Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:
U+6FDC, 濜
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDC

[U+6FDB]
CJK Unified Ideographs
[U+6FDD]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85 +14, 17 strokes, cangjie input 水中一廿 (ELMT), four-corner 35117, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 655, character 31
  • Dai Kanwa Jiten: character 18492
  • Dae Jaweon: page 1066, character 5
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1774, character 3
  • Unihan data for U+6FDC

Chinese[edit]

trad.
simp.

Pronunciation[edit]  • Middle Chinese: /t͡siɪn/, /d͡ziɪnX/, /d͡ʒˠiɪnX/, /ziɪnH/
Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (13) (15) (20) (17)
Final () (43) (43) (44) (43)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () III III Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡siɪn/ /d͡ziɪnX/ /d͡ʒˠiɪnX/ /ziɪnH/
Pan
Wuyun
/t͡sin/ /d͡zinX/ /ɖ͡ʐᵚinX/ /zinH/
Shao
Rongfen
/t͡sjen/ /d͡zjenX/ /d͡ʒienX/ /zjenH/
Edwin
Pulleyblank
/t͡sin/ /d͡zinX/ /ɖ͡ʐjinX/ /zinH/
Li
Rong
/t͡siĕn/ /d͡ziĕnX/ /d͡ʒjĕnX/ /ziĕnH/
Wang
Li
/t͡sĭĕn/ /d͡zĭĕnX/ /d͡ʒǐĕnX/ /zĭĕnH/
Bernard
Karlgren
/t͡si̯ĕn/ /d͡zʱi̯ĕnX/ /ɖ͡ʐʱi̯ĕnX/ /zi̯ĕnH/
Expected
Mandarin
Reflex
jīn jìn zhèn xìn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 6756 6759 6763 6766
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔslin/ /*zlinʔ/ /*ljins/ /*zrinʔ/
Notes

Definitions[edit]

  1. river in Hubei province