ท่าน

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Thai[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ท่าน ‎(RTGS: than)

 1. added before or after a name, title, rank, position, or social status to show respect.

Pronoun[edit]

ท่าน ‎(RTGS: than)

 1. second or third person pronoun.
  • 1802, Lord Minister of Finance (Hon Bunlong), Romance of the Three Kingdoms,
   ท่านนี้หรือชื่อว่าลกเจ๊ก เมื่อยังเป็นเด็กอยู่นั้นลักส้มเขาเอาไปให้มารดา นั่งลงเถิดเราจะเจรจาด้วย
   Aren't you the Young Man Lu who hid oranges in his sleeve at Yuan Shu's house? Please sit down and listen to me.
  • Civil and Commercial Code,
   ท่านว่า ลูกหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลาง
   It is prescribed that the obligor must supply a thing of average kind and quality.
  • Exodus 2:12, KJV
   ท่านก็มองดูซ้ายขวา และเมื่อท่านเห็นว่า ไม่มีผู้ใดอยู่ที่นั่น ท่านจึงฆ่าคนอียิปต์นั้นเสีย แล้วซ่อนศพไว้ในทราย
   And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian, and hid him in the sand.
  • ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ
   You are accessing a text messaging service.
  • ท่านที่ประสงค์จะได้เงินคืน ให้ยื่นคำร้องที่นี่
   Any person who wants to be refunded must file an application here.

Usage notes[edit]

 • ท่าน can give a sense of either neutrality or respect.