Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: and
U+7E69, 繩
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E69

[U+7E68]
CJK Unified Ideographs
[U+7E6A]

Translingual[edit]

Traditional
Shinjitai
Simplified

Han character[edit]

(radical 120 +13, 19 strokes, cangjie input 女火口X山 (VFRXU), four-corner 27917, composition)

 1. rope, string, cord
 2. measure, restrain

References[edit]

 • KangXi: page 940, character 4
 • Dai Kanwa Jiten: character 27937
 • Dae Jaweon: page 1379, character 11
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3457, character 9
 • Unihan data for U+7E69

Chinese[edit]

trad.
simp.
alt. forms

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*mlenʔ, *mliŋʔ, *ɦbljɯŋ
*mlenʔ, *mliŋʔ, *mreːŋʔ
*mliŋʔ
*ɦbljɯŋ
*ɦbljɯŋ
*ɦbljɯŋ
*ɦbljɯŋ, *ɦbljɯŋ, *b·lɯŋs, *mraːŋʔ
*b·lɯŋ
*mraːŋ, *mraːŋʔ
*mreːŋʔ

Pronunciation[edit]


Note:
 • chîn, sîn - vernacular;
 • sêng - literary.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʂəŋ³⁵/
Harbin /ʂəŋ²⁴/
Tianjin /ʂəŋ⁴⁵/
/səŋ⁴⁵/
Jinan /ʂəŋ⁴²/
Qingdao /ʃəŋ⁴²/
Zhengzhou /ʂəŋ⁴²/
Xi'an /ʂəŋ²⁴/
Xining /ʂə̃²⁴/
Yinchuan /ʂəŋ⁵³/
Lanzhou /ʂə̃n⁵³/
Ürümqi /ʂɤŋ⁵¹/
Wuhan /sən²¹³/
Chengdu /suən³¹/
Guiyang /suen²¹/
Kunming /ʂuə̃¹/
Nanjing /ʂən²⁴/
Hefei /ʂən⁵⁵/
Jin Taiyuan /səŋ¹¹/
Pingyao /ʂʐ̩¹³/ 繩子
Hohhot /sə̃ŋ³¹/
Wu Shanghai /zəŋ²³/
Suzhou /zən¹³/
Hangzhou /sen³³/
Wenzhou /zeŋ³¹/
Hui Shexian /ɕiʌ̃⁴⁴/
Tunxi /ɕian⁴⁴/
Xiang Changsha /ʂən¹³/
Xiangtan /ʂən¹²/
Gan Nanchang /sɨn⁴⁵/
Hakka Meixian /sun¹¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /seŋ²¹/
Nanning /seŋ²¹/
Hong Kong /siŋ²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /siŋ³⁵/
/t͡sin³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /siŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /saiŋ³³/
Shantou (Min Nan) /siŋ⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /seŋ³¹/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (27)
Final () (133)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʑɨŋ/
Pan
Wuyun
/ʑɨŋ/
Shao
Rongfen
/ʑieŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ʑiŋ/
Li
Rong
/d͡ʑiəŋ/
Wang
Li
/d͡ʑĭəŋ/
Bernard
Karlgren
/d͡ʑʰi̯əŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
shéng
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
shéng
Middle
Chinese
‹ zying ›
Old
Chinese
/*Cə-m.rəŋ/
English string, cord

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 9165
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɦbljɯŋ/

Definitions[edit]

 1. string; rope (Classifier: )
 2. to restrict; to restrain

Synonyms[edit]

Dialectal synonyms of 繩子 (“string; rope; cord”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese
Formal (Written Standard Chinese) 繩索
Mandarin Beijing 繩子繩兒
Jinan 繩子
Xi'an 繩子
Wuhan 繩子索子
Chengdu 繩子索子
Yangzhou 繩子
Hefei 繩子
Cantonese Guangzhou
Hong Kong
Hong Kong (Weitou) 繩仔
Taishan
Yangjiang
Gan Nanchang 繩子索子
Hakka Meixian 索仔索嫲
Xingning 索嫲
Huidong 索仔索嫲
Qujiang 索子索嫲
Xiaosanjiang 索仔索嫲
Changting 索子
Pingyu
Wuping 索子
Liancheng 索子
Ninghua 索子
Ruijin 索子
Shicheng
Shangyou
Miaoli (N. Sixian) 索仔
Liudui (S. Sixian) 索仔
Hsinchu (Hailu) 索仔
Dongshi (Dabu)
Zhuolan (Raoping) 索仔
Yunlin (Zhao'an)
Hong Kong 索嫲
Jin Taiyuan 繩子
Min Bei Jian'ou
Min Dong Fuzhou
Min Nan Xiamen 索仔
Quanzhou 索仔
Zhangzhou 索仔
Chaozhou
Wu Suzhou
Wenzhou
Xiang Changsha 繩子索子
Shuangfeng 繩子索子

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Shinjitai

Kyūjitai

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanjikyūjitai kanji, shinjitai form )

 1. rope, line

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(seung) (hangeul , revised seung, McCune-Reischauer sŭng, Yale sung)

 1. rope, string, cord
 2. measure, restrain

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(thằng, thừng, xằng)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.