Module:ru-pron/testcases

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

488 tests failed. (refresh)

test_pron:
Text Expected Actual Differs at
Failed а́втор-исполни́тель ˈaftər ɨspɐlˈnʲitʲɪlʲ table N/A
Failed ни с того́ ни с сего́ nʲɪ‿s‿tɐˈvo nʲɪ‿sʲ‿sʲɪˈvo table N/A
Failed расстёгивать (respelled рас(с)тёгивать) rɐsʲ(ː)ˈtʲɵɡʲɪvətʲ table N/A
Failed счастли́вый ɕːɪs⁽ʲ⁾ˈlʲivɨj table N/A
Failed костля́вый kɐstˈlʲavɨj table N/A
Failed истле́ть ɪstˈlʲetʲ table N/A
Failed роди́лся rɐˈdʲils⁽ʲ⁾ə table N/A
Failed Зо́ся ˈzosʲə table N/A
Failed вы́сыпьте ˈvɨsɨp⁽ʲ⁾tʲe table N/A
Failed рассы́пься rɐˈsːɨp⁽ʲ⁾sʲə table N/A
Failed знако́мьтесь znɐˈkom⁽ʲ⁾tʲɪsʲ table N/A
Failed ме́тьте ˈmʲetʲːe table N/A
Failed вы́гладьте ˈvɨɡlətʲːe table N/A
Failed отме́ться, pos=imp ɐtˈmʲetʲ͡sʲsʲə table N/A
Failed бро́сься ˈbrosʲːə table N/A
Failed оби́дься, pos=imp ɐˈbʲitʲ͡sʲsʲə table N/A
Failed элева́торе, pos=pre ɨlʲɪˈvatərʲe table N/A
Failed включа́ть fklʲʉˈt͡ɕætʲ table N/A
Failed умоля́ющий ʊmɐˈlʲæjʉɕːɪj table N/A
Failed седми́ца sʲɪdʲˈmʲit͡sə table N/A
Failed сего́дня sʲɪˈvodʲ͡nʲa table N/A
Failed светле́ть s⁽ʲ⁾vʲɪˈt⁽ʲ⁾lʲetʲ table N/A
Failed сейсми́чный sʲɪjs⁽ʲ⁾ˈmʲit͡ɕnɨj table N/A
Failed сверло́ s⁽ʲ⁾vʲɪrˈlo table N/A
Failed сбива́ть z⁽ʲ⁾bʲɪˈvatʲ table N/A
Failed противобо́рстве, pos=pre prətʲɪvɐˈbors⁽ʲ⁾t⁽ʲ⁾vʲe table N/A
Failed рукоприкла́дстве, pos=pre rʊkəprʲɪˈklat͡st⁽ʲ⁾vʲe table N/A
Failed самоутвержде́ние, pos=n səməʊt⁽ʲ⁾vʲɪrʐˈdʲenʲɪje table N/A
Failed сдвиг z⁽ʲ⁾d⁽ʲ⁾vʲik table N/A
Failed лу́чший ˈlut͡ʂʂɨj table N/A
Failed Зимба́бве (respelled Зимба́бвэ) zʲɪmˈbabvɛ table N/A
Failed То́го ˈtoɡə table N/A
Failed того́ tɐˈvo table N/A
Failed нра̀вственно-эти́ческий ˌnrafstvʲɪn(ː)ə ɨˈtʲit͡ɕɪskʲɪj table N/A
Failed эн-ка-вэ-дэ́ ɛn ka vɛ ˈdɛ table N/A
Failed то же, что ʂto table N/A
Failed гёрлфренд (respelled гёрлфрэнд) ˈɡʲɵrlfrɨnt table N/A
Failed в Япо́нии, pos=n v‿jɪˈponʲɪɪ table N/A
Failed моро́женое, pos=n mɐˈroʐɨnəjə table N/A
Failed собра́ние, pos=n sɐˈbranʲɪje table N/A
Failed всле́дствие, pos=n ˈfs⁽ʲ⁾lʲet͡stvʲɪje table N/A
Failed сча́стье, pos=n ˈɕːæsʲtʲje table N/A
Failed со́лнце, pos=n ˈsont͡sə table N/A
Failed се́рдце, pos=n ˈsʲert͡sə table N/A
Failed ло́же, pos=n ˈloʐə table N/A
Failed по́ле, pos=n ˈpolʲe table N/A
Failed жили́ще, pos=n ʐɨˈlʲiɕːe table N/A
Failed ве́че, pos=n ˈvʲet͡ɕe table N/A
Failed а́вторские, pos=a ˈaftərskʲɪɪ table N/A
Failed да́нные, pos=a ˈdanːɨɪ table N/A
Failed си́нее, pos=a ˈsʲinʲɪje table N/A
Failed ли́сье, pos=a ˈlʲisʲjə table N/A
Failed си́не, pos=a ˈsʲinʲe table N/A
Failed дурне́е, pos=c dʊrˈnʲeje table N/A
Failed бо́льше, pos=c ˈbolʲʂɨ table N/A
Failed доро́же, pos=c dɐˈroʐɨ table N/A
Failed ле́гче (respelled ле́хче), pos=c ˈlʲext͡ɕe table N/A
Failed гу́ще, pos=c ˈɡuɕːe table N/A
Failed досе́ле, pos=adv dɐˈsʲelʲe table N/A
Failed та́кже, pos=adv ˈtaɡʐɨ table N/A
Failed ина́че, pos=adv ɪˈnat͡ɕe table N/A
Failed злове́ще, pos=adv zlɐˈvʲeɕːe table N/A
Failed вкра́тце, pos=adv ˈfkrat͡sːɨ table N/A
Failed не пла́чьте, pos=v nʲɪ‿ˈplat͡ɕtʲe table N/A
Failed дава́йте, pos=v dɐˈvajtʲe table N/A
Failed дво́е, pos=mid ˈdvoje table N/A
Failed дво́е, pos=low ˈdvojə table N/A
Failed четы́ре, pos=mid t͡ɕɪˈtɨrʲe table N/A
Failed о го́де, pos=pre ɐ‿ˈɡodʲe table N/A
Failed о вы́игрыше, pos=pre ɐ‿ˈvɨɪɡrɨʂɨ table N/A
Failed о такела́же, pos=pre ɐ‿təkʲɪˈlaʐɨ table N/A
Failed о пла́че, pos=pre ɐ‿ˈplat͡ɕe table N/A
Failed об австрали́йце, pos=pre ɐb‿əfstrɐˈlʲijt͡sɨ table N/A
Failed о бо́е, pos=pre ɐ‿ˈboje table N/A
Failed об и́нее, pos=pre ɐˈb‿ɨnʲɪje table N/A
Failed кня́же, pos=voc ˈknʲaʐɨ table N/A
Failed ста́рче, pos=voc ˈstart͡ɕe table N/A
Failed сы́не, pos=voc ˈsɨnʲe table N/A
Failed ко̀е-кто́, pos=pro ˌko(j)ɪ ˈkto table N/A
Failed каки́е-нибудь лека́рства, pos=pro kɐˈkʲiɪ‿nʲɪbʊtʲ lʲɪˈkarstvə table N/A
Failed си́ние воротнички́ ˈsʲinʲɪɪ vərətʲnʲɪt͡ɕˈkʲi table N/A
Failed Адриати́ческое мо́ре, pos=a/n ɐdrʲɪɐˈtʲit͡ɕɪskəjə ˈmorʲe table N/A
Failed компа̀кт-ди́ск kɐmˌpaɡd ˈdʲisk table N/A
Failed воѐнно-морско́й vɐˌjenːə mɐrˈskoj table N/A
Failed ра́нчо ˈranʲt͡ɕɵ table N/A
Failed а не то ɐ‿nʲɪ‿ˈto table N/A
Failed а как же ɐ‿ˈkaɡ‿ʐɨ table N/A
Failed а капе́лла (respelled а̂ капэ́лла), gem=opt a kɐˈpɛl(ː)ə table N/A
Failed о-а-э́ o a ˈɛ table N/A
Failed лёгкий ˈlʲɵxʲkʲɪj table N/A
Failed мя́гкий ˈmʲæxʲkʲɪj table N/A
Failed не́ за что (respelled не́‿за‿што) ˈnʲe‿zə‿ʂtə table N/A
Failed град идёт ɡrat ɪˈdʲɵt table N/A
Failed град идёт (respelled гра̂д‿идёт) ɡrad‿ɨˈdʲɵt table N/A
Failed град идёт (respelled град‿идёт) ɡrəd‿ɨˈdʲɵt table N/A
Failed ро́г изоби́лия (respelled ро́г‿изоби́лия) ˈroɡ‿ɨzɐˈbʲilʲɪjə table N/A
Failed приводи́ть в замеша́тельство prʲɪvɐˈdʲidʲ v‿zəmʲɪˈʂatʲɪlʲstvə table N/A
Failed ты ве́ришь в Бо́га tɨ ˈvʲerʲɪʐ ˈv‿boɡə table N/A
Failed муж Ва́ли muʂ ˈvalʲɪ table N/A
Failed брат вдовы́ brad vdɐˈvɨ table N/A
Failed ваш взор vaʐ vzor table N/A
Failed от взгля́дов ɐd‿ˈvzɡlʲadəf table N/A
Failed волк ка́ждый год линя́ет volk ˈkaʐdɨj ɡot lʲɪˈnʲæ(j)ɪt table N/A
Failed сча́стливо ˈɕːaslʲɪvə, ˈɕːæsʲlʲɪvə table N/A
Failed да́вят (respelled да́вя̣т) ˈdavʲət table N/A
Failed посмешищам (respelled посме́шища̣м) pɐsˈmʲeʂɨɕːəm table N/A
Failed код Мо́рзе (respelled код Мо́рзэ) kot ˈmorzɨ table N/A
Failed наря́д на ку́хню nɐˈrʲat nɐ‿ˈkuxnʲʊ table N/A
Failed ждать щу́ку ʐdat͡ɕ ˈɕːukʊ table N/A
Failed за́пись Шу́берта ˈzapʲɪɕ ˈʂubʲɪrtə table N/A
Failed гусь жа́ренный ɡuʑ ˈʐarʲɪn(ː)ɨj table N/A
Failed туз черве́й tuɕ t͡ɕɪrˈvʲej table N/A
Failed о̀ргкомите́т ˌorkːəmʲɪˈtʲet table N/A
Failed То́кио же ˈtokʲɪo‿ʐɨ table N/A
