saattaa

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Finnic *saattadak. Equivalent to saa- +‎ -ttaa. Related to Erzya савтомс (savtoms, cause).[1]

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈsɑːtːɑːˣ/, [ˈs̠ɑ̝ːt̪ːɑ̝ː(ʔ)]
 • Rhymes: -ɑːtːɑː
 • Syllabification(key): saat‧taa

Verb[edit]

saattaa (transitive)

 1. to escort, usher, see, accompany, walk, take (to = illative/allative)
  saattaa ulosto see off (accompany someone to a point of departure)
  Saatatko minut kotiin?
  Will you walk me home?
 2. to bring, drive (into a situation)
  Olet saattanut minut häpeään.
  You have brought me to shame.
  Kiristynyt kilpailu saattoi yrityksen pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin.
  Increasing competition drove the company into severe financial difficulties.
 3. (auxiliary + first infinitive) may (do, probably do); (in the conditional mood) might (do, probably do)
  Synonym: taitaa
  Saatan ehtiä tekemään sen vielä tällä viikolla.
  I might have time to do it already this week.
  Kuten arvata saattaa...As one might guess...
 4. (auxiliary + first infinitive) to have the impudence/nerve (to do), dare ((to) do), be able to (do)
  Synonyms: uskaltaa, kehdata, iljetä, juljeta
  Miten sinä saatoit arvostella meitä?
  How dare you criticize us?
  • 1974, Juice Leskinen & Coitus Int (lyrics and music), “Napoleonin Mopo”, in Jyrki Boy / Napoleonin Mopo:
   "Enhän sua vävykseni sanoa mä saata
   Ethän taida poikarukka osata ees maata
   kun et perillistä sinä aikaan saa
   ja Joséphinekin jo sitä valittaa (...)"
   "I can't even dare to call you my son-in-law
   I don't think you poor boy even know how to sleep with someone
   when you can't make an heir
   and Joséphine too is bemoaning that (...)"

Conjugation[edit]

