Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+673E, 朾
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-673E

[U+673D]
CJK Unified Ideographs
[U+673F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 75, +2, 6 strokes, cangjie input 木一弓 (DMN), four-corner 41920, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 510, character 17
  • Dai Kanwa Jiten: character 14440
  • Dae Jaweon: page 894, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1153, character 2
  • Unihan data for U+673E

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
朾-seal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tʰeːnʔ, *tʰeːŋʔ
*tʰeːnʔ, *tʰeːŋ, *tʰeːŋʔ, *deːŋʔ
*rteŋʔ, *teːŋʔ
*rteŋʔ, *rdeŋ
*rteːŋ, *rdeːŋ
*rteːŋ, *teːŋ
*rteːŋ, *teːŋ
*rdeːŋ, *tʰeŋ, *teːŋ
*rdeːŋ
*teːŋ, *teːŋs
*teːŋ, *teːŋʔ
*teːŋ
*teːŋ
*teːŋ
*teːŋʔ
*teːŋʔ
*teːŋʔ
*teːŋʔ
*teːŋʔ, *deːŋ
*teːŋs
*teːŋs, *tʰeːŋ, *deːŋʔ
*teːŋs
*tʰeːŋ, *tʰeːŋs
*tʰeːŋ, *tʰeːŋʔ
*tʰeːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (11)
Final () (117) (117)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠɛŋ/ /ɖˠɛŋ/
Pan
Wuyun
/ʈᵚæŋ/ /ɖᵚæŋ/
Shao
Rongfen
/ȶɐŋ/ /ȡɐŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ʈəɨjŋ/ /ɖəɨjŋ/
Li
Rong
/ȶɛŋ/ /ȡɛŋ/
Wang
Li
/ȶæŋ/ /ȡæŋ/
Bernard
Karlgren
/ȶæŋ/ /ȡʱæŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
zhēng chéng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 2371 2374
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rteːŋ/ /*rdeːŋ/
Notes

Definitions[edit]

  1. to bump

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

  • On (unclassified): とう (); じょう (); てい (tei); ちょう (chō)
  • Kun: つく (tsuku)