Failed ве́псский ˈvʲepsːkʲɪj table N/A
Failed Черке́сск t͡ɕɪrˈkʲesːk table N/A
Failed ада́жио ɐˈdaʐɨo table N/A
Failed арпе́джио ɐrˈpʲed͡ʐʐɨo table N/A
Failed с глаз доло́й — из се́рдца вон ɪs‿ˈsʲert͡sə von table N/A
Failed аппле́т ɐˈplʲet table N/A
Failed Киргизста́н kʲɪrɡʲɪˈstan table N/A
Failed жжёт ˈʐːot table N/A
Failed друг к дру́гу druɡ ˈɡ‿druɡʊ table N/A
Failed (и) пода́вно (i) pɐˈdavnə table N/A
Failed рабфа́к rɐpˈfak table N/A
Failed со́бственник ˈsopstvʲɪnʲ(ː)ɪk table N/A
Failed твё́рдость ˈtvʲɵrdəsʲtʲ table N/A
Failed просчё́т prɐˈɕːɵt table N/A
Failed кало́сс kɐˈlos table N/A
Failed Иоа́нн ɪɐˈan table N/A
Failed йе́ти ˈjetʲɪ table N/A
Failed а̀нгло-норма́ннский ˌanɡlə nɐrˈmanskʲɪj table N/A
Failed фуррь furʲ table N/A
Failed ха́ос (respelled ха́о̂с) ˈxaos table N/A
Failed эвфеми́зм ɨfʲɪˈmʲizm table N/A
Failed хору́гвь xɐˈrukfʲ table N/A
Failed по абази́ну pɐ‿ɐbɐˈzʲinʊ table N/A
Failed под абази́ном pəd‿əbɐˈzʲinəm table N/A
Failed подсти́лка pɐtʲ͡sʲˈsʲtʲilkə table N/A
Failed э́ллипс ˈɛlʲɪps table N/A
Failed иди́ллия ɪˈdʲilʲɪjə table N/A
Failed -ин ɪn table N/A
Failed фойе́, gem=y fɐˈjːe table N/A
Failed льстец lʲsʲtʲet͡s table N/A
Failed инсти́нкт ɪn⁽ʲ⁾ˈsʲtʲinkt table N/A
Failed ни́ндзя ˈnʲinʲdʲ͡zʲzʲə table N/A
Failed Хэйлунцзя́н xɨjlʊnʲˈdʲ͡zʲzʲan table N/A
Failed проце́нтщик prɐˈt͡sɛnʲɕːɪk table N/A
Failed брюзжа́ть brʲʊˈʐːatʲ table N/A
Failed львёнок ˈlʲvʲɵnək table N/A
Failed помпе́зный pɐm⁽ʲ⁾ˈpʲeznɨj table N/A
Failed любви́ lʲʊbˈvʲi, lʲʉbʲˈvʲi table N/A
Failed обвини́тельный ɐbvʲɪˈnʲitʲɪlʲnɨj table N/A
Failed вбира́ть v⁽ʲ⁾bʲɪˈratʲ table N/A
Failed впечатли́тельный f⁽ʲ⁾pʲɪt͡ɕɪtˈlʲitʲɪlʲnɨj table N/A
Failed де́ло в то́м, что (respelled дѐло в то́м, што) ʂto table N/A
Failed де́вственная плева́ ˈdʲefstvʲɪn(ː)əjə plʲɪˈva table N/A
Failed хуаця́о xʊɐˈtʲ͡sʲao table N/A
Failed Цю́рих ˈtʲ͡sʲʉrʲɪx table N/A
Failed тайцзицюа́нь təjdʲ͡zʲzʲɪtʲ͡sʲʊˈanʲ table N/A
Failed Цзили́нь dʲ͡zʲzʲɪˈlʲinʲ table N/A
Failed будь что бу́дет (respelled будь што бу́дет) but͡ɕ ʂto ˈbudʲɪt table N/A
Failed дух бодр, плоть же не́мощна ˈplod͡ʑ‿ʐɨ ˈnʲeməɕːnə table N/A
Failed Пи́тсбург ˈpʲid͡zbʊrk table N/A
Failed Ло̀с-А́нджелес ˌlos ˈand͡ʐʐɨlʲɪs table N/A
Failed Аль-Джази́ра (respelled АльДжази́ра) ɐlʲd͡ʐʐɐˈzʲirə table N/A
Failed Петрозаво́дск pʲɪtrəzɐˈvot͡sk table N/A
Failed Джо́рджтаун ˈd͡ʐʐort͡ʂʂtəʊn table N/A
Failed Нджаме́на nd͡ʐʐɐˈmʲenə table N/A
Failed мундшту́к (respelled муншту́к) mʊnʂˈtuk table N/A
Failed Джордж d͡ʐʐort͡ʂʂ table N/A
Failed Гуйчжо́у ɡʊjˈd͡ʐʐoʊ table N/A
Failed Чжэцзя́н d͡ʐʐɨˈdʲ͡zʲzʲan table N/A
Failed аге́нтство ɐˈɡʲent͡stvə table N/A
Failed с жено́й ʐ‿ʐɨˈnoj table N/A
Failed без ша́пки bʲɪʂ‿ˈʂapkʲɪ table N/A
Failed отста́вка ɐt͡sˈstafkə table N/A
Failed отстегну́ть ɐtʲ͡sʲsʲtʲɪɡˈnutʲ table N/A
Failed подсласти́тель pət͡sslɐˈsʲtʲitʲɪlʲ table N/A
Failed о́тзвук ˈod͡zzvʊk table N/A
Failed котте́дж (respelled коттэ́дж) kɐˈtɛt͡ʂʂ table N/A
Failed подсчёт pɐt͡ɕˈɕːɵt table N/A
Failed отсчи́тываться ɐt͡ɕˈɕːitɨvət͡sə table N/A
Failed отжи́ть ɐd͡ʐˈʐɨtʲ table N/A
Failed таджи́к tɐd͡ʐˈʐɨk table N/A
Failed дщерь t͡ɕɕːerʲ table N/A
Failed тще́тно ˈt͡ɕɕːetnə table N/A
Failed мла́дший ˈmlat͡ʂʂɨj table N/A
Failed отшиби́ть ɐt͡ʂʂɨˈbʲitʲ table N/A
Failed пядь земли́ pʲædʲ͡zʲ zʲɪˈmlʲi table N/A
Failed под сту́лом pɐt͡s‿ˈstuləm table N/A
Failed надзо́р nɐd͡zˈzor table N/A
Failed отсю́да ɐtʲ͡sʲˈsʲudə table N/A
Failed отсю́да (respelled отсу́да) ɐt͡sˈsudə table N/A
Failed вѐтслу́жба (respelled вѐт/слу́жба) ˌvʲet͡sˈsluʐbə table N/A
Failed куро́ртник kʊˈrort⁽ʲ⁾nʲɪk table N/A
Failed сболтнёшь zbɐlt⁽ʲ⁾ˈnʲɵʂ table N/A
Failed сболтну́ть zbɐltˈnutʲ table N/A
Failed спу́тник ˈsputʲnʲɪk table N/A
Failed расчерти́ть rəɕt͡ɕɪrˈtʲitʲ table N/A
Failed убе́жищa ʊˈbʲeʐɨɕːə table N/A
Failed уда́ча ʊˈdat͡ɕə table N/A
Failed тро́лль ˈtrolʲ table N/A
Failed подча́с pɐˈt͡ɕːas table N/A
Failed в ссо́ре (respelled в ссо́ри) ˈf‿sːorʲɪ table N/A
Failed подтрибу́нный pətːrʲɪˈbunːɨj table N/A
Failed что́-то (respelled што́-то) ˈʂto‿tə table N/A
Failed не всё то зо́лото nʲɪ‿ˈfsʲɵ to ˈzolətə table N/A
Failed не по нутру́ nʲɪ‿pə‿nʊˈtru table N/A
Failed в то вре́мя как ˈf‿to ˈvrʲemʲə kak table N/A
Failed не к ме́сту nʲɪ‿k‿ˈmʲestʊ table N/A
Failed де́сять за́поведей ˈdʲesʲɪdʲ͡zʲ ˈzapəvʲɪdʲɪj table N/A
Failed мно́го бу́дешь знать ˈmnoɡə ˈbudʲɪʐ znatʲ table N/A
Failed вою́ю vɐˈjʉjʊ table N/A
Failed безъя́тие, pos=n bʲɪzˈjætʲɪje table N/A
Failed То́кио ˈtokʲɪo table N/A
Failed розе́ттский ка́мень rɐˈzʲet͡skʲɪj ˈkamʲɪnʲ table N/A
Failed от я́блони ɐt‿ˈjablənʲɪ table N/A
Failed от А́ни ɐˈt‿anʲɪ table N/A
Failed дама́сский dɐˈmasːkʲɪj table N/A
Failed ельча́нин (j)ɪlʲˈt͡ɕænʲɪn table N/A
Failed коменда́нтский ча́с kəmʲɪnˈdan(t)skʲɪj ˈt͡ɕas table N/A
Failed а̀нгло-норма́ннский ˌanɡlə nɐrˈmanskʲɪj table N/A
Failed исла́ндский ɪsˈlan(t)skʲɪj table N/A
Failed коопера́ция kɐɐpʲɪˈrat͡sɨjə table N/A
Failed съе́зжая (respelled съе́ӂӂая) ˈsjeʑːɪjə table N/A
Failed сѣдло́ sʲɪdˈlo table N/A
Failed сѣ̈дла ˈsʲɵdlə table N/A
Failed мне жа́рко mnʲe ˈʐarkə table N/A
Failed на вку́с и на цвет това́рищей нет nɐ‿ˈfkus i nɐ‿ˈt͡svʲet tɐˈvarʲɪɕːɪj nʲet table N/A
Failed ма́стер на все ру́ки ˈmasʲtʲɪr nɐ‿ˈfsʲe ˈrukʲɪ table N/A
Failed мля mlʲa table N/A
Failed четырё̀хзвёздный t͡ɕɪtɨˌrʲɵɣzˈvʲɵznɨj table N/A
Failed сегрегациони́стский (respelled сегрегациони́сский) sʲɪɡrʲɪɡət͡sɨɐˈnʲisːkʲɪj table N/A
Failed сегрегациони́стский sʲɪɡrʲɪɡət͡sɨɐˈnʲist͡skʲɪj table N/A
Failed пья́нка ˈp⁽ʲ⁾jankə table N/A
Failed нѐореали́зм ˌnʲeərʲɪɐˈlʲizm table N/A
Failed ре́гентша ˈrʲeɡʲɪnt͡ʂʂə table N/A
