ลาว

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Thai[edit]

Pronunciation[edit]

Etymology[edit]

Compare Lao ລາວ ‎(lāo), ᦟᦱᧁ.

Noun[edit]

Thai Wikipedia has an article on:

Wikipedia th

ลาว ‎(RTGS: lao)

  1. Laos.
  2. (archaic) Lan Na.
  3. a type of traditional Thai songs, as ลาวดวงเดือน (Lao Duang Duean) and ลาวคำหอม (Lao Kham Hom).

Adjective[edit]

ลาว ‎(RTGS: lao)

  1. (derogatory) being from a low social class; uncivilised; countrified.
  2. (derogatory) unfashionable.
  3. (derogatory) dull, unintelligent, or slow of understanding.
  4. (derogatory) gauche, awkward, or lacking social graces.
Synonyms[edit]

(stupid) กลวง ‎(kluang), กำเลา ‎(kamlao), กินแกลบ ‎(kin klaep), กินแกลบกินรำ ‎(kin klaep kin ram), กินหญ้า ‎(kin ya), กินรำ ‎(kin ram), ขี้เท่อ ‎(khi thoe), เขลา ‎(klao), ควาย ‎(khwai), งั่ง ‎(ngang), งี่เง่า ‎(ngi ngao), งี่เง่าเต่าตุ่น ‎(ngi ngao tao tun), เง่า ‎(ngao), โง่ ‎(ngo), โง่งม ‎(ngo ngom), โง่เง่า ‎(ngo ngao), โง่เง่าเต่าตุ่น ‎(ngo ngao tao tun), เฉาโฉด ‎(chao chot), โฉด ‎(chot), โฉดเฉา ‎(chot chao), เซ่อ ‎(soe), เซอะ ‎(soe), ตะพาย ‎(taphai), เต่า ‎(tao), ทาสปัญญา ‎(that panya), ทึบ ‎(thuep), ทึ่ม ‎(thuem), ทุย ‎(thui), บ้านนอก ‎(ban nok), ปัญญาแค่หางอึ่ง ‎(panya khae hang ueng), ปัญญาทึบ ‎(panya thuep), ปัญญาเท่าหางอึ่ง ‎(panya thao hang ueng), ปัญญาอ่อน ‎(panya on), ปัญญาอับ ‎(panya ap), มนท์ ‎(mon), โมมูห์ ‎(momu), โมมูหะ ‎(momuha), ลาว ‎(lao), สติปัญญาตื้นเขิน ‎(sati panya tuen khoen) สมองกลวง ‎(samong kluang), สมองทึบ ‎(samong thuep), สมองใส ‎(samong sai), หัวทึบ ‎(hua thuep), อนธะ ‎(ontha), อันธะ ‎(antha), อับ ‎(ap),