Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 170 +8, 11 strokes, cangjie input 弓中土金水 (NLGCE), four-corner 74247)

 1. hill, mound
 2. mausoleum

References[edit]

 • KangXi: page 1354, character 6
 • Dai Kanwa Jiten: character 41704
 • Dae Jaweon: page 1857, character 6
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4134, character 6
 • Unihan data for U+9675

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /liŋ³⁵/
Harbin /ləŋ²⁴/
Tianjin /liŋ⁴⁵/
Jinan /liŋ⁴²/
Qingdao /liŋ⁴²/
Zhengzhou /liŋ⁴²/
Xi'an /liŋ²⁴/
Xining /liə̃²⁴/
Yinchuan /liŋ⁵³/
Lanzhou /lĩn⁵³/
Ürümqi /liŋ⁵¹/
Wuhan /nin²¹³/
Chengdu /nin³¹/
Guiyang /nin²¹/
Kunming /lĩ³¹/
Nanjing /lin²⁴/
Hefei /lin⁵⁵/
Jin Taiyuan /liəŋ¹¹/
Pingyao /liŋ¹³/
/li¹³/ 地名
Hohhot /lĩŋ³¹/
Wu Shanghai /liŋ¹³/
Suzhou /lin¹³/
Hangzhou /lin²¹³/
Wenzhou /leŋ³¹/
Hui Shexian /liʌ̃⁴⁴/
Tunxi /lin⁴⁴/
Xiang Changsha /lin¹³/
Xiangtan /nin¹²/
Gan Nanchang /lin⁴⁵/
Hakka Meixian /lin¹¹/
Taoyuan /lin¹¹/
Cantonese Guangzhou /leŋ²¹/
Nanning /leŋ²¹/
Hong Kong /liŋ²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /liŋ³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /liŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /leiŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /leŋ⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /leŋ³¹/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/1

Initial: (37)
Final: (133)
Tone: Level (Ø)

Openness: Open
Division: III
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: líng
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/lɨŋ/ /lɨŋ/ /lieŋ/ /liŋ/ /liəŋ/ /lĭəŋ/ /li̯əŋ/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
líng ‹ ling › /*[r]əŋ/ mound, hill

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
8246 0 /*rɯŋ/

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(reung>neung) (hangeul >, revised reung>neung, McCune-Reischauer rŭng>nŭng, Yale lung>nung)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Okinawan[edit]

Kanji[edit]

‎(hiragana うどぅん, romaji udun)

Compounds[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(lăng, lăn)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.