Failed нра́вственный ˈnrafstvʲɪn(ː)ɨj table N/A
Failed что́-лѝбо (respelled што́-лѝбо) ˈʂto ˌlʲibə table N/A
Failed гроздь ɡrosʲtʲ table N/A
Failed ружьё rʊʐˈjɵ table N/A
Failed фильм fʲilʲm table N/A
Failed взаѝмопонима́ние, pos=n vzɐˌiməpənʲɪˈmanʲɪje table N/A
Failed скамья́ skɐm⁽ʲ⁾ˈja table N/A
Failed славянофи́льство sləvʲɪnɐˈfʲilʲstvə table N/A
Failed сельдь sʲelʲtʲ table N/A
Failed секво́йя sʲɪkˈvojːə table N/A
Failed ро́жью ˈroʐjʊ table N/A
Failed Ю̀жно-Африка́нская Респу́блика ˌjuʐnə ɐfrʲɪˈkanskəjə rʲɪˈspublʲɪkə table N/A
Failed Дза̀уджика́у ˌd͡zzaʊd͡ʐʐɨˈkaʊ table N/A
Failed Вели́кая Арме́ния vʲɪˈlʲikəjə ɐrˈmʲenʲɪjə table N/A
Failed Асунсьо́н ɐsʊn⁽ʲ⁾ˈsʲjɵn table N/A
Failed Амударья́ ɐmʊdɐˈrʲja table N/A
Failed та́ять ˈta(j)ɪtʲ table N/A
Failed Арха́нгельск ɐrˈxanɡʲɪlʲsk table N/A
Failed нецелесообра́зный nʲɪt͡sɨlʲɪsɐɐˈbraznɨj table N/A
Failed тьфу tʲfu table N/A
Failed съезд sjest table N/A
Failed съёмка ˈsjɵmkə table N/A
Failed предвкуше́ние, pos=n prʲɪtfkʊˈʂɛnʲɪje table N/A
Failed файрво́лл fɐjrˈvol table N/A
Failed электроэне́ргия (respelled элѐктроэнэ́ргия) ɨˌlʲektrəɨˈnɛrɡʲɪjə table N/A
Failed налогоплате́льщик (respelled нало̀гоплате́льщик) nɐˌloɡəplɐˈtʲelʲɕːɪk table N/A
Failed НЭП nɛp table N/A
Failed Вьентья́н vʲjɪnʲˈtʲjan table N/A
Failed шпиль ʂpʲilʲ table N/A
Failed КГБ (respelled ка-гэ-бэ́) ka ɡɛ ˈbɛ table N/A
Failed презре́нный prʲɪzˈrʲenːɨj table N/A
Failed несоверше́нный nʲɪsəvʲɪrˈʂɛnːɨj table N/A
Failed пятьсо́т (respelled пятсо́т) pʲɪt͡sˈsot table N/A
Failed шестьдеся́т ʂɨzʲdʲɪˈsʲat table N/A
Failed пятьдеся́т pʲɪdʲɪˈsʲat table N/A
Failed су́женный (respelled сʔу́женный) ˈsʔuʐɨn(ː)ɨj table N/A
Failed су́женный (respelled съу́женный) ˈsʔuʐɨn(ː)ɨj table N/A
Failed вожжа́ (respelled воӂӂа́) vɐˈʑːa table N/A
Failed дро́жжи (respelled дро́ӂӂи) ˈdroʑːɪ table N/A
Failed погля́дывать pɐˈɡlʲadɨvətʲ table N/A
Failed до встре́чи dɐ‿ˈfstrʲet͡ɕɪ table N/A
Failed варьи́ровать vɐˈrʲjirəvətʲ table N/A
Failed юла́ jʊˈla table N/A
Failed валя́ться vɐˈlʲat͡sːə table N/A
Failed подде́ржка pɐˈdʲːerʂkə table N/A
Failed сверхинтере́сный svʲɪrxɨnʲtʲɪˈrʲesnɨj table N/A
Failed вещдо́к vʲɪʑːˈdok table N/A
Failed яйцо́ (j)ɪjˈt͡so table N/A
Failed ещё (j)ɪˈɕːɵ table N/A
Failed за́яц ˈza(j)ɪt͡s table N/A
Failed отдохну́ть ɐdːɐxˈnutʲ table N/A
Failed до́чь бы ˈdod͡ʑ‿bɨ table N/A
Failed де́йственный ˈdʲejstvʲɪn(ː)ɨj table N/A
Failed я ja table N/A
Failed дождь doʂtʲ table N/A
Failed дождь (respelled дощ) doɕː table N/A
Failed ночь not͡ɕ table N/A
Failed смеёшься smʲɪˈjɵʂsʲə table N/A
Failed ничья́ nʲɪˈt͡ɕja table N/A
Failed аа́к ɐˈak table N/A
Failed аа́м ɐˈam table N/A
Failed аа́нгич ɐˈanɡʲɪt͡ɕ table N/A
Failed ааро́новец ɐɐˈronəvʲɪt͡s table N/A
Failed ааро́новщина ɐɐˈronəfɕːɪnə table N/A
Failed а́ба ˈabə table N/A
Failed аба-ва́н (respelled абава́н) ɐbɐˈvan table N/A
Failed аба-вуа́ (respelled абавуа́) ɐbəvʊˈa table N/A
Failed абажу́р ɐbɐˈʐur table N/A
Failed аба́з ɐˈbas table N/A
Failed абаза́ ɐbɐˈza table N/A
Failed абази́н ɐbɐˈzʲin table N/A
Failed абази́нка ɐbɐˈzʲinkə table N/A
Failed абази́я ɐbɐˈzʲijə table N/A
Failed аба́к ɐˈbak table N/A
Failed абака́ ɐbɐˈka table N/A
Failed аба-ко́ст (respelled абако́ст) ɐbɐˈkost table N/A
Failed абаку́мыч ɐbɐˈkumɨt͡ɕ table N/A
Failed Аба́лкин ɐˈbalkʲɪn table N/A
Failed абало́н ɐbɐˈlon table N/A
Failed абандо́н ɐbɐnˈdon table N/A
Failed абарогно́з ɐbərɐɡˈnos table N/A
Failed абато́н ɐbɐˈton table N/A
Failed абаша́ ɐbɐˈʂa table N/A
Failed абба́си ɐˈbasʲɪ table N/A
Failed абба́т ɐˈbat table N/A
Failed аббати́са ɐbɐˈtʲisə table N/A
Failed абба́тство ɐˈbat͡stvə table N/A
Failed аббревиату́ра ɐbrʲɪvʲɪɐˈturə table N/A
Failed аббревиа́ция ɐbrʲɪvʲɪˈat͡sɨjə table N/A
Failed абда́л ɐbˈdal table N/A
Failed абдери́т ɐbdʲɪˈrʲit table N/A
Failed абде́ст ɐbˈdʲest table N/A
Failed абдика́ция ɐbdʲɪˈkat͡sɨjə table N/A
Failed абдо́мен ɐbˈdomʲɪn table N/A
Failed абдукта́нт ɐbdʊkˈtant table N/A
Failed абду́ктор ɐbˈduktər table N/A
Failed абду́кция ɐbˈdukt͡sɨjə table N/A
Failed абэвэ́га ɐbɨˈvɛɡə table N/A
Failed а́белев ˈabʲɪlʲɪf table N/A
Failed абе́лия ɐˈbʲelʲɪjə table N/A
Failed абельмо́ш ɐbʲɪlʲˈmoʂ table N/A
Failed аберра́ция ɐbʲɪˈrat͡sɨjə table N/A
Failed абе́с ɐˈbʲes table N/A
Failed абесси́в ɐbʲɪˈsʲif table N/A
Failed абза́ц ɐbˈzat͡s table N/A
Failed абиети́н ɐbʲɪ(j)ɪˈtʲin table N/A
Failed аби́лка ɐˈbʲilkə table N/A
Failed абисса́ль ɐbʲɪˈsalʲ table N/A
Failed абисси́нец ɐbʲɪˈsʲinʲɪt͡s table N/A
Failed абитурие́нт ɐbʲɪtʊrʲɪˈjent table N/A
Failed абитурие́нтка ɐbʲɪtʊrʲɪˈjentkə table N/A
Failed аблакта́ция ɐblɐkˈtat͡sɨjə table N/A
Failed аблакти́рование, pos=n ɐblɐkˈtʲirəvənʲɪje table N/A
Failed аблактиро́вка ɐbləktʲɪˈrofkə table N/A
Failed аблати́в ɐblɐˈtʲif table N/A
Failed абла́ут ɐˈblaʊt table N/A
Failed абляти́в ɐblʲɪˈtʲif table N/A
Failed абля́ция ɐˈblʲat͡sɨjə table N/A
Failed аболициони́зм ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲizm table N/A
Failed аболициони́ст ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲist table N/A
Failed аболициони́стка ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲistkə table N/A
Failed абонеме́нт ɐbənʲɪˈmʲent table N/A
Failed абоне́нт ɐbɐˈnʲent table N/A
Failed аборда́ж ɐbɐrˈdaʂ table N/A
Failed абориге́н ɐbərʲɪˈɡʲen table N/A
Failed або́рт ɐˈbort table N/A
Failed абрази́в ɐbrɐˈzʲif table N/A
Failed абрази́вность ɐbrɐˈzʲivnəsʲtʲ table N/A
Failed абра́зия ɐˈbrazʲɪjə table N/A
Failed абракада́бра ɐbrəkɐˈdabrə table N/A
Failed абрико́с ɐbrʲɪˈkos table N/A
Failed абрикоти́н ɐbrʲɪkɐˈtʲin table N/A