Inflection of saattaa (Kotus type 56*C/kaivaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. saatan en saata 1st sing. olen saattanut en ole saattanut
2nd sing. saatat et saata 2nd sing. olet saattanut et ole saattanut
3rd sing. saattaa ei saata 3rd sing. on saattanut ei ole saattanut
1st plur. saatamme emme saata 1st plur. olemme saattaneet emme ole saattaneet
2nd plur. saatatte ette saata 2nd plur. olette saattaneet ette ole saattaneet
3rd plur. saattavat eivät saata 3rd plur. ovat saattaneet eivät ole saattaneet
passive saatetaan ei saateta passive on saatettu ei ole saatettu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. saatoin en saattanut 1st sing. olin saattanut en ollut saattanut
2nd sing. saatoit et saattanut 2nd sing. olit saattanut et ollut saattanut
3rd sing. saattoi ei saattanut 3rd sing. oli saattanut ei ollut saattanut
1st plur. saatoimme emme saattaneet 1st plur. olimme saattaneet emme olleet saattaneet
2nd plur. saatoitte ette saattaneet 2nd plur. olitte saattaneet ette olleet saattaneet
3rd plur. saattoivat eivät saattaneet 3rd plur. olivat saattaneet eivät olleet saattaneet
passive saatettiin ei saatettu passive oli saatettu ei ollut saatettu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. saattaisin en saattaisi 1st sing. olisin saattanut en olisi saattanut
2nd sing. saattaisit et saattaisi 2nd sing. olisit saattanut et olisi saattanut
3rd sing. saattaisi ei saattaisi 3rd sing. olisi saattanut ei olisi saattanut
1st plur. saattaisimme emme saattaisi 1st plur. olisimme saattaneet emme olisi saattaneet
2nd plur. saattaisitte ette saattaisi 2nd plur. olisitte saattaneet ette olisi saattaneet
3rd plur. saattaisivat eivät saattaisi 3rd plur. olisivat saattaneet eivät olisi saattaneet
passive saatettaisiin ei saatettaisi passive olisi saatettu ei olisi saatettu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. saata älä saata 2nd sing. ole saattanut älä ole saattanut
3rd sing. saattakoon älköön saattako 3rd sing. olkoon saattanut älköön olko saattanut
1st plur. saattakaamme älkäämme saattako 1st plur. olkaamme saattaneet älkäämme olko saattaneet
2nd plur. saattakaa älkää saattako 2nd plur. olkaa saattaneet älkää olko saattaneet
3rd plur. saattakoot älkööt saattako 3rd plur. olkoot saattaneet älkööt olko saattaneet
passive saatettakoon älköön saatettako passive olkoon saatettu älköön olko saatettu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. saattanen en saattane 1st sing. lienen saattanut en liene saattanut
2nd sing. saattanet et saattane 2nd sing. lienet saattanut et liene saattanut
3rd sing. saattanee ei saattane 3rd sing. lienee saattanut ei liene saattanut
1st plur. saattanemme emme saattane 1st plur. lienemme saattaneet emme liene saattaneet
2nd plur. saattanette ette saattane 2nd plur. lienette saattaneet ette liene saattaneet
3rd plur. saattanevat eivät saattane 3rd plur. lienevät saattaneet eivät liene saattaneet
passive saatettaneen ei saatettane passive lienee saatettu ei liene saatettu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st saattaa present saattava saatettava
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st saattaakseni saattaaksemme
2nd saattaaksesi saattaaksenne
3rd saattaakseen
saattaaksensa
past saattanut saatettu
2nd inessive2 saattaessa saatettaessa agent3 saattama
Possessive forms
Person sing. plur.
1st saattaessani saattaessamme
2nd saattaessasi saattaessanne
3rd saattaessaan
saattaessansa
negative saattamaton
instructive saattaen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix or the third infinitives.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).

3rd inessive saattamassa
elative saattamasta
illative saattamaan
adessive saattamalla
abessive saattamatta
instructive saattaman saatettaman
4th4 verbal noun saattaminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st saattamaisillani saattamaisillamme
2nd saattamaisillasi saattamaisillanne
3rd saattamaisillaan
saattamaisillansa

Derived terms[edit]

References[edit]

Further reading[edit]

Ingrian[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Finnic *saattadak, equivalent to saavva (to get) +‎ -ttaa. Cognates include Finnish saattaa and Estonian saata.

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

saattaa

 1. (transitive) to send
  • 1936, D. I. Efimov, Lukukirja: Inkeroisia alkușkouluja vart (ensimäine osa), Leningrad: Riikin Ucebno-pedagogiceskoi Izdateljstva, page 7:
   Mama miun saattoi itsen eest lehmiä lypsemää.
   Mummy sent me on behalf of herself to milk the cows.
 2. (transitive) to see off; to escort
  • 1936, L. G. Terehova, V. G. Erdeli, translated by Mihailov and P. I. Maksimov, Geografia: oppikirja iƶoroin alkușkoulun kolmatta klaassaa vart (ensimäine osa), Leningrad: Riikin Ucebno-Pedagogiceskoi Izdateljstva, page 5:
   Metsävahti vei meijet kottii, jootti caajuul, ja hänen poika mäni meitä saattamaa.
   The forest ranger took us to [his] house, gave us tea to drink, and his son went to see us off.

