Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+7B18, 笘
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B18

[U+7B17]
CJK Unified Ideographs
[U+7B19]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 118 +5, 11 strokes, cangjie input 竹卜口 (HYR) or X竹卜口 (XHYR), four-corner 88601, composition𥫗)

 1. (bamboo) whip

References[edit]

 • KangXi: page 879, character 27
 • Dai Kanwa Jiten: character 25911
 • Dae Jaweon: page 1307, character 20
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 2954, character 5
 • Unihan data for U+7B18

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(jeom) (hangeul , revised jeom, McCune-Reischauer chŏm, Yale cem)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin shān (shan1), Wade-Giles shan1)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(thiêm)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

 • Nôm: đệm, thiêm, nhóm, rơm

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999