Failed а́брис ˈabrʲɪs table N/A
Failed аброга́ция ɐbrɐˈɡat͡sɨjə table N/A
Failed абса́нс ɐpˈsans table N/A
Failed абси́да ɐpˈsʲidə table N/A
Failed абсолю́т ɐpsɐˈlʲut table N/A
Failed абсолютиза́ция ɐpsəlʲʉtʲɪˈzat͡sɨjə table N/A
Failed абсолютизи́рование, pos=n ɐpsəlʲʉtʲɪˈzʲirəvənʲɪje table N/A
Failed абсолютизи́ровать ɐpsəlʲʉtʲɪˈzʲirəvətʲ table N/A
Failed абсолюти́зм ɐpsəlʲʉˈtʲizm table N/A
Failed абсолюти́ст ɐpsəlʲʉˈtʲist table N/A
Failed абсолю́тность ɐpsɐˈlʲutnəsʲtʲ table N/A
Failed абсолю́тный ɐpsɐˈlʲutnɨj table N/A
Failed абсорба́т ɐpsɐrˈbat table N/A
Failed абсорбе́нт ɐpsɐrˈbʲent table N/A
Failed абсо́рбер ɐpˈsorbʲɪr table N/A
Failed абсорби́рование, pos=n ɐpsɐrˈbʲirəvənʲɪje table N/A
Failed абсорби́ровать ɐpsɐrˈbʲirəvətʲ table N/A
Failed абсорби́роваться ɐpsɐrˈbʲirəvət͡sə table N/A
Failed абсо́рбция ɐpˈsorpt͡sɨjə table N/A
Failed абстине́нт ɐpsʲtʲɪˈnʲent table N/A
Failed абстине́нция ɐpsʲtʲɪˈnʲent͡sɨjə table N/A
Failed абстраги́рование, pos=n ɐpstrɐˈɡʲirəvənʲɪje table N/A
Failed абстраги́ровать ɐpstrɐˈɡʲirəvətʲ table N/A
Failed абстра́кт ɐpˈstrakt table N/A
Failed абстра́ктность ɐpˈstraktnəsʲtʲ table N/A
Failed абстра́ктный ɐpˈstraktnɨj table N/A
Failed абстракциони́зм ɐpstrəkt͡sɨɐˈnʲizm table N/A
Failed абстракциони́ст ɐpstrəkt͡sɨɐˈnʲist table N/A
Failed абстра́кция ɐpˈstrakt͡sɨjə table N/A
Failed абсу́рд ɐpˈsurt table N/A
Failed абсурди́зм ɐpsʊrˈdʲizm table N/A
Failed абсурди́ст ɐpsʊrˈdʲist table N/A
Failed абсу́рдность ɐpˈsurdnəsʲtʲ table N/A
Failed абсу́рдный ɐpˈsurdnɨj table N/A
Failed абсце́сс ɐpˈst͡sɛs table N/A
Failed абсци́сса ɐpˈst͡sɨsːə table N/A
Failed абули́я ɐbʊˈlʲijə table N/A
Failed абха́з ɐpˈxas table N/A
Failed аванга́рд ɐvɐnˈɡart table N/A
Failed аванпо́ст ɐvɐnˈpost table N/A
Failed ава́нс ɐˈvans table N/A
Failed авансце́на ɐvɐnˈst͡sɛnə table N/A
Failed авантю́ра ɐvɐnʲˈtʲurə table N/A
Failed авантюри́зм ɐvənʲtʲʉˈrʲizm table N/A
Failed авантюри́ст ɐvənʲtʲʉˈrʲist table N/A
Failed авантюри́стка ɐvənʲtʲʉˈrʲistkə table N/A
Failed ава́рец ɐˈvarʲɪt͡s table N/A
Failed ава́рия ɐˈvarʲɪjə table N/A
Failed авата́р ɐvɐˈtar table N/A
Failed авгу́р ɐvˈɡur table N/A
Failed а́вгуст ˈavɡʊst table N/A
Failed А́вель ˈavʲɪlʲ table N/A
Failed авеню́ ɐvʲɪˈnʲu table N/A
Failed авиаба́за ɐvʲɪɐˈbazə table N/A
Failed авиабиле́т ɐvʲɪəbʲɪˈlʲet table N/A
Failed авиабрига́да ɐvʲɪəbrʲɪˈɡadə table N/A
Failed авиагоризо́нт ɐvʲɪəɡərʲɪˈzont table N/A
Failed авиадиви́зия ɐvʲɪədʲɪˈvʲizʲɪjə table N/A
Failed авиазвено́ ɐvʲɪəzvʲɪˈno table N/A
Failed авиакомпа́ния ɐvʲɪəkɐmˈpanʲɪjə table N/A
Failed авиако́рпус ɐvʲɪɐˈkorpʊs table N/A
Failed авиали́ния ɐvʲɪɐˈlʲinʲɪjə table N/A
Failed авиама́тка ɐvʲɪɐˈmatkə table N/A
Failed авианалёт ɐvʲɪənɐˈlʲɵt table N/A
Failed авиано́сец ɐvʲɪɐˈnosʲɪt͡s table N/A
Failed авиаотря́д ɐvʲɪɐɐˈtrʲat table N/A
Failed авиапо́лк ɐvʲɪɐˈpolk table N/A
Failed авиапо́чта ɐvʲɪɐˈpot͡ɕtə table N/A
Failed авиапредприя́тие, pos=n ɐvʲɪəprʲɪtprʲɪˈjætʲɪje table N/A
Failed авиа́тор ɐvʲɪˈatər table N/A
Failed авиауда́р ɐvʲɪəʊˈdar table N/A
Failed авиа́ция ɐvʲɪˈat͡sɨjə table N/A
Failed ага́р-ага́р ɐˈɡar ɐˈɡar table N/A
Failed заво́д-подря́дчик (respelled заво́д подря́дчик) zɐˈvot pɐˈdrʲæt͡ɕːɪk table N/A
Failed пинг-по́нг (respelled пингпо́нг) pʲɪnkˈponk table N/A
Failed пти́ца-адъюта́нт ˈptʲit͡sə ɐdjʊˈtant table N/A
Failed в чём де́ло ˈf‿t͡ɕɵm ˈdʲelə table N/A
Failed голосовы́е свя́зки, pos=a ɡələsɐˈvɨɪ ˈsvʲaskʲɪ table N/A
Failed да́мы и господа́ ˈdamɨ i ɡəspɐˈda table N/A
Failed ссо́ра ˈsːorə table N/A
Failed введе́ние, pos=n vʲːɪˈdʲenʲɪje table N/A
Failed ввод vːot table N/A
Failed гру́зчик ˈɡruɕːɪk table N/A
Failed то́нна ˈtonːə table N/A
Failed наедине́ nə(j)ɪdʲɪˈnʲe table N/A
Failed поеди́нок pə(j)ɪˈdʲinək table N/A
Failed степь sʲtʲepʲ table N/A
Failed здесь zʲdʲesʲ table N/A
Failed по́нчик ˈponʲt͡ɕɪk table N/A
Failed ка́менщик ˈkamʲɪnʲɕːɪk table N/A
Failed снег sʲnʲek table N/A
Failed снести́ sʲnʲɪˈsʲtʲi table N/A
Failed толстя́к tɐlˈs⁽ʲ⁾tʲak table N/A
Failed о́ползни ˈopəlz⁽ʲ⁾nʲɪ table N/A
Failed злить z⁽ʲ⁾lʲitʲ table N/A
Failed подня́ть pɐdʲˈnʲætʲ table N/A
Failed отня́ть ɐtʲˈnʲætʲ table N/A
Failed ви́нтик ˈvʲinʲtʲɪk table N/A
Failed пе́нсия ˈpʲen⁽ʲ⁾sʲɪjə table N/A
Failed сни́керс (respelled с(ь)ни́керс) ˈs⁽ʲ⁾nʲikʲɪrs table N/A
Failed расщепи́ть rəɕːɪˈpʲitʲ table N/A
Failed сшить ʂːɨtʲ table N/A
Failed сжать ʐːatʲ table N/A
Failed отцепи́ть ɐt͡sːɨˈpʲitʲ table N/A
Failed отчёт ɐˈt͡ɕːɵt table N/A
Failed здра́вствуй (respelled здра́ствуй) ˈzdrastvʊj table N/A
Failed чу́вствовать (respelled чу́ствовать) ˈt͡ɕustvəvətʲ table N/A
Failed по́здно ˈpoznə table N/A
Failed уздцы́ ʊˈst͡sɨ table N/A
Failed голла́ндцы ɡɐˈlant͡sɨ table N/A
Failed ландша́фт (respelled ланша́фт) lɐnˈʂaft table N/A
Failed рентге́н rʲɪnˈɡʲen table N/A
Failed сердчи́шко sʲɪrˈt͡ɕiʂkə table N/A
Failed счастли́вый ɕːɪs⁽ʲ⁾ˈlʲivɨj table N/A
Failed ме́стный ˈmʲesnɨj table N/A
Failed улыба́ется ʊlɨˈba(j)ɪt͡sə table N/A
Failed чёрный ˈt͡ɕɵrnɨj table N/A
Failed у́зко ˈuskə table N/A

local tests = require('Module:UnitTests')
local m_ru_pron = require('Module:ru-pron')
local m_links = require('Module:links')
local m_ru_translit = require('Module:ru-translit')

local lang = require('Module:languages').getByCode('ru')

local function tag_IPA(IPA)
	return '<span class="IPA">' .. IPA .. '</span>'
end

local options = { display = tag_IPA }
function tests:check_pron(Cyrl, IPA, Cyrl_word, pos, gem)
	local origtext, transformed_text = m_ru_translit.apply_tr_fixes(Cyrl)
	self:equals(
		m_links.full_link({lang = lang, term = Cyrl_word or Cyrl, tr = '-'}, nil, true) ..
