biec, iść, wieść
  Ścieżka prowadziła do lasu.The path went to the woods.
 6. (transitive) to lead, to guide (to mark out the course or location of the facility under construction)
  Synonyms: ciągnąć, przeprowadzać
 7. (transitive) to lead, to conduct (to be the leader of, to guide, to manage)
  Synonym: zarządzać
 8. (transitive) to conduct (to carry out i.e. a conversation)
  Synonym: przeprowadzać
 9. (transitive) to keep (to create some text or document by systematically enlarging or supplementing it over a long period of time)
 10. (intransitive) to lead (to be better than; to have more points than) [+instrumental = by how much/many (points)], [+ z (instrumental) = against whom], [+ w (locative) = in what (activity)]
 11. (transitive, sports) to lead (to be ahead of e.g. in a race)
 12. (intransitive) to lead to (to result in something; to be the cause of) [+ do (genitive) = to what]
  Near-synonym: powodować
 13. (transitive, mathematics) to draw a line correctly (Is there an English equivalent to this definition?)
 14. (transitive, botany) to guide (to give the plant a planned shape, size and form through special care treatments)
 15. (transitive, film, literature) to direct (to give a specific course to the plot of a literary or film work)
 16. (transitive, music, of instruments) to lead (to emphasize the main motif of a composed or performed piece of music)
 17. (transitive, obsolete) to rear; to guide (to influence someone's behaviour)
  Synonym: wychowywać
 18. (transitive, obsolete) to deliver, to carry (to cause something to go somewhere)
 19. (transitive, obsolete) to pull strings for
  Synonym: protegować
 20. (transitive, obsolete) to derive
  Synonyms: wyprowadzać, wywodzić
 21. (transitive, obsolete, hunting, of pointer dogs) to follow fleeing birds so as not to startle them
 22. (reflexive with się) to lead each other, to lead one other (holding each other's hands, to follow one another somewhere) [+ z (instrumental) = with whom]
 23. (reflexive with się) to go out (to keep close contact with and go with to public places) [+ z (instrumental) = with whom]
 24. (reflexive with się, literary) to conduct oneself (to perform actions seen as either approrpriate or inappropriate) [+ z (instrumental) = with whom]
 25. (reflexive with się, of cars) to handle; to be driven
 26. (reflexive with się, of people or animals) to be led, to be guided
 27. (reflexive with się, Middle Polish) to walk together
 28. (reflexive with się, Middle Polish, of conversations) to be conducted

Conjugation[edit]

Conjugation of prowadzić impf
person singular plural
masculine feminine neuter virile nonvirile
infinitive prowadzić
present tense 1st prowadzę prowadzimy
2nd prowadzisz prowadzicie
3rd prowadzi prowadzą
impersonal prowadzi się
past tense 1st prowadziłem,
-(e)m prowadził
prowadziłam,
-(e)m prowadziła
prowadziłom,
-(e)m prowadziło
prowadziliśmy,
-(e)śmy prowadzili
prowadziłyśmy,
-(e)śmy prowadziły
2nd prowadziłeś,
-(e)ś prowadził
prowadziłaś,
-(e)ś prowadziła
prowadziłoś,
-(e)ś prowadziło
prowadziliście,
-(e)ście prowadzili
prowadziłyście,
-(e)ście prowadziły
3rd prowadził prowadziła prowadziło prowadzili prowadziły
impersonal prowadzono
future tense 1st będę prowadził,
będę prowadzić
będę prowadziła,
będę prowadzić
będę prowadziło,
będę prowadzić
będziemy prowadzili,
będziemy prowadzić
będziemy prowadziły,
będziemy prowadzić
2nd będziesz prowadził,
będziesz prowadzić
będziesz prowadziła,
będziesz prowadzić
będziesz prowadziło,
będziesz prowadzić
będziecie prowadzili,
będziecie prowadzić
będziecie prowadziły,
będziecie prowadzić
3rd będzie prowadził,
będzie prowadzić
będzie prowadziła,
będzie prowadzić
będzie prowadziło,
będzie prowadzić
będą prowadzili,
będą prowadzić
będą prowadziły,
będą prowadzić
impersonal będzie prowadzić się
conditional 1st prowadziłbym,
bym prowadził
prowadziłabym,
bym prowadziła
prowadziłobym,
bym prowadziło
prowadzilibyśmy,
byśmy prowadzili
prowadziłybyśmy,
byśmy prowadziły
2nd prowadziłbyś,
byś prowadził
prowadziłabyś,
byś prowadziła
prowadziłobyś,
byś prowadziło
prowadzilibyście,
byście prowadzili
prowadziłybyście,
byście prowadziły
3rd prowadziłby,
by prowadził
prowadziłaby,
by prowadziła
prowadziłoby,
by prowadziło
prowadziliby,
by prowadzili
prowadziłyby,
by prowadziły
impersonal prowadzono by
imperative 1st niech prowadzę prowadźmy
2nd prowadź prowadźcie
3rd niech prowadzi niech prowadzą
active adjectival participle prowadzący prowadząca prowadzące prowadzący prowadzące
passive adjectival participle prowadzony prowadzona prowadzone prowadzeni prowadzone
contemporary adverbial participle prowadząc
verbal noun prowadzenie

Derived terms[edit]

nouns
proverbs
verbs
verbs

Related terms[edit]

adjective
verbs

Descendants[edit]

Trivia[edit]

According to Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej (1990), prowadzić is one of the most used words in Polish, appearing 42 times in scientific texts, 42 times in news, 34 times in essays, 20 times in fiction, and 14 times in plays, each out of a corpus of 100,000 words, totaling 152 times, making it the 376th most common word in a corpus of 500,000 words.[1]

References[edit]

 1. ^ Ida Kurcz (1990) “prowadzić”, in Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej [Frequency dictionary of the Polish language]‎[1] (in Polish), volume 1, Kraków, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, page 440

Further reading[edit]

 • prowadzić in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • prowadzić in Polish dictionaries at PWN
 • Maria Renata Mayenowa, Stanisław Rospond, Witold Taszycki, Stefan Hrabec, Władysław Kuraszkiewicz (2010-2023) “prowadzić”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish]
 • Maria Renata Mayenowa, Stanisław Rospond, Witold Taszycki, Stefan Hrabec, Władysław Kuraszkiewicz (2010-2023) “prowadzić się”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish]
 • PROWADZIĆ”, in Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century], 2011 March 25
 • PROWADZIĆ%20SIĘ”, in Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century], 12.02.2009
 • Samuel Bogumił Linde (1807–1814) “prowadzić”, in Słownik języka polskiego[4]
 • Aleksander Zdanowicz (1861) “prowadzić”, in Słownik języka polskiego, Wilno 1861[5]
 • A. Kryński, W. Niedźwiedzki, editors (1908), “prowadzić”, in Słownik języka polskiego[6] (in Polish), volume 4, Warsaw, page 1032
 • prowadzić in Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego