Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also:
U+9472, 鑲
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9472

[U+9471]
CJK Unified Ideographs
[U+9473]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 167, +17, 25 strokes, cangjie input 金卜口女 (CYRV), four-corner 80132, composition)

 1. insert, inlay, set, mount
 2. fill

References[edit]

 • KangXi: page 1327, character 1
 • Dai Kanwa Jiten: character 41053
 • Dae Jaweon: page 1828, character 5
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4274, character 2
 • Unihan data for U+9472

Chinese[edit]

trad.
simp.
variant forms ⿰钅上 second round simplified

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*naːŋ
*naːŋ, *sraŋ, *hnjaŋs, *njaŋʔ
*naːŋʔ
*naːŋʔ, *naːŋs
*naːŋs
*naŋ, *njaŋ
*naŋ, *njaŋ
*naŋ, *njaŋ
*naŋs
*snaŋ, *snaŋ
*snaŋ
*snaŋ
*snaŋ
*snaŋ
*snaŋ, *njaŋs
*hnjaŋ, *hnjaŋʔ, *hnjaŋs
*njaŋ, *njaŋʔ, *njaŋs
*njaŋ
*njaŋ, *njaŋʔ
*njaŋ, *njaŋʔ
*njaŋ
*njaŋ
*njaŋ
*njaŋ
*njaŋ, *rnaːŋ
*njaŋ
*njaŋʔ
*njaŋʔ
*njaŋs
*njaŋs
*rnoːŋʔ

Pronunciation[edit]


Note:
 • siong/siang - literary;
 • siuⁿ/sioⁿ - vernacular.

Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (38) (16) (12)
Final () (105) (105) (105)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ȵɨɐŋ/ /sɨɐŋ/ /ɳɨɐŋ/
Pan
Wuyun
/ȵiɐŋ/ /siɐŋ/ /ɳiɐŋ/
Shao
Rongfen
/ȵʑiɑŋ/ /siɑŋ/ /niɑŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ȵɨaŋ/ /sɨaŋ/ /ɳɨaŋ/
Li
Rong
/ȵiaŋ/ /siaŋ/ /niaŋ/
Wang
Li
/ȵʑĭaŋ/ /sĭaŋ/ /nĭaŋ/
Bernard
Karlgren
/ȵʑi̯aŋ/ /si̯aŋ/ /ni̯aŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
ráng xiāng niáng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 13616 13634
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*naŋ/ /*njaŋ/

Definitions[edit]

 1. insert; inlay; set; mount
  寶石 / 宝石  ―  xiāngbǎoshí  ―  get gems; mount precious stones
 2. fill
 3. rim; edge; border
  裙子花邊 / 裙子花边  ―  gěi qúnzǐ xiānghuābiān  ―  edge a skirt with lace

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(yang) (hangeul , revised yang, McCune–Reischauer yang, Yale yang)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(tương)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.