			(Cyrl_word and (" (respelled " .. require("Module:script_utilities").tag_text(Cyrl, lang) .. ")" ) or "") .. (pos and ", pos=" .. pos or "") .. (gem and ", gem=" .. gem or ""),
		m_ru_pron.ipa(transformed_text, nil, gem, nil, pos),
		IPA,
		options
	)
end

function tests:test_pron()
	local cases = {
 		{ "а́втор-исполни́тель", "ˈaftər ɨspɐlˈnʲitʲɪlʲ" },
 		{ "ни с того́ ни с сего́", "nʲɪ‿s‿tɐˈvo nʲɪ‿sʲ‿sʲɪˈvo" },
 		{ "рас(с)тёгивать", "rɐsʲ(ː)ˈtʲɵɡʲɪvətʲ", "расстёгивать" },
	-- handling of стл -- in стлив but not elsewhere
 		{ "счастли́вый", "ɕːɪs⁽ʲ⁾ˈlʲivɨj" },
 		{ "костля́вый", "kɐstˈlʲavɨj" },
 		{ "истле́ть", "ɪstˈlʲetʲ" },
	-- optional palatalization of final -ся (currently only after л)
 		{ "роди́лся", "rɐˈdʲils⁽ʲ⁾ə" },
 		{ "Зо́ся", "ˈzosʲə" },
	-- palatalization before consonants in imperative forms
 		{ "вы́сыпьте", "ˈvɨsɨp⁽ʲ⁾tʲe" },
 		{ "рассы́пься", "rɐˈsːɨp⁽ʲ⁾sʲə" },
 		{ "знако́мьтесь", "znɐˈkom⁽ʲ⁾tʲɪsʲ" },
 		{ "ме́тьте", "ˈmʲetʲːe" },
	-- also should geminate even not directly after the stress
 		{ "вы́гладьте", "ˈvɨɡlətʲːe" },
 		{ "отме́ться", "ɐtˈmʲetʲ͡sʲsʲə", nil, "imp" },
 		{ "бро́сься", "ˈbrosʲːə" },
 		{ "оби́дься", "ɐˈbʲitʲ͡sʲsʲə", nil, "imp" },
	-- unstressed а before final -е
 		{ "элева́торе", "ɨlʲɪˈvatərʲe", nil, "pre" },
	-- fronting after two a's or u's in successive syllables
 		{ "включа́ть", "fklʲʉˈt͡ɕætʲ" },
 		{ "умоля́ющий", "ʊmɐˈlʲæjʉɕːɪj" },
	-- palatal assimilation in дм
 		{ "седми́ца", "sʲɪdʲˈmʲit͡sə" },
	-- tie bar in дн, тн
 		{ "сего́дня", "sʲɪˈvodʲ͡nʲa" },
	-- optional palatalization assimilation in тл, syllable division before cluster (Avanesov has a tie bar here)
 		{ "светле́ть", "s⁽ʲ⁾vʲɪˈt⁽ʲ⁾lʲetʲ" },
	-- optional palatalization assimilation in см
 		{ "сейсми́чный", "sʲɪjs⁽ʲ⁾ˈmʲit͡ɕnɨj" },
	-- optional palatalization assimilation in св
 		{ "сверло́", "s⁽ʲ⁾vʲɪrˈlo" },
	-- optional palatalization assimilation in сб
 		{ "сбива́ть", "z⁽ʲ⁾bʲɪˈvatʲ" },
	-- optional palatalization assimilation in ств, тв
 		{ "противобо́рстве", "prətʲɪvɐˈbors⁽ʲ⁾t⁽ʲ⁾vʲe", nil, "pre" },
 		{ "рукоприкла́дстве", "rʊkəprʲɪˈklat͡st⁽ʲ⁾vʲe", nil, "pre" },
 		{ "самоутвержде́ние", "səməʊt⁽ʲ⁾vʲɪrʐˈdʲenʲɪje", nil, "n" },
	-- optional palatalization assimilation in сдв, дв (? },
 		{ "сдвиг", "z⁽ʲ⁾d⁽ʲ⁾vʲik" },
	-- ч should be hard in чш
 		{ "лу́чший", "ˈlut͡ʂʂɨj" },
	-- as per talk re Тогане
 		{ "Зимба́бвэ", "zʲɪmˈbabvɛ", "Зимба́бве" },
 		{ "То́го", "ˈtoɡə" },
 		{ "того́", "tɐˈvo" },
	-- gemination should be optional
 		{ "нра̀вственно-эти́ческий", "ˌnrafstvʲɪn(ː)ə ɨˈtʲit͡ɕɪskʲɪj" },
	-- -ка- should be stressed
 		{ "эн-ка-вэ-дэ́", "ɛn ka vɛ ˈdɛ" },
	-- comma shouldn't interfere with destressing же
 		{ "то же, что", "ˈto‿ʐɨ | ʂto" },
	-- ё + э + no other vowels used to cause problems
 		{ "гёрлфрэнд", "ˈɡʲɵrlfrɨnt", "гёрлфренд" },
	-- [j] not optional in such positions
 		{ "в Япо́нии", "v‿jɪˈponʲɪɪ", nil, "n" },
	-- final -е
	-- compare to моро́женая, a word in -нои or -наи (or обы́чаи },
 		{ "моро́женое", "mɐˈroʐɨnəjə", nil, "n" },
	-- compare to собра́ния, о собра́нии
 		{ "собра́ние", "sɐˈbranʲɪje", nil, "n" },
	-- compare to всле́дствия, о всле́дствии
 		{ "всле́дствие", "ˈfs⁽ʲ⁾lʲet͡stvʲɪje", nil, "n" },
	-- compare to сча́стья, о го́стье, го́стьи
 		{ "сча́стье", "ˈɕːæsʲtʲje", nil, "n" },
	-- compare to со́лнца, брето́нца, о брето́нце, брето́нцы
 		{ "со́лнце", "ˈsont͡sə", nil, "n" },
	-- compare to се́рдца, две́рца, о две́рце, две́рцы
 		{ "се́рдце", "ˈsʲert͡sə", nil, "n" },
	-- compare to ло́жа, до́жи
 		{ "ло́же", "ˈloʐə", nil, "n" },
	-- compare to по́ля, до́ли
 		{ "по́ле", "ˈpolʲe", nil, "n" },
	-- compare to жили́ща, пи́ща, о пи́ще, пи́щи
 		{ "жили́ще", "ʐɨˈlʲiɕːe", nil, "n" },
	-- compare to ве́ча, встре́чи
 		{ "ве́че", "ˈvʲet͡ɕe", nil, "n" },
	-- compare to Гео́ргия, Гео́ргии
 		{ "а́вторские", "ˈaftərskʲɪɪ", nil, "a" },
	-- compare to Алба́ния, Алба́нии, си́нее
 		{ "да́нные", "ˈdanːɨɪ", nil, "a" },
	-- compare to Абисси́ния, Абисси́нии
 		{ "си́нее", "ˈsʲinʲɪje", nil, "a" },
	-- compare to ли́сья, ли́сьи
 		{ "ли́сье", "ˈlʲisʲjə", nil, "a" },
	-- compare to рази́ня, рази́не, си́ни
 		{ "си́не", "ˈsʲinʲe", nil, "a" },
	-- compare to Гвине́я, о Гвине́е, Гвине́и
 		{ "дурне́е", "dʊrˈnʲeje", nil, "c" },
	-- compare to По́льша, о По́льше, По́льши
 		{ "бо́льше", "ˈbolʲʂɨ", nil, "c" },
	-- compare to до́жа, о до́же, до́жи
 		{ "доро́же", "dɐˈroʐɨ", nil, "c" },
	-- compare to сме́рча, о сме́рче, сме́рчи
 		{ "ле́хче", "ˈlʲext͡ɕe", "ле́гче", "c" },
	-- compare to гу́ща, о гу́ще, гу́щи
 		{ "гу́ще", "ˈɡuɕːe", nil, "c" },
	-- compare to неде́ля, неде́ле, неде́ли
 		{ "досе́ле", "dɐˈsʲelʲe", nil, "adv" },
	-- compare to ста́жа, о ста́же, ста́жи
 		{ "та́кже", "ˈtaɡʐɨ", nil, "adv" },
	-- compare to да́ча, о да́че, да́чи
 		{ "ина́че", "ɪˈnat͡ɕe", nil, "adv" },
	-- compare to ве́ща, ве́ще, ве́щи (from ве́щий)
 		{ "злове́ще", "zlɐˈvʲeɕːe", nil, "adv" },
	-- compare to пла́ца, пла́це, пла́цы
 		{ "вкра́тце", "ˈfkrat͡sːɨ", nil, "adv" },
	-- compare to тя́тя, о тя́те, тя́ти
 		{ "не пла́чьте", "nʲɪ‿ˈplat͡ɕtʲe", nil, "v" },
	-- compare to тётя, о тёте, тёти
 		{ "дава́йте", "dɐˈvajtʲe", nil, "v" },
	-- compare to сбо́я, сбо́е, сбо́и
 		{ "дво́е", "ˈdvoje", nil, "mid" },
	-- compare to сбо́я, сбо́е, сбо́и
 		{ "дво́е", "ˈdvojə", nil, "low" },
	-- compare to ши́ре (from широко́ },, зве́ря, о зве́ре, зве́ри
 		{ "четы́ре", "t͡ɕɪˈtɨrʲe", nil, "mid" },
	-- compare to тётя, о тёте, тёти, пло́ти
 		{ "о го́де", "ɐ‿ˈɡodʲe", nil, "pre" },
	-- compare to вы́игрыша, вы́игрыши
 		{ "о вы́игрыше", "ɐ‿ˈvɨɪɡrɨʂɨ", nil, "pre" },
	-- compare to такела́жа, колла́жа, о колла́же, колла́жи
 		{ "о такела́же", "ɐ‿təkʲɪˈlaʐɨ", nil, "pre" },
	-- compare to да́ча, о да́че, да́чи
 		{ "о пла́че", "ɐ‿ˈplat͡ɕe", nil, "pre" },
	-- compare to австрали́йца, австрали́йци
 		{ "об австрали́йце", "ɐb‿əfstrɐˈlʲijt͡sɨ", nil, "pre" },
