ลาว

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Thai[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

Thai Wikipedia has an article on:

Wikipedia th

ลาว (RTGS: lao)

  1. Laos.
  2. (archaic) Lan Na.
  3. a type of traditional Thai songs, as ลาวดวงเดือน (Lao Duang Duean) and ลาวคำหอม (Lao Kham Hom).

Adjective[edit]

ลาว (RTGS: lao)

  1. (derogatory) being from a low social class; uncivilised; countrified.
  2. (derogatory) unfashionable.
  3. (derogatory) dull, unintelligent, or slow of understanding.
  4. (derogatory) gauche, awkward, or lacking social graces.
Synonyms[edit]

(stupid) กลวง (kluang), กำเลา (kamlao), กินแกลบ (kin klaep), กินแกลบกินรำ (kin klaep kin ram), กินหญ้า (kin ya), กินรำ (kin ram), ขี้เท่อ (khi thoe), เขลา (klao), ควาย (khwai), งั่ง (ngang), งี่เง่า (ngi ngao), งี่เง่าเต่าตุ่น (ngi ngao tao tun), เง่า (ngao), โง่ (ngo), โง่งม (ngo ngom), โง่เง่า (ngo ngao), โง่เง่าเต่าตุ่น (ngo ngao tao tun), เฉาโฉด (chao chot), โฉด (chot), โฉดเฉา (chot chao), เซ่อ (soe), เซอะ (soe), ตะพาย (taphai), เต่า (tao), ทาสปัญญา (that panya), ทึบ (thuep), ทึ่ม (thuem), ทุย (thui), บ้านนอก (ban nok), ปัญญาแค่หางอึ่ง (panya khae hang ueng), ปัญญาทึบ (panya thuep), ปัญญาเท่าหางอึ่ง (panya thao hang ueng), ปัญญาอ่อน (panya on), ปัญญาอับ (panya ap), มนท์ (mon), โมมูห์ (momu), โมมูหะ (momuha), ลาว (lao), สติปัญญาตื้นเขิน (sati panya tuen khoen) สมองกลวง (samong kluang), สมองทึบ (samong thuep), สมองใส (samong sai), หัวทึบ (hua thuep), อนธะ (ontha), อันธะ (antha), อับ (ap),