Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+744A, 瑊
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-744A

[U+7449]
CJK Unified Ideographs
[U+744B]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 96, +9, 13 strokes, cangjie input 一土戈竹口 (MGIHR), four-corner 13150, composition𤣩)

References[edit]

  • KangXi: page 737, character 3
  • Dai Kanwa Jiten: character 21105
  • Dae Jaweon: page 1148, character 6
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1125, character 14
  • Unihan data for U+744A

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kɯːmʔ
*kɯːmʔ
*kʰɯːmʔ, *ŋɡrɯːms
*kʰɯːmʔ, *kʰɯːms
*ɡɯːmʔ
*ɡɯːms
*qʰaːmʔ, *qʰrɯːmʔ, *ɡrɯːmʔ
*krɯːm
*krɯːm, *kjum
*krɯːm, *ŋɡrɯːm
*krɯːmʔ, *ɡrɯːmʔ
*ŋɡrɯːm, *ɡram
*ŋɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡam, *ɡram, *kjɯm
*kjɯm
*kjɯm
*kjum

Phono-semantic compound (形聲, OC *krɯːm, *kjum): semantic  (jade) + phonetic  (OC *ɡrɯːm).

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (23) (28)
Final () (139) (151)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ɕiɪm/ /kˠɛm/
Pan
Wuyun
/t͡ɕim/ /kᵚæm/
Shao
Rongfen
/t͡ɕjem/ /kɐm/
Edwin
Pulleyblank
/cim/ /kəɨm/
Li
Rong
/t͡ɕiəm/ /kɐm/
Wang
Li
/t͡ɕĭĕm/ /kɐm/
Bernard
Karlgren
/t͡ɕi̯əm/ /kăm/
Expected
Mandarin
Reflex
zhēn jiān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 13507 13529
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*krɯːm/ /*kjum/
Notes

Definitions[edit]

  1. Only used in 瑊玏 (“jadelike stone”).

Compounds[edit]