	-- compare to сбо́я, о сбо́е, сбо́и
 		{ "о бо́е", "ɐ‿ˈboje", nil, "pre" },
	-- compare to ине́я, ине́и
 		{ "об и́нее", "ɐˈb‿ɨnʲɪje", nil, "pre" },
	-- compare to пля́жа, пля́же, пля́жи
 		{ "кня́же", "ˈknʲaʐɨ", nil, "voc" },
	-- compare to ха́рча, о ха́рче, сме́рча, о сме́рче, сме́рчи
 		{ "ста́рче", "ˈstart͡ɕe", nil, "voc" },
	-- compare to ды́ня, o ды́не, ды́ни
 		{ "сы́не", "ˈsɨnʲe", nil, "voc" },
	-- compare to сбо́я, о сбо́е, сбо́и
 		{ "ко̀е-кто́", "ˌko(j)ɪ ˈkto", nil, "pro" },
	-- compare to ки́я, о ки́и
 		{ "каки́е-нибудь лека́рства", "kɐˈkʲiɪ‿nʲɪbʊtʲ lʲɪˈkarstvə", nil, "pro" },
 		{ "си́ние воротнички́", "ˈsʲinʲɪɪ vərətʲnʲɪt͡ɕˈkʲi" },
	-- case involving multiple parts of speech
 		{ "Адриати́ческое мо́ре", "ɐdrʲɪɐˈtʲit͡ɕɪskəjə ˈmorʲe", nil, "a/n" },
	-- end of final -е

 		{ "компа̀кт-ди́ск", "kɐmˌpaɡd ˈdʲisk" },
 		{ "воѐнно-морско́й", "vɐˌjenːə mɐrˈskoj" },
 		{ "ра́нчо", "ˈranʲt͡ɕɵ" },
 		{ "а не то", "ɐ‿nʲɪ‿ˈto" },
 		{ "а как же", "ɐ‿ˈkaɡ‿ʐɨ" },
 		{ "а̂ капэ́лла", "a kɐˈpɛl(ː)ə", "а капе́лла", nil, "opt" },
 		{ "о-а-э́", "o a ˈɛ" },
 		{ "лёгкий", "ˈlʲɵxʲkʲɪj" },
 		{ "мя́гкий", "ˈmʲæxʲkʲɪj" },
 		{ "не́‿за‿што", "ˈnʲe‿zə‿ʂtə", "не́ за что" },
 		{ "град идёт", "ɡrat ɪˈdʲɵt" },
 		{ "гра̂д‿идёт", "ɡrad‿ɨˈdʲɵt", "град идёт" },
 		{ "град‿идёт", "ɡrəd‿ɨˈdʲɵt", "град идёт" },
 		{ "ро́г‿изоби́лия", "ˈroɡ‿ɨzɐˈbʲilʲɪjə", "ро́г изоби́лия" },
 		{ "приводи́ть в замеша́тельство", "prʲɪvɐˈdʲidʲ v‿zəmʲɪˈʂatʲɪlʲstvə" },
 		{ "ты ве́ришь в Бо́га", "tɨ ˈvʲerʲɪʐ ˈv‿boɡə" },
 		{ "муж Ва́ли", "muʂ ˈvalʲɪ" },
 		{ "брат вдовы́", "brad vdɐˈvɨ" },
 		{ "ваш взор", "vaʐ vzor" },
 		{ "от взгля́дов", "ɐd‿ˈvzɡlʲadəf" },
 		{ "волк ка́ждый год линя́ет", "volk ˈkaʐdɨj ɡot lʲɪˈnʲæ(j)ɪt" },
 		{ "сча́стливо", "ˈɕːaslʲɪvə, ˈɕːæsʲlʲɪvə" },
 		{ "да́вя̣т", "ˈdavʲət", "да́вят" },
 		{ "посме́шища̣м", "pɐsˈmʲeʂɨɕːəm", "посмешищам" },
 		{ "код Мо́рзэ", "kot ˈmorzɨ", "код Мо́рзе" },
 		{ "наря́д на ку́хню", "nɐˈrʲat nɐ‿ˈkuxnʲʊ" },
 		{ "ждать щу́ку", "ʐdat͡ɕ ˈɕːukʊ" },
 		{ "за́пись Шу́берта", "ˈzapʲɪɕ ˈʂubʲɪrtə" },
 		{ "гусь жа́ренный", "ɡuʑ ˈʐarʲɪn(ː)ɨj" },
 		{ "туз черве́й", "tuɕ t͡ɕɪrˈvʲej" },
 		{ "о̀ргкомите́т", "ˌorkːəmʲɪˈtʲet" },
 		{ "То́кио же", "ˈtokʲɪo‿ʐɨ" },
 		{ "ве́псский", "ˈvʲepsːkʲɪj" },
 		{ "Черке́сск", "t͡ɕɪrˈkʲesːk" },
 		{ "ада́жио", "ɐˈdaʐɨo" },
 		{ "арпе́джио", "ɐrˈpʲed͡ʐʐɨo" },
 		{ "с глаз доло́й — из се́рдца вон", "ˈz‿ɡlaz dɐˈloj | ɪs‿ˈsʲert͡sə von" },
 		{ "аппле́т", "ɐˈplʲet" },
 		{ "Киргизста́н", "kʲɪrɡʲɪˈstan" },
 		{ "жжёт", "ˈʐːot" },
 		{ "друг к дру́гу", "druɡ ˈɡ‿druɡʊ" },
 		{ "(и) пода́вно", "(i) pɐˈdavnə" },
 		{ "рабфа́к", "rɐpˈfak" },
 		{ "со́бственник", "ˈsopstvʲɪnʲ(ː)ɪk" },
 		{ "твё́рдость", "ˈtvʲɵrdəsʲtʲ" },
 		{ "просчё́т", "prɐˈɕːɵt" },
 		{ "кало́сс", "kɐˈlos" },
 		{ "Иоа́нн", "ɪɐˈan" },
 		{ "йе́ти", "ˈjetʲɪ" },
 		{ "а̀нгло-норма́ннский", "ˌanɡlə nɐrˈmanskʲɪj" },
 		{ "фуррь", "furʲ" },
 		{ "ха́о̂с", "ˈxaos", "ха́ос" },
 		{ "эвфеми́зм", "ɨfʲɪˈmʲizm" },
 		{ "хору́гвь", "xɐˈrukfʲ" },
 		{ "по абази́ну", "pɐ‿ɐbɐˈzʲinʊ" },
 		{ "под абази́ном", "pəd‿əbɐˈzʲinəm" },
 		{ "подсти́лка", "pɐtʲ͡sʲˈsʲtʲilkə" },
 		{ "э́ллипс", "ˈɛlʲɪps" },
 		{ "иди́ллия", "ɪˈdʲilʲɪjə" },
 		{ "-ин", "ɪn" },
 		{ "фойе́", "fɐˈjːe", nil, nil, "y" },
 		{ "льстец", "lʲsʲtʲet͡s" },
 		{ "инсти́нкт", "ɪn⁽ʲ⁾ˈsʲtʲinkt" },
 		{ "ни́ндзя", "ˈnʲinʲdʲ͡zʲzʲə" },
 		{ "Хэйлунцзя́н", "xɨjlʊnʲˈdʲ͡zʲzʲan" },
 		{ "проце́нтщик", "prɐˈt͡sɛnʲɕːɪk" },
 		{ "брюзжа́ть", "brʲʊˈʐːatʲ" },
 		{ "львёнок", "ˈlʲvʲɵnək" },
 		{ "помпе́зный", "pɐm⁽ʲ⁾ˈpʲeznɨj" },
 		{ "любви́", "lʲʊbˈvʲi, lʲʉbʲˈvʲi" },
 		{ "обвини́тельный", "ɐbvʲɪˈnʲitʲɪlʲnɨj" },
 		{ "вбира́ть", "v⁽ʲ⁾bʲɪˈratʲ" },
 		{ "впечатли́тельный", "f⁽ʲ⁾pʲɪt͡ɕɪtˈlʲitʲɪlʲnɨj" },
 		{ "дѐло в то́м, што", "ˌdʲelə ˈf‿tom | ʂto", "де́ло в то́м, что" },
 		{ "де́вственная плева́", "ˈdʲefstvʲɪn(ː)əjə plʲɪˈva" },
 		{ "хуаця́о", "xʊɐˈtʲ͡sʲao" },
 		{ "Цю́рих", "ˈtʲ͡sʲʉrʲɪx" },
 		{ "тайцзицюа́нь", "təjdʲ͡zʲzʲɪtʲ͡sʲʊˈanʲ" },
 		{ "Цзили́нь", "dʲ͡zʲzʲɪˈlʲinʲ" },
 		{ "будь што бу́дет", "but͡ɕ ʂto ˈbudʲɪt", "будь что бу́дет" },
 		{ "дух бодр, плоть же не́мощна", "duɣ bodr | ˈplod͡ʑ‿ʐɨ ˈnʲeməɕːnə" },
 		{ "Пи́тсбург", "ˈpʲid͡zbʊrk" },
 		{ "Ло̀с-А́нджелес", "ˌlos ˈand͡ʐʐɨlʲɪs" },
 		{ "АльДжази́ра", "ɐlʲd͡ʐʐɐˈzʲirə", "Аль-Джази́ра" },
 		{ "Петрозаво́дск", "pʲɪtrəzɐˈvot͡sk" },
 		{ "Джо́рджтаун", "ˈd͡ʐʐort͡ʂʂtəʊn" },
 		{ "Нджаме́на", "nd͡ʐʐɐˈmʲenə" },
 		{ "муншту́к", "mʊnʂˈtuk", "мундшту́к" },
 		{ "Джордж", "d͡ʐʐort͡ʂʂ" },
 		{ "Гуйчжо́у", "ɡʊjˈd͡ʐʐoʊ" },
 		{ "Чжэцзя́н", "d͡ʐʐɨˈdʲ͡zʲzʲan" },
 		{ "аге́нтство", "ɐˈɡʲent͡stvə" },
 		{ "с жено́й", "ʐ‿ʐɨˈnoj" },
 		{ "без ша́пки", "bʲɪʂ‿ˈʂapkʲɪ" },
 		{ "отста́вка", "ɐt͡sˈstafkə" },
 		{ "отстегну́ть", "ɐtʲ͡sʲsʲtʲɪɡˈnutʲ" },
 		{ "подсласти́тель", "pət͡sslɐˈsʲtʲitʲɪlʲ" },
 		{ "о́тзвук", "ˈod͡zzvʊk" },
 		{ "коттэ́дж", "kɐˈtɛt͡ʂʂ", "котте́дж" },
 		{ "подсчёт", "pɐt͡ɕˈɕːɵt" },
 		{ "отсчи́тываться", "ɐt͡ɕˈɕːitɨvət͡sə" },
 		{ "отжи́ть", "ɐd͡ʐˈʐɨtʲ" },
 		{ "таджи́к", "tɐd͡ʐˈʐɨk" },
 		{ "дщерь", "t͡ɕɕːerʲ" },
 		{ "тще́тно", "ˈt͡ɕɕːetnə" },
 		{ "мла́дший", "ˈmlat͡ʂʂɨj" },
 		{ "отшиби́ть", "ɐt͡ʂʂɨˈbʲitʲ" },
 		{ "пядь земли́", "pʲædʲ͡zʲ zʲɪˈmlʲi" },
 		{ "под сту́лом", "pɐt͡s‿ˈstuləm" },
 		{ "надзо́р", "nɐd͡zˈzor" },
 		{ "отсю́да", "ɐtʲ͡sʲˈsʲudə" },
 		{ "отсу́да", "ɐt͡sˈsudə", "отсю́да" },
 		{ "вѐт/слу́жба", "ˌvʲet͡sˈsluʐbə", "вѐтслу́жба" },
 		{ "куро́ртник", "kʊˈrort⁽ʲ⁾nʲɪk" },
 		{ "сболтнёшь", "zbɐlt⁽ʲ⁾ˈnʲɵʂ" },
 		{ "сболтну́ть", "zbɐltˈnutʲ" },
 		{ "спу́тник", "ˈsputʲnʲɪk" },
 		{ "расчерти́ть", "rəɕt͡ɕɪrˈtʲitʲ" },
 		{ "убе́жищa", "ʊˈbʲeʐɨɕːə" },
 		{ "уда́ча", "ʊˈdat͡ɕə" },
 		{ "тро́лль", "ˈtrolʲ" },
 		{ "подча́с", "pɐˈt͡ɕːas" },
 		{ "в ссо́ри", "ˈf‿sːorʲɪ", "в ссо́ре" },
	--	{ "четырё̀хле́тний", "t͡ɕɪtɨˌrʲɵxˈlʲet⁽ʲ⁾nʲɪj" }, -- should there be a syllable boundary between x and l?
