Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+71CE, 燎
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71CE

[U+71CD]
CJK Unified Ideographs
[U+71CF]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 86, +12, 16 strokes, cangjie input 火大金火 (FKCF), four-corner 94896, composition)

 1. to burn, set afire
 2. to illuminate
 3. signal lamp

References[edit]

 • KangXi: page 683, character 2
 • Dai Kanwa Jiten: character 19414
 • Dae Jaweon: page 1095, character 4
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 2233, character 3
 • Unihan data for U+71CE

Chinese[edit]

trad.
simp. #
alternative forms ⿰火了 second round simplified

Glyph origin[edit]

Phono-semantic compound (形聲, OC *rew, *rewʔ, *rews): semantic (fire) + phonetic ().

Pronunciation 1[edit]


Note:
 • liao5 - Shantou;
 • liou5 - Chaozhou.

 • Dialectal data
Variety Location 燎 (原) 燎 (火眉毛)
Mandarin Beijing /liau³⁵/ /liau²¹⁴/
Harbin /liau²⁴/ /liau²¹³/
Tianjin /liɑu⁴⁵/ /liɑu¹³/
Jinan /liɔ⁴²/ /liɔ⁵⁵/
Qingdao /liɔ⁴²/ /liɔ⁵⁵/
Zhengzhou /liau⁴²/ /liau⁵³/
Xi'an /liau²⁴/ /liau⁵³/
Xining /liɔ²⁴/ /liɔ⁵³/
Yinchuan /liɔ⁵³/ /liɔ⁵³/
Lanzhou /liɔ⁵³/ /liɔ⁴⁴²/
Ürümqi /liɔ⁵¹/ /liɔ/
Wuhan /niau²¹³/ /niau²¹³/
Chengdu /niau³¹/ /niau³¹/
Guiyang /niao²¹/ /niao²¹/
Kunming /liɔ³¹/ /liɔ⁵³/
Nanjing /liɔo²⁴/ /liɔo²⁴/
Hefei /liɔ⁵⁵/ /liɔ⁵⁵/
Jin Taiyuan /liau¹¹/ /liau⁵³/
Pingyao /liɔ¹³/
Hohhot /liɔ³¹/ /liɔ⁵³/
Wu Shanghai /liɔ²³/ /liɔ²³/
Suzhou /liæ¹³/
Hangzhou /liɔ²¹³/ /liɔ²¹³/
Wenzhou /liɛ³¹/ /liɛ³⁵/
Hui Shexian /liɔ⁴⁴/ /liɔ⁴⁴/
Tunxi /liu⁴⁴/ /liu³¹/
Xiang Changsha /liau¹³/ /liau¹³/
Xiangtan /niaɯ¹²/ /niaɯ¹²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /liau¹¹/ /liau¹¹/
Taoyuan /liɑu¹¹/
Cantonese Guangzhou /liu²¹/ /liu²¹/
Nanning /liu²¹/ /liu²¹/
Hong Kong /liu²¹/ /liu²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /liau³⁵/ /liau⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /lieu⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /liau²¹/ /liau⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /liau⁵⁵/ /liau³⁵/
Haikou (Min Nan) /liau³¹/ /liau³¹/

Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (37) (37) (37)
Final () (91) (91) (91)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/liᴇu/ /liᴇuX/ /liᴇuH/
Pan
Wuyun
/liɛu/ /liɛuX/ /liɛuH/
Shao
Rongfen
/ljæu/ /ljæuX/ /ljæuH/
Edwin
Pulleyblank
/liaw/ /liawX/ /liawH/
Li
Rong
/liɛu/ /liɛuX/ /liɛuH/
Wang
Li
/lĭɛu/ /lĭɛuX/ /lĭɛuH/
Bernard
Karlgren
/li̯ɛu/ /li̯ɛuX/ /li̯ɛuH/
Expected
Mandarin
Reflex
liáo liǎo liào
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 8078 8079 8087
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2 2
Corresponding
MC rime
𤊽
Old
Chinese
/*rew/ /*rewʔ/ /*rews/
Notes

Definitions[edit]

 1. burn

Pronunciation 2[edit] • Dialectal data
Variety Location 燎 (原) 燎 (火眉毛)
Mandarin Beijing /liau³⁵/ /liau²¹⁴/
Harbin /liau²⁴/ /liau²¹³/
Tianjin /liɑu⁴⁵/ /liɑu¹³/
Jinan /liɔ⁴²/ /liɔ⁵⁵/
Qingdao /liɔ⁴²/ /liɔ⁵⁵/
Zhengzhou /liau⁴²/ /liau⁵³/
Xi'an /liau²⁴/ /liau⁵³/
Xining /liɔ²⁴/ /liɔ⁵³/
Yinchuan /liɔ⁵³/ /liɔ⁵³/
Lanzhou /liɔ⁵³/ /liɔ⁴⁴²/
Ürümqi /liɔ⁵¹/ /liɔ/
Wuhan /niau²¹³/ /niau²¹³/
Chengdu /niau³¹/ /niau³¹/
Guiyang /niao²¹/ /niao²¹/
Kunming /liɔ³¹/ /liɔ⁵³/
Nanjing /liɔo²⁴/ /liɔo²⁴/
Hefei /liɔ⁵⁵/ /liɔ⁵⁵/
Jin Taiyuan /liau¹¹/ /liau⁵³/
Pingyao /liɔ¹³/
Hohhot /liɔ³¹/ /liɔ⁵³/
Wu Shanghai /liɔ²³/ /liɔ²³/
Suzhou /liæ¹³/
Hangzhou /liɔ²¹³/ /liɔ²¹³/
Wenzhou /liɛ³¹/ /liɛ³⁵/
Hui Shexian /liɔ⁴⁴/ /liɔ⁴⁴/
Tunxi /liu⁴⁴/ /liu³¹/
Xiang Changsha /liau¹³/ /liau¹³/
Xiangtan /niaɯ¹²/ /niaɯ¹²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /liau¹¹/ /liau¹¹/
Taoyuan /liɑu¹¹/
Cantonese Guangzhou /liu²¹/ /liu²¹/
Nanning /liu²¹/ /liu²¹/
Hong Kong /liu²¹/ /liu²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /liau³⁵/ /liau⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /lieu⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /liau²¹/ /liau⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /liau⁵⁵/ /liau³⁵/
Haikou (Min Nan) /liau³¹/ /liau³¹/

Definitions[edit]

 1. singe; scorch

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

 1. bonfire
 2. burn

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(ryo>yo) (hangeul >, revised ryo>yo, McCune–Reischauer ryo>yo, Yale lyo>yo)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(liệu, leo, liêu, riu)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999