Conjugation[edit]

Conjugation of saattaa (type 4/antaa, tt-t gradation)
Indikativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular saatan en saata 1st singular oon saattant, oon saattanut en oo saattant, en oo saattanut
2nd singular saatat et saata 2nd singular oot saattant, oot saattanut et oo saattant, et oo saattanut
3rd singular saattaa ei saata 3rd singular ono saattant, ono saattanut ei oo saattant, ei oo saattanut
1st plural saatamma emmä saata 1st plural oomma saattanneet emmä oo saattanneet
2nd plural saatatta että saata 2nd plural ootta saattanneet että oo saattanneet
3rd plural saattaat1), saattavat2), saatetaa evät saata 3rd plural ovat saattanneet evät oo saattanneet
impersonal saatetaa ei saateta impersonal ono saatettu ei oo saatettu
Imperfekta Pluskvamperfekta
positive negative positive negative
1st singular saatoin en saattant, en saattanut 1st singular olin saattant, olin saattanut en olt saattant, en olt saattanut
2nd singular saatoit et saattant, et saattanut 2nd singular olit saattant, olit saattanut et olt saattant, et olt saattanut
3rd singular saattoi ei saattant, ei saattanut 3rd singular oli saattant, oli saattanut ei olt saattant, ei olt saattanut
1st plural saatoimma emmä saattanneet 1st plural olimma saattanneet emmä olleet saattanneet
2nd plural saatoitta että saattanneet 2nd plural olitta saattanneet että olleet saattanneet
3rd plural saattoit1), saattoivat2), saatettii evät saattanneet 3rd plural olivat saattanneet evät olleet saattanneet
impersonal saatettii ei saatettu impersonal oli saatettu ei olt saatettu
Konditsionala
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular saattaisin en saattais 1st singular olisin saattant, olisin saattanut en olis saattant, en olis saattanut
2nd singular saattaisit, saattaist1) et saattais 2nd singular olisit saattant, olisit saattanut et olis saattant, et olis saattanut
3rd singular saattais ei saattais 3rd singular olis saattant, olis saattanut ei olis saattant, ei olis saattanut
1st plural saattaisimma emmä saattais 1st plural olisimma saattanneet emmä olis saattanneet
2nd plural saattaisitta että saattais 2nd plural olisitta saattanneet että olis saattanneet
3rd plural saattaisiit1), saattaisivat2), saatettais evät saattais 3rd plural olisivat saattanneet evät olis saattanneet
impersonal saatettais ei saatettais impersonal olis saatettu ei olis saatettu
Imperativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular 1st singular
2nd singular saata elä saata 2nd singular oo saattant, oo saattanut elä oo saattant, elä oo saattanut
3rd singular saattakoo elköö saattako 3rd singular olkoo saattant, olkoo saattanut elköö olko saattant, elköö olko saattanut
1st plural 1st plural
2nd plural saattakaa elkää saattako 2nd plural olkaa saattanneet elkää olko saattanneet
3rd plural saattakoot elkööt saattako 3rd plural olkoot saattanneet elkööt olko saattanneet
impersonal saatettakkoo elköö saatettako impersonal olkoo saatettu elköö olko saatettu
Potentsiala
Preesens
positive negative
1st singular saattanen en saattane
2nd singular saattanet et saattane
3rd singular saattanoo ei saattane
1st plural saattanemma emmä saattane
2nd plural saattanetta että saattane
3rd plural saattanoot evät saattane
impersonal saatettannoo ei saatettane
Nominal forms
Infinitivat Partisipat
active passive
1st saattaa present saattava saatettava
2nd inessive saattajees past saattant, saattanut saatettu
instructive saattaen 1) Chiefly in the Soikkola dialect.
2) Chiefly in the Ala-Laukaa dialect.
*) For the imperative, the 2nd plural (saattakaa) may be used for the 3rd person as well.
**) The interrogative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) to the indicative, or -kse to the potential.
***) In folk poetry, a long first infinitive can be formed by adding the suffix -kse, followed by possessive suffixes, to the first infinitive. Note that sometimes gemination may be undone by this addition.
3rd illative saattamaa
inessive saattamaas
elative saattamast
abessive saattamata
4th nominative saattamiin
partitive saattamista, saattamist

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]

 • Ruben E. Nirvi (1971) Inkeroismurteiden Sanakirja, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, page 512