 		{ "подтрибу́нный", "pətːrʲɪˈbunːɨj" },
 		{ "што́-то", "ˈʂto‿tə", "что́-то" },
 		{ "не всё то зо́лото", "nʲɪ‿ˈfsʲɵ to ˈzolətə" },
 		{ "не по нутру́", "nʲɪ‿pə‿nʊˈtru" },
 		{ "в то вре́мя как", "ˈf‿to ˈvrʲemʲə kak" },
 		{ "не к ме́сту", "nʲɪ‿k‿ˈmʲestʊ" },
 		{ "де́сять за́поведей", "ˈdʲesʲɪdʲ͡zʲ ˈzapəvʲɪdʲɪj" },
 		{ "мно́го бу́дешь знать", "ˈmnoɡə ˈbudʲɪʐ znatʲ" },
 		{ "вою́ю", "vɐˈjʉjʊ" },
 		{ "безъя́тие", "bʲɪzˈjætʲɪje", nil, "n" },
 		{ "То́кио", "ˈtokʲɪo" },
 		{ "розе́ттский ка́мень", "rɐˈzʲet͡skʲɪj ˈkamʲɪnʲ" },
 		{ "от я́блони", "ɐt‿ˈjablənʲɪ" },
 		{ "от А́ни", "ɐˈt‿anʲɪ" },
 		{ "дама́сский", "dɐˈmasːkʲɪj" },
 		{ "ельча́нин", "(j)ɪlʲˈt͡ɕænʲɪn" },
 		{ "коменда́нтский ча́с", "kəmʲɪnˈdan(t)skʲɪj ˈt͡ɕas" },
 		{ "а̀нгло-норма́ннский", "ˌanɡlə nɐrˈmanskʲɪj" },
 		{ "исла́ндский", "ɪsˈlan(t)skʲɪj" },
 		{ "коопера́ция", "kɐɐpʲɪˈrat͡sɨjə" },
 		{ "съе́ӂӂая", "ˈsjeʑːɪjə", "съе́зжая" },
 		{ "сѣдло́", "sʲɪdˈlo" },
 		{ "сѣ̈дла", "ˈsʲɵdlə" },
 		{ "мне жа́рко", "mnʲe ˈʐarkə" },
 		{ "на вку́с и на цвет това́рищей нет", "nɐ‿ˈfkus i nɐ‿ˈt͡svʲet tɐˈvarʲɪɕːɪj nʲet" },
 		{ "ма́стер на все ру́ки", "ˈmasʲtʲɪr nɐ‿ˈfsʲe ˈrukʲɪ" },
 		{ "мля", "mlʲa" },
 		{ "четырё̀хзвёздный", "t͡ɕɪtɨˌrʲɵɣzˈvʲɵznɨj" },
 		{ "сегрегациони́сский", "sʲɪɡrʲɪɡət͡sɨɐˈnʲisːkʲɪj", "сегрегациони́стский" },
 		{ "сегрегациони́стский", "sʲɪɡrʲɪɡət͡sɨɐˈnʲist͡skʲɪj" },
 		{ "пья́нка", "ˈp⁽ʲ⁾jankə" },
 		{ "нѐореали́зм", "ˌnʲeərʲɪɐˈlʲizm" },
 		{ "ре́гентша", "ˈrʲeɡʲɪnt͡ʂʂə" },
 		{ "нра́вственный", "ˈnrafstvʲɪn(ː)ɨj" },
 		{ "што́-лѝбо", "ˈʂto ˌlʲibə", "что́-лѝбо" },
 		{ "гроздь", "ɡrosʲtʲ" },
 		{ "ружьё", "rʊʐˈjɵ" },
 		{ "фильм", "fʲilʲm" },
 		{ "взаѝмопонима́ние", "vzɐˌiməpənʲɪˈmanʲɪje", nil, "n" },
 		{ "скамья́", "skɐm⁽ʲ⁾ˈja" },
 		{ "славянофи́льство", "sləvʲɪnɐˈfʲilʲstvə" },
 		{ "сельдь", "sʲelʲtʲ" },
 		{ "секво́йя", "sʲɪkˈvojːə" },
 		{ "ро́жью", "ˈroʐjʊ" },
 		{ "Ю̀жно-Африка́нская Респу́блика", "ˌjuʐnə ɐfrʲɪˈkanskəjə rʲɪˈspublʲɪkə" },
 		{ "Дза̀уджика́у", "ˌd͡zzaʊd͡ʐʐɨˈkaʊ" },
 		{ "Вели́кая Арме́ния", "vʲɪˈlʲikəjə ɐrˈmʲenʲɪjə" },
 		{ "Асунсьо́н", "ɐsʊn⁽ʲ⁾ˈsʲjɵn" },
 		{ "Амударья́", "ɐmʊdɐˈrʲja" },
 		{ "та́ять", "ˈta(j)ɪtʲ" },
 		{ "Арха́нгельск", "ɐrˈxanɡʲɪlʲsk" },
 		{ "нецелесообра́зный", "nʲɪt͡sɨlʲɪsɐɐˈbraznɨj" },
 		{ "тьфу", "tʲfu" },
 		{ "съезд", "sjest" },
 		{ "съёмка", "ˈsjɵmkə" },
 		{ "предвкуше́ние", "prʲɪtfkʊˈʂɛnʲɪje", nil, "n" },
 		{ "файрво́лл", "fɐjrˈvol" },
 		{ "элѐктроэнэ́ргия", "ɨˌlʲektrəɨˈnɛrɡʲɪjə", "электроэне́ргия" },
 		{ "нало̀гоплате́льщик", "nɐˌloɡəplɐˈtʲelʲɕːɪk", "налогоплате́льщик" },
 		{ "НЭП", "nɛp" },
 		{ "Вьентья́н", "vʲjɪnʲˈtʲjan" },
 		{ "шпиль", "ʂpʲilʲ" },
 		{ "ка-гэ-бэ́", "ka ɡɛ ˈbɛ", "КГБ" },
 		{ "презре́нный", "prʲɪzˈrʲenːɨj" },
 		{ "несоверше́нный", "nʲɪsəvʲɪrˈʂɛnːɨj" },
 		{ "пятсо́т", "pʲɪt͡sˈsot", "пятьсо́т" },
 		{ "шестьдеся́т", "ʂɨzʲdʲɪˈsʲat" },
 		{ "пятьдеся́т", "pʲɪdʲɪˈsʲat" },
 		{ "сʔу́женный", "ˈsʔuʐɨn(ː)ɨj", "су́женный" },
 		{ "съу́женный", "ˈsʔuʐɨn(ː)ɨj", "су́женный" },
 		{ "воӂӂа́", "vɐˈʑːa", "вожжа́" },
 		{ "дро́ӂӂи", "ˈdroʑːɪ", "дро́жжи" },
 		{ "погля́дывать", "pɐˈɡlʲadɨvətʲ" },
 		{ "до встре́чи", "dɐ‿ˈfstrʲet͡ɕɪ" },
 		{ "варьи́ровать", "vɐˈrʲjirəvətʲ" },
 		{ "юла́", "jʊˈla" },
 		{ "валя́ться", "vɐˈlʲat͡sːə" },
 		{ "подде́ржка", "pɐˈdʲːerʂkə" },
 		{ "сверхинтере́сный", "svʲɪrxɨnʲtʲɪˈrʲesnɨj" },
 		{ "вещдо́к", "vʲɪʑːˈdok" },
 		{ "яйцо́", "(j)ɪjˈt͡so" },
 		{ "ещё", "(j)ɪˈɕːɵ" },
 		{ "за́яц", "ˈza(j)ɪt͡s" },
 		{ "отдохну́ть", "ɐdːɐxˈnutʲ" },
 		{ "до́чь бы", "ˈdod͡ʑ‿bɨ" },
 		{ "де́йственный", "ˈdʲejstvʲɪn(ː)ɨj" },
 		{ "я", "ja" },
 		{ "дождь", "doʂtʲ" },
 		{ "дощ", "doɕː", "дождь" },
 		{ "ночь", "not͡ɕ" },
 		{ "смеёшься", "smʲɪˈjɵʂsʲə" },
 		{ "ничья́", "nʲɪˈt͡ɕja" },
 		{ "аа́к", "ɐˈak" },
 		{ "аа́м", "ɐˈam" },
 		{ "аа́нгич", "ɐˈanɡʲɪt͡ɕ" },
 		{ "ааро́новец", "ɐɐˈronəvʲɪt͡s" },
 		{ "ааро́новщина", "ɐɐˈronəfɕːɪnə" },
 		{ "а́ба", "ˈabə" },
 		{ "абава́н", "ɐbɐˈvan", "аба-ва́н" },
 		{ "абавуа́", "ɐbəvʊˈa", "аба-вуа́" },
 		{ "абажу́р", "ɐbɐˈʐur" },
 		{ "аба́з", "ɐˈbas" },
 		{ "абаза́", "ɐbɐˈza" },
 		{ "абази́н", "ɐbɐˈzʲin" },
 		{ "абази́нка", "ɐbɐˈzʲinkə" },
 		{ "абази́я", "ɐbɐˈzʲijə" },
 		{ "аба́к", "ɐˈbak" },
 		{ "абака́", "ɐbɐˈka" },
 		{ "абако́ст", "ɐbɐˈkost", "аба-ко́ст" },
 		{ "абаку́мыч", "ɐbɐˈkumɨt͡ɕ" },
 		{ "Аба́лкин", "ɐˈbalkʲɪn" },
 		{ "абало́н", "ɐbɐˈlon" },
 		{ "абандо́н", "ɐbɐnˈdon" },
 		{ "абарогно́з", "ɐbərɐɡˈnos" },
 		{ "абато́н", "ɐbɐˈton" },
 		{ "абаша́", "ɐbɐˈʂa" },
 		{ "абба́си", "ɐˈbasʲɪ" },
 		{ "абба́т", "ɐˈbat" },
 		{ "аббати́са", "ɐbɐˈtʲisə" },
 		{ "абба́тство", "ɐˈbat͡stvə" },
 		{ "аббревиату́ра", "ɐbrʲɪvʲɪɐˈturə" },
 		{ "аббревиа́ция", "ɐbrʲɪvʲɪˈat͡sɨjə" },
 		{ "абда́л", "ɐbˈdal" },
 		{ "абдери́т", "ɐbdʲɪˈrʲit" },
 		{ "абде́ст", "ɐbˈdʲest" },
 		{ "абдика́ция", "ɐbdʲɪˈkat͡sɨjə" },
 		{ "абдо́мен", "ɐbˈdomʲɪn" },
 		{ "абдукта́нт", "ɐbdʊkˈtant" },
 		{ "абду́ктор", "ɐbˈduktər" },
 		{ "абду́кция", "ɐbˈdukt͡sɨjə" },
 		{ "абэвэ́га", "ɐbɨˈvɛɡə" },
 		{ "а́белев", "ˈabʲɪlʲɪf" },
 		{ "абе́лия", "ɐˈbʲelʲɪjə" },
 		{ "абельмо́ш", "ɐbʲɪlʲˈmoʂ" },
 		{ "аберра́ция", "ɐbʲɪˈrat͡sɨjə" },
 		{ "абе́с", "ɐˈbʲes" },
 		{ "абесси́в", "ɐbʲɪˈsʲif" },
 		{ "абза́ц", "ɐbˈzat͡s" },
 		{ "абиети́н", "ɐbʲɪ(j)ɪˈtʲin" },
 		{ "аби́лка", "ɐˈbʲilkə" },
 		{ "абисса́ль", "ɐbʲɪˈsalʲ" },
 		{ "абисси́нец", "ɐbʲɪˈsʲinʲɪt͡s" },
 		{ "абитурие́нт", "ɐbʲɪtʊrʲɪˈjent" },
 		{ "абитурие́нтка", "ɐbʲɪtʊrʲɪˈjentkə" },
 		{ "аблакта́ция", "ɐblɐkˈtat͡sɨjə" },
