Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+8C9F, 貟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C9F

[U+8C9E]
CJK Unified Ideographs
[U+8CA0]
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 154 +2, 9 strokes, cangjie input 戈月山金 (IBUC), composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1204, character 5
  • Dai Kanwa Jiten: character 36659
  • Dae Jaweon: page 1665, character 5
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3624, character 4
  • Unihan data for U+8C9F

Chinese[edit]

Etymology 1[edit]

For pronunciation and definitions of – see .
(This character, , is a variant form of .)

Etymology 2[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (35) (35)
Final () (80) (59)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed
Division () Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦˠiuᴇn/ /ɦɨunH/
Pan
Wuyun
/ɦʷᵚiɛn/ /ɦiunH/
Shao
Rongfen
/ɣiuæn/ /ɣiuənH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦwian/ /ɦunH/
Li
Rong
/ɣjuɛn/ /ɣiuənH/
Wang
Li
/ɣĭwɛn/ /ɣĭuənH/
Bernard
Karlgren
/i̯wɛn/ /i̯uənH/
Expected
Mandarin
Reflex
yuán yùn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 16214 16217
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɢun/ /*ɢuns/
Notes

Definitions[edit]

  1. A surname​.