Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Phono-semantic compound (形聲): semantic  ‎(fire) + phonetic 

Han character[edit]

(radical 86 +12, 16 strokes, cangjie input 火大金火 (FKCF), four-corner 94896)

 1. to burn, set afire
 2. to illuminate
 3. a signal lamp

References[edit]

 • KangXi: page 683, character 2
 • Dai Kanwa Jiten: character 19414
 • Dae Jaweon: page 1095, character 4
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2233, character 3
 • Unihan data for U+71CE

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(Yale liu4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(ryo>yo) (hangeul >, revised ryo>yo, McCune-Reischauer ryo>yo, Yale lyo>yo)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(Pinyin liào (liao4), Wade-Giles liao4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(liệu)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: leo, liệu, riu

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999