Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+5A60, 婠
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A60

[U+5A5F]
CJK Unified Ideographs
[U+5A61]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 38, +8, 11 strokes, cangjie input 女十口口 (VJRR), four-corner 43477, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 265, character 7
  • Dai Kanwa Jiten: character 6425
  • Dae Jaweon: page 532, character 5
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1061, character 15
  • Unihan data for U+5A60

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*koːn
*koːn, *koːns
*koːn, *kroːns
*koːn, *koːnʔ, *koːns
*koːn, *koːns
*koːnʔ
*koːnʔ, *kuːns
*koːnʔ, *koːns
*koːnʔ
*koːnʔ, *koːns
*koːnʔ, *koːns
*koːns, *qoːn, *qruːd
*koːns
*ɡoːns
*kroːn
*qroːnʔ, *qroːns
*qoːd

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (34) (28) (34)
Final () (62) (62) (76)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Closed Closed
Division () I I II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔuɑn/ /kuɑnH/ /ʔˠuɛt̚/
Pan
Wuyun
/ʔʷɑn/ /kʷɑnH/ /ʔʷᵚæt̚/
Shao
Rongfen
/ʔuɑn/ /kuɑnH/ /ʔuæt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʔwan/ /kwanH/ /ʔwəɨt̚/
Li
Rong
/ʔuɑn/ /kuɑnH/ /ʔuɛt̚/
Wang
Li
/uɑn/ /kuɑnH/ /wæt̚/
Bernard
Karlgren
/ʔuɑn/ /kuɑnH/ /ʔwat̚/
Expected
Mandarin
Reflex
wān guàn wa
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 4451 4456 4462
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*koːns/ /*qoːn/ /*qruːd/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]