 		{ "аблакти́рование", "ɐblɐkˈtʲirəvənʲɪje", nil, "n" },
 		{ "аблактиро́вка", "ɐbləktʲɪˈrofkə" },
 		{ "аблати́в", "ɐblɐˈtʲif" },
 		{ "абла́ут", "ɐˈblaʊt" },
 		{ "абляти́в", "ɐblʲɪˈtʲif" },
 		{ "абля́ция", "ɐˈblʲat͡sɨjə" },
 		{ "аболициони́зм", "ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲizm" },
 		{ "аболициони́ст", "ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲist" },
 		{ "аболициони́стка", "ɐbəlʲɪt͡sɨɐˈnʲistkə" },
 		{ "абонеме́нт", "ɐbənʲɪˈmʲent" },
 		{ "абоне́нт", "ɐbɐˈnʲent" },
 		{ "аборда́ж", "ɐbɐrˈdaʂ" },
 		{ "абориге́н", "ɐbərʲɪˈɡʲen" },
 		{ "або́рт", "ɐˈbort" },
 		{ "абрази́в", "ɐbrɐˈzʲif" },
 		{ "абрази́вность", "ɐbrɐˈzʲivnəsʲtʲ" },
 		{ "абра́зия", "ɐˈbrazʲɪjə" },
 		{ "абракада́бра", "ɐbrəkɐˈdabrə" },
 		{ "абрико́с", "ɐbrʲɪˈkos" },
 		{ "абрикоти́н", "ɐbrʲɪkɐˈtʲin" },
 		{ "а́брис", "ˈabrʲɪs" },
 		{ "аброга́ция", "ɐbrɐˈɡat͡sɨjə" },
 		{ "абса́нс", "ɐpˈsans" },
 		{ "абси́да", "ɐpˈsʲidə" },
 		{ "абсолю́т", "ɐpsɐˈlʲut" },
 		{ "абсолютиза́ция", "ɐpsəlʲʉtʲɪˈzat͡sɨjə" },
 		{ "абсолютизи́рование", "ɐpsəlʲʉtʲɪˈzʲirəvənʲɪje", nil, "n" },
 		{ "абсолютизи́ровать", "ɐpsəlʲʉtʲɪˈzʲirəvətʲ" },
 		{ "абсолюти́зм", "ɐpsəlʲʉˈtʲizm" },
 		{ "абсолюти́ст", "ɐpsəlʲʉˈtʲist" },
 		{ "абсолю́тность", "ɐpsɐˈlʲutnəsʲtʲ" },
 		{ "абсолю́тный", "ɐpsɐˈlʲutnɨj" },
 		{ "абсорба́т", "ɐpsɐrˈbat" },
 		{ "абсорбе́нт", "ɐpsɐrˈbʲent" },
 		{ "абсо́рбер", "ɐpˈsorbʲɪr" },
 		{ "абсорби́рование", "ɐpsɐrˈbʲirəvənʲɪje", nil, "n" },
 		{ "абсорби́ровать", "ɐpsɐrˈbʲirəvətʲ" },
 		{ "абсорби́роваться", "ɐpsɐrˈbʲirəvət͡sə" },
 		{ "абсо́рбция", "ɐpˈsorpt͡sɨjə" },
 		{ "абстине́нт", "ɐpsʲtʲɪˈnʲent" },
 		{ "абстине́нция", "ɐpsʲtʲɪˈnʲent͡sɨjə" },
 		{ "абстраги́рование", "ɐpstrɐˈɡʲirəvənʲɪje", nil, "n" },
 		{ "абстраги́ровать", "ɐpstrɐˈɡʲirəvətʲ" },
 		{ "абстра́кт", "ɐpˈstrakt" },
 		{ "абстра́ктность", "ɐpˈstraktnəsʲtʲ" },
 		{ "абстра́ктный", "ɐpˈstraktnɨj" },
 		{ "абстракциони́зм", "ɐpstrəkt͡sɨɐˈnʲizm" },
 		{ "абстракциони́ст", "ɐpstrəkt͡sɨɐˈnʲist" },
 		{ "абстра́кция", "ɐpˈstrakt͡sɨjə" },
 		{ "абсу́рд", "ɐpˈsurt" },
 		{ "абсурди́зм", "ɐpsʊrˈdʲizm" },
 		{ "абсурди́ст", "ɐpsʊrˈdʲist" },
 		{ "абсу́рдность", "ɐpˈsurdnəsʲtʲ" },
 		{ "абсу́рдный", "ɐpˈsurdnɨj" },
 		{ "абсце́сс", "ɐpˈst͡sɛs" },
 		{ "абсци́сса", "ɐpˈst͡sɨsːə" },
 		{ "абули́я", "ɐbʊˈlʲijə" },
 		{ "абха́з", "ɐpˈxas" },
 		{ "аванга́рд", "ɐvɐnˈɡart" },
 		{ "аванпо́ст", "ɐvɐnˈpost" },
 		{ "ава́нс", "ɐˈvans" },
 		{ "авансце́на", "ɐvɐnˈst͡sɛnə" },
 		{ "авантю́ра", "ɐvɐnʲˈtʲurə" },
 		{ "авантюри́зм", "ɐvənʲtʲʉˈrʲizm" },
 		{ "авантюри́ст", "ɐvənʲtʲʉˈrʲist" },
 		{ "авантюри́стка", "ɐvənʲtʲʉˈrʲistkə" },
 		{ "ава́рец", "ɐˈvarʲɪt͡s" },
 		{ "ава́рия", "ɐˈvarʲɪjə" },
 		{ "авата́р", "ɐvɐˈtar" },
 		{ "авгу́р", "ɐvˈɡur" },
 		{ "а́вгуст", "ˈavɡʊst" },
 		{ "А́вель", "ˈavʲɪlʲ" },
 		{ "авеню́", "ɐvʲɪˈnʲu" },
 		{ "авиаба́за", "ɐvʲɪɐˈbazə" },
 		{ "авиабиле́т", "ɐvʲɪəbʲɪˈlʲet" },
 		{ "авиабрига́да", "ɐvʲɪəbrʲɪˈɡadə" },
 		{ "авиагоризо́нт", "ɐvʲɪəɡərʲɪˈzont" },
 		{ "авиадиви́зия", "ɐvʲɪədʲɪˈvʲizʲɪjə" },
 		{ "авиазвено́", "ɐvʲɪəzvʲɪˈno" },
 		{ "авиакомпа́ния", "ɐvʲɪəkɐmˈpanʲɪjə" },
 		{ "авиако́рпус", "ɐvʲɪɐˈkorpʊs" },
 		{ "авиали́ния", "ɐvʲɪɐˈlʲinʲɪjə" },
 		{ "авиама́тка", "ɐvʲɪɐˈmatkə" },
 		{ "авианалёт", "ɐvʲɪənɐˈlʲɵt" },
 		{ "авиано́сец", "ɐvʲɪɐˈnosʲɪt͡s" },
 		{ "авиаотря́д", "ɐvʲɪɐɐˈtrʲat" },
 		{ "авиапо́лк", "ɐvʲɪɐˈpolk" },
 		{ "авиапо́чта", "ɐvʲɪɐˈpot͡ɕtə" },
 		{ "авиапредприя́тие", "ɐvʲɪəprʲɪtprʲɪˈjætʲɪje", nil, "n" },
 		{ "авиа́тор", "ɐvʲɪˈatər" },
 		{ "авиауда́р", "ɐvʲɪəʊˈdar" },
 		{ "авиа́ция", "ɐvʲɪˈat͡sɨjə" },
 		{ "ага́р-ага́р", "ɐˈɡar ɐˈɡar" },
 		{ "заво́д подря́дчик", "zɐˈvot pɐˈdrʲæt͡ɕːɪk", "заво́д-подря́дчик" },
 		{ "пингпо́нг", "pʲɪnkˈponk", "пинг-по́нг" },
 		{ "пти́ца-адъюта́нт", "ˈptʲit͡sə ɐdjʊˈtant" },
 		{ "в чём де́ло", "ˈf‿t͡ɕɵm ˈdʲelə" },
 		{ "голосовы́е свя́зки", "ɡələsɐˈvɨɪ ˈsvʲaskʲɪ", nil, "a" },
 		{ "да́мы и господа́", "ˈdamɨ i ɡəspɐˈda" },
 		{ "ссо́ра", "ˈsːorə" },
 		{ "введе́ние", "vʲːɪˈdʲenʲɪje", nil, "n" },
 		{ "ввод", "vːot" },
 		{ "гру́зчик", "ˈɡruɕːɪk" },
 		{ "то́нна", "ˈtonːə" },
 		{ "наедине́", "nə(j)ɪdʲɪˈnʲe" },
 		{ "поеди́нок", "pə(j)ɪˈdʲinək" },
	-- palatal assimilation
 		{ "степь", "sʲtʲepʲ" },
 		{ "здесь", "zʲdʲesʲ" },
 		{ "по́нчик", "ˈponʲt͡ɕɪk" },
 		{ "ка́менщик", "ˈkamʲɪnʲɕːɪk" },
 		{ "снег", "sʲnʲek" },
 		{ "снести́", "sʲnʲɪˈsʲtʲi" },
 		{ "толстя́к", "tɐlˈs⁽ʲ⁾tʲak" },
 		{ "о́ползни", "ˈopəlz⁽ʲ⁾nʲɪ" },
 		{ "злить", "z⁽ʲ⁾lʲitʲ" },
 		{ "подня́ть", "pɐdʲˈnʲætʲ" },
 		{ "отня́ть", "ɐtʲˈnʲætʲ" },
 		{ "ви́нтик", "ˈvʲinʲtʲɪk" },
 		{ "пе́нсия", "ˈpʲen⁽ʲ⁾sʲɪjə" },
 		{ "с(ь)ни́керс", "ˈs⁽ʲ⁾nʲikʲɪrs", "сни́керс" },
	-- gemination of certain sequences
 		{ "расщепи́ть", "rəɕːɪˈpʲitʲ" },
 		{ "сшить", "ʂːɨtʲ" },
 		{ "сжать", "ʐːatʲ" },
 		{ "отцепи́ть", "ɐt͡sːɨˈpʲitʲ" },
 		{ "отчёт", "ɐˈt͡ɕːɵt" },
	-- consonants eliminated in certain clusters
 		{ "здра́ствуй", "ˈzdrastvʊj", "здра́вствуй" },
 		{ "чу́ствовать", "ˈt͡ɕustvəvətʲ", "чу́вствовать" },
 		{ "по́здно", "ˈpoznə" },
 		{ "уздцы́", "ʊˈst͡sɨ" },
 		{ "голла́ндцы", "ɡɐˈlant͡sɨ" },
 		{ "ланша́фт", "lɐnˈʂaft", "ландша́фт" },
 		{ "рентге́н", "rʲɪnˈɡʲen" },
 		{ "сердчи́шко", "sʲɪrˈt͡ɕiʂkə" },
 		{ "счастли́вый", "ɕːɪs⁽ʲ⁾ˈlʲivɨj" },
 		{ "ме́стный", "ˈmʲesnɨj" },
 		{ "улыба́ется", "ʊlɨˈba(j)ɪt͡sə" },
 		{ "чёрный", "ˈt͡ɕɵrnɨj" },
 		{ "у́зко", "ˈuskə" },
 	}
 	
 	self:iterate(cases, "check_pron")
end

return tests

-- For Vim, so we get 4-space tabs
-- vim: set ts=4 sw=4 noet: