User:Matthias Buchmeier/en-he-j

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
jacaranda {n} (the tree)  :: סיגלון {m} /siglón/, יקרנדה {f} /yakaránda/
jack {n} (device for raising and supporting a heavy object)  :: ג'ק מכאני
jackdaw {n} (Coloeus monedula)  :: קאק {m} /ka'ák/
Jackson {prop} (transliterations of the surname)  :: גֶ׳קְסוֹן {m} /jékson/
Jacob {prop} (one of the sons of Isaac and Rebecca)  :: יעקב /ya'akov/
Jacobian {n} (Jacobian matrix)  :: מטריצת יעקובי {f} /matrítzat ya'akóbi/
Jacobian {n} (the determinant of the Jacobian matrix)  :: יעקוביאן {m} /ya'akobián/
jaded {adj} (Worn out, wearied, or lacking enthusiasm; exhausted)  :: שחוק {m}, עייף {m}
Jael {prop} (female given name)  :: יעל
Jaffa {prop} (Jaffa)  :: יפו /yāfō/
jaguar {n} (Panthera onca)  :: יגואר
Jah {prop} (shortened form of Jehovah)  :: יה, יהוה
Jainism {prop} (religion and philosophy)  :: ג'ייניזם
Jaipur {prop} (capital of Rajasthan, India)  :: ג'איפור
Jair {prop} (given name)  :: יַאִיר {m} /ya'ir/
Jakarta {prop} (capital of Indonesia)  :: ג'קרטה
jam {n} (blockage, congestion)  :: פקק {m} /pkák/
jam {n} (sweet mixture of fruit boiled with sugar)  :: ריבה {f} /ribá/
Jamaica {prop} (country in the Caribbean)  :: ג'מייקה /jameikah/
James {prop} (book of the Bible)  :: אִגֶּרֶת יַעֲקֹב {f} /iggèret-ya'aqóv/
James {prop} (male given name (the standard form))  :: [transcription] ג'יימס {m}
James {prop} (one of two Apostles)  :: יַעֲקֹב בֵּן זַבְדִי {m} /ya'aqóv bèn zavdí/
Jammu and Kashmir {prop} (portion of the territory which is governed by India)  :: ג'אמו וקשמיר
January {prop} (first month of the Gregorian calendar)  :: ינואר /yánuar/
Japan {prop} (A Far East country in Asia)  :: יפן /Yapan/
Japanese {prop} (Japanese language)  :: יָפָּנִית {f} /yapanit/
jargon {n}  :: לְשׁוֹן מְקוּלְקֶלֶת {f} /leshon mekulkelet/, זַ׳רְגוֹן {m} /zhargon/, נִיב מִקְצוֹעִי {m} /niv miketso‘i/
jasper {n} (precious stone)  :: ישפה
jaundice {n} (morbid condition)  :: צהבת /tzahevet/
Java {prop} (island of Indonesia)  :: ג'אווה
Java {prop} (programming language)  :: ג'אווה
javelin {n}  :: כידון /kidon/
jay {n} (bird)  :: עורבני {m} /'orbaní/
jazz {n} (musical art form)  :: ג'אז /jaz/, ג'ז /jez/
jazz {n}  :: ג'אז /jaz/
jealous {adj} (envious; feeling resentful of someone for a perceived advantage, material or otherwise)  :: מקנא
jeans {n} (denim trousers)  :: גִּ'ינְס
jeep {n} (vehicle)  :: גִ׳יפּ
Jefferson {prop} (Jefferson (surname))  :: ג'פרסון
Jehoshaphat {prop} (biblical name)  :: scr=Hebr /Yehoshafat/
Jehovah {prop} (Transliteration of the Masoretic vocalization of the Tetragrammaton)  :: יהוה {m} /yahwe/
Jehovah {prop}  :: יהוה
jellyfish {n} (aquatic being)  :: מֶדוּזָה {f} /meduza/
Jeremiah {prop} (a prophet)  :: יִרְמְיָהוּ‎ {m} /yirmayāhū/
Jeremiah {prop} (book of the Bible)  :: ירמיה /yeermia/
Jericho {prop} (an ancient town in the West Bank)  :: יריחו
jerk off {v} (To masturbate)  :: עשה ביד, הביא ביד
Jerome {prop} (male given name)  :: יָרוֺן /Yaron/
Jerusalem {prop} (city)  :: יְרוּשָׁלַיִם /yerushaláyim/
Jerusalemite {adj} (of, from, or pertaining to Jerusalem)  :: יְרוּשַׁלְמִי {m} /yerushálmi/, יְרוּשַׁלְמִית {f} /yerushalmit/
Jerusalemite {n} (native or resident of Jerusalem)  :: יְרוּשַׁלְמִי {m} /yerushálmi/, יְרוּשַׁלְמִית {f} /yerushalmit/
Jesus {prop} (the Christian Messiah)  :: ישוע /Yeshua'/
Jesus Christ {prop} (Jesus of Nazareth)  :: ישו הנוצרי {m} /Yeshú ha-Notsrí/
jet set {n} (wealthy people who travel for pleasure)  :: חוג הסילון
Jew {n} (a person with a Jewish cultural or ancestral connection)  :: יְהוּדִי {m} /y'hudí/, יְהוּדִית {f} /y'hudít/, יְהוּדִים {m-p} /y'hudím/, יהודיות {f-p} /y'hudiyót/
Jew {n} (person of the Jewish faith)  :: יְהוּדִי {m} /y'hudí/, יְהוּדִית {f} /y'hudít/, יְהוּדִים {m-p} /y'hudím/, יהודיות {f-p} /y'hudiyót/
Jew by choice {n} (a convert to Judaism)  :: יהודי מבחירה
Jewess {n} (female Jew)  :: יהודיה {f} /yehudiyá/
Jewish {adj} (of or relating to a Jew or Jews, their ethnicity, religion or culture)  :: יְהוּדִי /y'hudí/
Jewish Autonomous Oblast {prop} (Jewish autonomous oblast in Russia)  :: המחוז היהודי האוטונומי
Jew's harp {n} (musical instrument)  :: נבל פה /nevel pe/
Jezebel {prop} (Biblical character Jezebel)  :: אִיזֶבֶל
Jharkhand {prop} (state in eastern India)  :: ג'הרקאנד
jigsaw {n} (A saw with fine teeth and a narrow blade)  :: גֶ׳קְסוֹן {m} /jékson/
jihad {n} (holy war undertaken by Muslims)  :: ג׳יהאד {m} /jihad/
jihadist {n} (one who participates in a jihad)  :: מוג'אהדין {p}
jingle {n} (short tune or verse)  :: זמריר {m}
jinn {n} (spirit)  :: ג'יני
Joab {prop} (nephew of David)  :: יוֹאָב
Joanna {prop} (transliterations of the given name)  :: ג'ואנה {f} /Ǧo’annah/
Joanna {prop}  :: יוחנה /Yoḥannah/
job {n} (economic role for which a person is paid)  :: עבודה /ávoda/
Job {prop} (biblical character)  :: אִיּוֹב /iyov/
Job {prop} (book of the Bible)  :: אִיּוֹב /iyov/
jockstrap {n} (an athletic supporter)  :: מָגֵן בֵּיצִים
jocular {adj} (humorous, amusing, joking)  :: מְבַדֵּחַ /m'vadéakh/
Jodhpur {prop} (city in India)  :: ג'ודפור
Joel {prop} (book of the Bible)  :: יוֹאֵל /yoel/
Joel {prop} (male given name)  :: יוֹאֵל /yoel/
John {prop} (male given name - the standard or most popular form)  :: יְהוֹחָנָן {m} /Yəhoḥanan/, ג'ון {m} [transliteration]
John Doe {n} (any unknown or anonymous male person)  :: פלוני {m} from Plony Almony - an unknown person in the biblical book of Ruth.
joke {n} (amusing story)  :: בדיחה {f} /b'dikhá/
joke {n} (something said or done for amusement)  :: בדיחה {f} /b'dikhá/
joke {v} (do for amusement)  :: התלוצץ /hitlotséts/, התבדח /hitbadéakh/
Jonah {prop} (given name)  :: יוֹנָה {m} /Yóna, Yoná/
Jonah {prop}  :: יוֹנָה /yona/
Jordan {prop} (country)  :: ירדן /Yardēn/
Jordan {prop} (river)  :: ירדן /yarden/
Joseph {prop} (favorite son of Jacob)  :: יוֹסֵף /Yoséf/
Joseph {prop} (male given name)  :: יוֹסֵף /Yoséf/
Joshua {prop} (book of the Bible)  :: יְהוֹשֻׁעַ /yehoshua/
joule {n} (derived unit of energy, work and heat)  :: ג׳ול /jul/
journalism {n} (activity or profession of being a journalist)  :: עיתונאות
journalist {n} (one whose occupation or profession is journalism)  :: עיתונאי {m} /itonáy/, עיתונאית {f} /itonaít/
journey {n} (trip, a voyage)  :: מסע {m} /masa/
joy {n} (feeling of happiness)  :: שמחה {f} /simkhá/
Juba {prop} (capital of South Sudan)  :: ג'ובה
jubilee {n} (a special anniversary)  :: יובל {m} /yovél/
Jubilee {n} (a year of rest, observed by the Israelites every 50 years)  :: יוֹבֵל {m} /yovél/, שְׁנַת הַיּוֹבֵל {f} /shnat ha-yovél/
Judah {prop} (first son of Jacob)  :: יְהוּדָה /Yehuda/
Judah {prop} (male given name)  :: יְהוּדָה
Judah {prop} (one of the Israelite tribes)  :: יהודה {m} /yehuda/
Judaism {n} (world religion)  :: יַהֲדוּת {f} /yahadút/
Judas {prop} (one of the Apostles)  :: יהודה /Y'huda/
Judas tree {n} (Cercis siliquastrum)  :: כְּלִיל הַחֹרֶשׂ
Judea {n} (Judea)  :: יְהוּדָה {m} /yehudá/
judge {n} (public judicial official)  :: שׁוֹפֵט {m} /shofét/
judge {n}  :: שופט /shofet/
Judges {prop} (book of the Bible)  :: שׁוֹפְטִים /shoftim/
Judith {prop} (book of the Bible)  :: יְהוּדִית {f} /Y'hudít/
Judith {prop} (female given name)  :: יְהוּדִית {f} /Y'hudít/
Judith {prop} (wife of Esau)  :: יְהוּדִית {f} /Y'hudít/
judo {n} (Japanese martial art)  :: ג'ודו /júdo/
juggling {n} (moving of objects in an artful manner)  :: להטוטנות
juice {n} (beverage made of juice)  :: מיץ {m} /mits/
juice {n} (liquid from a plant)  :: מיץ {m} /mits/
July {prop} (seventh month of the Gregorian calendar)  :: יוּלִי /yúli/
jump {n}  :: קפיצה {f}
jump {v}  :: לקפוץ
junction {n} (a place where two things meet)  :: צומת {m} /tsomet/
June {prop} (sixth month of the Gregorian calendar)  :: יוּנִי /yúni/
jungle {n} (large, undeveloped, humid forest)  :: ג'ונגל
juniper {n} (shrub or tree of the genus Juniperus)  :: ערער {m}
junta {n} (ruling council of a military dictatorship)  :: חונטה
Jupiter {prop} (planet)  :: צדק /tzédek/
Jurassic {adj} (of period from 200 to 145 million years ago)  :: יורה /yúra/
Justin {prop} (male given name)  :: יוסטינוס /yustinus/
juvenile {adj} (characteristic of youth or immaturity; childish)  :: ילדותי /yalduti/ {m}, ילדותית {f} /yaldutith/, אינפנטילי